Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Singapur panorama
Singapur Singapur

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Republic of Singapore (Singapurská republika)

1.2. Rozloha

 • 697 km2 (rozloha se postupně zvětšuje zasypáváním částí přilehlého mořského dna; za posledních 14 let (1996–2010) se rozloha zvětšila o cca 10 %)

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Podle údajů k 1.9.2010 čítá singapurská populace s trvalým pobytem na území Singapuru 3,734 mil. obyvatel, při započtení obyvatel s dočasným pobytem pak 4,988 mil. Oficiální vládní politika Singapuru hovoří o jednom singapurském národu, který zahrnuje obyvatele s čínskou, malajskou, indickou a jinou národností. Čínská většina (77 %) má dominantní vliv jak v politice, tak i v ekonomice.

Složení populace Singapuru podle pobytového statusu (údaje k 1.9.2010)
 Počet (mil.)Podíl
Obyvatelé s trvalým pobytem (občané Sg. a cizí státní příslušníci s trvalým pobytem)3,73474,9 %
Obyvatelé s dočasným pobytem1,25425,1 %
Zaměstnanost (podíl ekonomicky činného obyvatelstva)3,02760,1 %
Nezaměstnanost 2,2 %
Celkem4,988100,0 %

Zdroj: The Singapore Department of Statistics

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek u obyvatel s trvalým pobytem činil 1,0 % k 1.9.2010. 14,4 % obyvatelstva je mladší 15ti let, 76,7 % obyvatelstva je v ntervalu 15 až 64 let, 8,9 % obyvatelstva je starší než 65 let. Střední věk (medián) je 39,0 let, střední věk (medián) u mužů je 38,5 let a střední věk (medián) u žen je 39,4 let. Očekávaná délka života při narození je 81,98 let, u mužů 79,37 let a u žen 84,78 let.

Gramotnost dosahuje 92,5 %, 58 % obyvatel nad 15 let absolvovalo alespoň střední školu. V důsledku omezujících opatření na jeden automobil připadá až 8,5 obyvatel, ale mobilní telefon má 98 % osob.

1.5. Národnostní složení

Složení populace Singapuru s trvalým pobytem (údaje k 1.9.2010)
NárodnostPodíl
Číňané76,8 %
Malajci13,9 %
Indové8,9 %
Ostatní1,4 %
Celkem100,0 %

Zdroj: The Singapore Department of Statistics

1.6. Náboženské složení

Náboženské vyznání obyvatel s trvalým pobytem ve věkové kategorii nad 15 let (poslední dostupné údaje ze sčítání v r. 2000): buddhismus 42,5 %, islám 14,9 %, křesťanství 14,6 %, taoismus 8,5 %, hinduismus 4,0 %, ostatní 0,7 %, bez vyznání 14,8 %.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Singapur má čtyři úřední jazyky:

 • angličtinu
 • čínštinu (mandarínštinu)
 • malajštinu
 • tamilštinu

Jazykem úředních a obchodních jednání je angličtina.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Singapur je městský stát, který tvoří hlavní ostrov a 59 malých ostrovů. Singapur je vnitřně členěn na 5 správních oblastí (North-East Dictrict, North-West, South-East, South-West a Central) s vlastní radnicí. Každá oblast je řízena tzv. „Community Development Council", v jejímž čele je jmenovaný starosta. Nedávno byla na lokální úroveň přenesena část pravomocí z centra, zejména v otázkách místního ekonomického rozvoje a bytové výstavby.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

SGD - Singapore Dollar (singapurský dolar) se dělí na 100 centů. Singapurský dolar je v Singapuru jediné oficiální platidlo. Místní používané označení je $; jde-li o odlišení od jiných dolarových měn, užívá se označení S$. Pro centy se zpravidla užívá označení ¢.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Pracovní doba většiny státních úřadů je pondělí až pátek od 9:00 do 18:00. Dřívější pracovní sobotní dopoledne bylo zrušeno (pošty a další instituce však v uvedenou dobu pracují). Většina obchodů v Singapuru má otevřeno 7 dnů v týdnu od 10 až 11 hodin do 21 až 22 hod. Žádné zákonné omezení otevírací doby neexistuje. Banky úřadují zpravidla v pondělí až pátek od 9:30 do 15:30 hodin.

Dny pracovního volna v roce 2009:

 • 1.1. Nový rok
 • 14.2. Čínský Nový rok
 • 16.3. Nový rok Hindu
 • 2. 4. Velký pátek
 • 1. 5. Svátek práce
 • 13.5. Nanebevzetí Ježíše Krista
 • 28.5. Den osvícení Buddhy
 • 9. 8. Státní svátek (nezávislost Singapuru)
 • 25.12. Narození Ježíše Krista

Připadne-li svátek na neděli, je v pondělí pracovní volno.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Singapurská společnost je mnohorasová, kosmopolitní a vcelku velmi tolerantní. Bližší znalosti o jednotlivých etnických skupinách mohou při jednání s nimi jenom pomoci.

V jednání se doporučuje přesnost, dochvilnost a jasnost. Singapurci preferují přejít po krátkých zdvořilostech rovnou k projednávanému tématu. Nedochvilnost budí špatný dojem.

Vizitka se při předávání drží oběma rukama s tiskem otočeným tak, aby ji přijímající nemusel obracet. Ruka se podává méně často než v Evropě. Faux pas je podat ruku ženě. Všude je klimatizace, proto je vhodné, aby muži přišli na jednání v saku. Podle situace je možné sako odložit. V každém případě je nutná košile s dlouhým rukávem a vázanka. Ženám lze doporučit kostým (i kalhotový), popř. elegantní šaty.

Rozpaky s oblečením na společenské akce eliminuje chvályhodný zvyk uvádět na pozvánku vždy „dress code". Obvyklé stupně jsou:

Společenské zvyklosti - oděv
 pánovédámy
lounge suitčerný oblek, bílá košilevečerní šaty nebo tmavý kostým
business attirekalhoty a sako, vázankakostým, šaty
shirt and tietotéž bez sakašaty, lehčí kostým
smart casual, batikbez vázanky, možno volit barevnější košili;
„batik“ znamená, že kdo chce, může si vzít batikovou košili a kalhoty, což je tradiční společenský úbor v JV Asii
možno popustit uzdu fantazii;
pro ženy „batik“ znamená batikové šaty, popř. jiný úbor s národními prvky (sárí apod.)
casualneformální, tzv. sportovní oblečení, tričko…kalhoty nebo sukně, tričko…

Pokud si nejme jisti prostředím, nedoporučuje se ani ve stupni „casual“ přicházet v krátkých kalhotech.

Stolování: V Singapuru jsou běžné všechny druhy kuchyní s převahou čínské, indické a malajské. Není nezdvořilé požádat o vidličku a nůž, pokud nejsou na stole a jídelní tyčinky nevyhovují. Spíše než pivo se k jídlu pije voda a víno, k čínské kuchyni není špatná volba zelený čaj. Oblíbené jsou i šťávy z tropického ovoce.

Ubytování: V Singapuru je velké množství kvalitních i levnějších hotelů. Sehnat nocleh bez předchozí rezervace nebývá problém. Ceny za ubytování jsou o něco nižší než ve srovnatelných kategoriích v Evropě.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je na velmi vysoké úrovni a je možné ji využívat bez jakýchkoliv omezení. Avšak pozor: podmínkou je obvykle přímá platba za provedené úkony a to i v případě, že pacient má sjednáno zdravotní pojištění. Po ověření platnosti zdravotního pojištění dojde následně k vrácení složené zálohy na účet pacienta (event. zaslání šeku na jeho adresu).

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

ČR nemá v Singapuru zastupitelský úřad.

Singapur je v působnosti zastupitelského úřadu v Jakartě, Indonésie:

The Embassy of the Czech Republic (Kedutaan Besar Republik Ceko)
Jalan Gereja Theresia 20, Menteng Jakarta 10350
tel : +62-21-3904075-7, fax: +62-21-3904078
konzulární pohotovost tel: ++62-8161820894
e-mail : jakarta@embassy.mzv.cz, commerce_jakarta@mzv.cz
Website: http://www.mzv.cz/jakarta

//-->

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Singapuru není v současnosti zastoupena žádná česká instituce.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie - tísňové volání 999
 • Záchranná služba a hasiči 995
 • Lékařská služba 6311 1111, 6321 4311
 • Informace o odletech a příletech 1800-542 4422
 • Reklamace zavazadel na letišti terminál 1 6214 0318
 • terminál 2 6214 0448
 • 24-hodinová linka pro turisty 1800-736 2000
 • Singapore Tourist Board Feedback Hotline („turistická policie“) 1800-736 3366
 • Taxi: City Cab 6552 2222
 • Comfort 6552 1111
 • Premier Taxi 6363 6888
 • Smart Cab 6485 7777
 • SMRT 6555 8888
 • Trans Cab 6555 3333
 • Informace o MHD (Hotline) 1800 767 4333

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

V Singapuru existuje několik obchodních komor. Každá z národnostních menšin má vlastní obchodní komoru, které jsou sdruženy do federální komory, v jejíž vedení se každé dva roky střídají předsedové jednotlivých komor. Kromě toho zde působí Mezinárodní obchodní komora a velmi aktivní je rovněž Federace výrobců. Z jednotlivých obchodních komor má největší vliv čínská obchodní komora. Evropské firmy sdružuje European Cahmber of Commerce (Singapore).

The Singapore Businesss Federation
10 Hoe Chiang Road #22-01 Keppel Towers
Singapore 089315
Tel.: +65-6827 6828 Fax : +65-6827 6807
http://www.sbf.org.sg
Pozn.: SBF je pokračovatelem dřívější Singapore Federation of Chambers of Commerce and Industry. Členství v ní je povinné pro všechny zahraniční komory působící v Singapuru a pro všechny sg. společnosti s upsaným kapitálem ve výši 0,5 mil SGD (0,3 mil USD).

Singapore Manufacturers` Federation
The Enterprise #02-02
No 1 Science Centre Road
Singapore 609077
Tel. : +65 / 6826 3000 Fax : +65 / 6822 8828
E-mail : hq@smafederation.org.sg
http://www.smafederation.org.sg

Singapore Chinese Chamber of Commerce and Industry
47, Hill Street, #09-00
Singapore 179 365
Tel.: +65-6337 8381 Fax : +65-6339 0605
http://www.sccci.org.sg

Singapore Indian Chamber of Commerce
23-01/04 Tong Eng Building, 101 Cecil Street
Singapore 069533
Tel.: +65-6222 2855 Fax: +65-6323 6746
http://www.sicci.com

Singapore Malay Chamber of Commerce
72A Bussorah St.
Singapore 199485
Tel.: +65-62979296 Fax: +65-6392 4527
http://www.smcci.org.sg

Singapore International Chamber of Commerce
6, Raffles Quay, # 10-01
Singapore 048580
Tel.: +65-6224 1255 Fax : +65-6224 2785
http://sicc.com.sg

Association of Small and Medium Enterprises
Blk 167 Jalan Bukit Merah #03-13
Singapore 150167
Tel.: +65-6513 0388 Fax: +65-6513 0399
E-mail: sme@asme.org.sg
http://www.asme.org.sg

European Cahmber of Commerce (Singapore)
3 Phillips Street # 18-00
Commerce Point
Singapore 048693
Tel. +65-6536 1636 Fax: +65-6532 7680
E-mail: admin@eurocham.org.sg
http://www.eurocham.org.sg

.