Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Singapur panorama
Singapur Singapur

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

  • Republic of Singapore (Singapurská republika)

1.2. Rozloha

  • 718,3 km2 (rozloha se postupně zvětšuje zasypáváním částí přilehlého mořského dna)

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

  • 5 469 724 obyvatel (2014)
  •  7,615 obyvatel/km²

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

  • Průměrný roční přírůstek 1,92 % (2014)

1.5. Národnostní složení

Národnost

Podíl

Číňané

74,2 %

Malajci

13,3 %

Indové

9,2 %

Ostatní

3,3 %

Zdroj: The Singapore Department of Statistics (2013)

1.6. Náboženské složení

  • Buddhisté  33,9 %, muslimové  14,3 %, taoisté 11,3 %, katolíci 7,1 %, hinduisté 5,2 %, bez vyznání16,4 % a ostatní (2010)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Singapur má čtyři úřední jazyky:

  • Angličtinu, čínštinu (mandarínštinu), malajštinu a tamilštinu

Jazykem úředních a obchodních jednání je angličtina.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Singapur je městský stát, který tvoří hlavní ostrov a 59 malých ostrovů. Singapur je vnitřně členěn na 5 správních oblastí (North-East Dictrict, North-West, South-East, South-West a Central) s vlastní radnicí. Každá oblast je řízena tzv. „Community Development Council", v jejímž čele je jmenovaný starosta. Nedávno byla na lokální úroveň přenesena část pravomocí z centra, zejména v otázkách místního ekonomického rozvoje a bytové výstavby.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

SGD - Singapore Dollar (singapurský dolar) se dělí na 100 centů. Singapurský dolar je v Singapuru jediné oficiální platidlo. Místní používané označení je $; jde-li o odlišení od jiných dolarových měn, užívá se označení S$. Pro centy se zpravidla užívá označení ¢.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Pracovní doba většiny státních úřadů je pondělí až pátek od 9:00 do 18:00. Dřívější pracovní sobotní dopoledne bylo zrušeno (pošty a další instituce však v uvedenou dobu pracují). Většina obchodů v Singapuru má otevřeno 7 dnů v týdnu od 10 až 11 hodin do 21 až 22 hod. Žádné zákonné omezení otevírací doby neexistuje. Banky úřadují zpravidla v pondělí až pátek od 9:30 do 15:30 hodin.

2014

 

5. 10.

Hari Raya Haji 

22. 10.

Deepavali 

25. 12.

Narození Ježíše Krista

2015

 

1. 1.

Nový rok

19. 2.

Čínský Nový Rok

20. 2.

Čínský Nový Rok

3. 4.

Good Friday

1. 5.

Svátek práce

1. 6.

Vesak day

17. 7.

Hari Raya Puasa

9. 8.

National day

24. 9.

Hari Raya Haji

10. 11.

Deepavali

25. 12.

Narození Ježíše Krista

Připadne-li svátek na neděli, je v pondělí pracovní volno.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Singapurská společnost je kosmopolitní a vcelku velmi tolerantní. Bližší znalosti o jednotlivých etnických skupinách mohou při jednání s nimi jenom pomoci.

V jednání se doporučuje přesnost, dochvilnost a jasnost. Singapurci preferují přejít po krátkých zdvořilostech rovnou k projednávanému tématu. Nedochvilnost budí špatný dojem.

Vizitka se při předávání drží oběma rukama s tiskem otočeným tak, aby ji přijímající nemusel obracet. Ruka se podává méně často než v Evropě. Faux pas je podat ruku ženě. Všude je klimatizace, proto je vhodné, aby muži přišli na jednání v saku. Podle situace je možné sako odložit. V každém případě je nutná košile s dlouhým rukávem a vázanka. Ženám lze doporučit kostým (i kalhotový), popř. elegantní šaty.

Rozpaky s oblečením na společenské akce eliminuje chvályhodný zvyk uvádět na pozvánku vždy „dress code". Obvyklé stupně jsou:

Společenské zvyklosti - oděv

 

pánové

dámy

lounge suit

černý oblek, bílá košile

večerní šaty nebo tmavý kostým

business attire

kalhoty a sako, vázanka

kostým, šaty

shirt and tie

totéž bez saka

šaty, lehčí kostým

smart casual, batik

bez vázanky, možno volit barevnější košili;
„batik“ znamená, že kdo chce, může si vzít batikovou košili a kalhoty, což je tradiční společenský úbor v JV Asii

možno popustit uzdu fantazii;
pro ženy „batik“ znamená batikové šaty, popř. jiný úbor s národními prvky (sárí apod.)

casual

neformální, tzv. sportovní oblečení, tričko…

kalhoty nebo sukně, tričko…

Pokud si nejme jisti prostředím, nedoporučuje se ani ve stupni „casual“ přicházet v krátkých kalhotách.

Stolování: V Singapuru jsou běžné všechny druhy kuchyní s převahou čínské, indické a malajské. Není nezdvořilé požádat o vidličku a nůž, pokud nejsou na stole a jídelní tyčinky nevyhovují. Spíše než pivo se k jídlu pije voda a víno, k čínské kuchyni není špatná volba zelený čaj. Oblíbené jsou i šťávy z tropického ovoce.

Ubytování: V Singapuru je velké množství kvalitních i levnějších hotelů. Sehnat nocleh bez předchozí rezervace nebývá problém. Ceny za ubytování jsou srovnatelné s cenami v Evropě.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je na velmi vysoké úrovni a je možné ji využívat bez jakýchkoliv omezení. Avšak pozor: podmínkou je obvykle přímá platba za provedené úkony, a to i v případě, že pacient má sjednáno zdravotní pojištění. Po ověření platnosti zdravotního pojištění dojde následně k vrácení složené zálohy na účet pacienta (eventuálně zaslání šeku na jeho adresu).

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Singapuru není v současnosti zastoupena žádná česká instituce.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Policie - tísňové volání

999

Záchranná služba a hasiči

995

Lékařská služba

6311 1111, 6321 4311

Informace o odletech a příletech

1800-542 4422

24-hodinová linka pro turisty

1800-736 2000

Singapore Tourist Board Feedback Hotline („turistická policie“)            

1800-736 3366

Informace o MHD (Hotline)

1800 767 4333

Taxi

 

City Cab

6552 2222

Comfort

6552 1111

Premier Taxi

6363 6888

Smart Cab

6485 7777

SMRT

6555 8888

Trans Cab

6555 3333

1.18. Internetové informační zdroje

www.sg

Oficiální portál s informacemi o Singapuru

www.gov.sg

Singapurská vládní home page (přehled a náplň všech ministerstev, vládních a polovládních institucí)

www.iesingapore.gov.sg

International Enterprise Singapore (bývalý Trade Development Board)

wcbn.com.sg

Čínská obchodní komora (Nejvýznamnější obchodní komora v zemi)

www.singstat.gov.sg

Statistický úřad

www.mas.gov.sg

Monetary Authority of Singapore (obdoba centrální banky)

www.sedb.com

Economic Development Board

www.iras.gov.sg

Inland Revenue Authority of Singapore

www.tradenet.gov.sg

Elektronický on-line systém TradeNet k registraci

www.ica.gov.sg

Immigration & Checkpoint Authority

www.gebiz.gov.sg

Informace o tendrech a registraci dodavatelů pro státní zakázky

1.19. Adresy významných institucí

V Singapuru existuje několik obchodních komor. Každá z národnostních menšin má vlastní obchodní komoru, které jsou sdruženy do federální komory, v jejíž vedení se každé dva roky střídají předsedové jednotlivých komor. Kromě toho zde působí Mezinárodní obchodní komora a velmi aktivní je rovněž Federace výrobců. Z jednotlivých obchodních komor má největší vliv čínská obchodní komora. Evropské firmy sdružuje European Cahmber of Commerce (Singapore).

The Singapore Businesss Federation
10 Hoe Chiang Road #22-01 Keppel Towers
Singapore 089315
Tel.: +65-6827 6828 Fax : +65-6827 6807
www.sbf.org.sg
Pozn.: SBF je pokračovatelem dřívější Singapore Federation of Chambers of Commerce and Industry. Členství v ní je povinné pro všechny zahraniční komory působící v Singapuru a pro všechny sg. společnosti s upsaným kapitálem ve výši 0,5 mil SGD (0,3 mil USD).

Singapore Manufacturers` Federation
The Enterprise #02-02
No 1 Science Centre Road
Singapore 609077
Tel. : +65 / 6826 3000 Fax : +65 / 6822 8828
E-mail : hq@smafederation.org.sg
www.smafederation.org.sg

Singapore Chinese Chamber of Commerce and Industry
47, Hill Street, #09-00
Singapore 179 365
Tel.: +65-6337 8381 Fax : +65-6339 0605
www.sccci.org.sg

Singapore Indian Chamber of Commerce
23-01/04 Tong Eng Building, 101 Cecil Street
Singapore 069533
Tel.: +65-6222 2855 Fax: +65-6323 6746
www.sicci.com

Singapore Malay Chamber of Commerce
72A Bussorah St.
Singapore 199485
Tel.: +65-62979296 Fax: +65-6392 4527
www.smcci.org.sg

Singapore International Chamber of Commerce
6, Raffles Quay, # 10-01
Singapore 048580
Tel.: +65-6224 1255 Fax : +65-6224 2785
www.sicc.com.sg

Association of Small and Medium Enterprises
Blk 167 Jalan Bukit Merah #03-13
Singapore 150167
Tel.: +65-6513 0388 Fax: +65-6513 0399
E-mail: sme@asme.org.sg
www.asme.org.sg

European Cahmber of Commerce (Singapore)
3 Phillips Street # 18-00
Commerce Point
Singapore 048693
Tel. +65-6536 1636 Fax: +65-6532 7680
E-mail: admin@eurocham.org.sg
www.eurocham.org.sg

.