Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Tádžikistán jezero v horách
Tádžikistán Tádžikistán

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Tádžická ekonomika stále prochází transformačními procesy a je i nadále ekonomikou nestabilní, závislou na příjmech z exportu omezeného počtu klíčových komodit – bavlny a hliníku. Ekonomika je… více ►

Finanční a daňový sektor

Tádžikistán je, pokud jde o informace z finančního sektoru, mnohem otevřenější než Uzbekistán. Přesto nebylo jednoduché většinu údajů získat. více ►

Investiční klima

Z hlediska investičního je Tádžikistán velice zajímavou zemí, jejíž čas teprve přijde. více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Ekonomická spolupráce mezi Českou republikou a Tádžikistánem probíhá výhradně na úrovni zahraničního obchodu.   … více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Tádžikistán je zemí poměrně odlehlou od ostatního světa. Jeho prvotní význam spočívá v tom, že sousedí s Afghánistánem, z jehož území se pašují drogy právě přes Tádžikistán do Ruska a odtud… více ►

Zahraniční obchod země

Zahraniční obchod Tádžikistánu je v podstatě založen na vývozu hliníku a bavlny. Ostatní komodity jsou nevýznamné. Dováží se naopak téměř všechno. více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Objektivní překážkou rozvoje vzájemného obchodu je skutečnost, že obě naše země jsou vnitrozemské a navíc mezi nimi neexistuje přímé letecné spojení. To znevýhodňuje náš vývot zboží běžné… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.