Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Tádžikistán jezero v horách
Tádžikistán Tádžikistán

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Ekonomika země je zatížena extrémně vysokým zahraničním dluhem, který k 31. prosinci 2011 přesáhl 2 miliardy USD. Data za rok 2012 nebyla zatím publikována. Pro Tádžikistán nadále platí, že… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Veškeré investiční projekty má pod kontrolou úzké "mocenské uskupení" kolem prezidenta Emomali Rachmona. Ve společnosti existuje vysoká míra všudypřítomné korupce. Politická situace je poměrně… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

            Podle publikovaných údajů ČSÚ za 11 měsíců 2012 se v porovnání se stejným obdobím r. 2011 podařilo zvýšit export z ČR o 28 % a import se snížil o 24 %. V českém exportu zůstala… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Pro Tádžikistán nadále platí, že se jedná o nejchudší ze všech zemí SNS se slabou ekonomikou. Přesto ale např. podle hodnocení Asijské rozvojové banky, která… více ►

Zahraniční obchod země

Zahraniční obchod Tádžikistánu je v podstatě založen na vývozu pracovní síly, hliníku, bavlny, zlata, sušeného ovoce. V dovozu je stát závislý především na energetických surovinách, pohoných… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Objektivní překážkou rozvoje vzájemného obchodu je skutečnost, že obě naše země jsou vnitrozemské a navíc mezi nimi neexistuje přímé letecné spojení. To znevýhodňuje náš vývot zboží běžné… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.