Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Tádžikistán jezero v horách
Tádžikistán Tádžikistán

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Republika Tádžikistán - obvyklá dlouhá forma názvu
 • Tádžikistán - obvyklá krátká forma názvu
 • Džumchurii Todžikiston - místní dlouhá forma názvu

1.2. Rozloha

 • 143,1 tis. km2, z toho 93 % území představují hory (Pamír, Ťan-Šan)

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

počet obyvatel - odhad červenec 2014 - 8.051.512  (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ti.html)

hustota obyvatelstva - 49,4 osob/km (2011)

 

Odhadované věkové rozložení obyvatelstva v roce 2014:

0-14 let: 33% (muži 1.352.150 / female 1.304.615),

15-24 let: 20,1% (muži 819.936 / ženy 796.211,

25-54 let: 38.9% (muži 1.547.863 / ženy 1.586.218),

55-64 let: 3.2% (muži 178.161 / ženy 210.616),

65 let a více: 3.2% (muži 107,137 / ženy 148,605)  (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ti.html).

Osídlení nerovnoměrné. Na 7% území žije 90% obyvatelstva. Nejhustěji osídleny jsou hlavní město Dušanbe, Gissarské údolí, údolí řeky Vachš a okolí města Chudžand. Na druhé straně v Horno-Badachšánské autonomní oblasti, která zaujímá 45 % území Tádžikistánu žijí jen 3,4 % obyvatel.

Pod hranicí bídy žije v Tádžikistánu podle průzkumu Světové banky z roku 2003 celkem okolo 64% obyvatel.

 

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

V r. 2014 je odhadován přírůstek obyvatelstva na úrovni 1.75%, přičemž porodnost je na rok 2014 odhadována na 24,99 narození/1.000 obyvatel a předpokládaná úmrtnost na rok 2014 činí 6,28 úmrtí/1.000 obyvatel, saldo migrace činilo -1,17 migrantů/1.000 obyvatel. (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ti.html)

 

 

1.5. Národnostní složení

Národnostní složení je velice pestré, jak je ostatně v regionu obvyklé. Žije tu asi 140 národností. Podle výsledků sčítání obyvtelstva v roce 2000 bylo: 79,9 % Tádžiků, 15,3 % Uzbeků, 1,1 % Rusů, 1,1% Kyrgyzů, ostatní 2,6%. Ovšem poměr národností se mění s návratem obyvatelstva jiných národností po občanské válce, takže podíl Tádžiků se relativně snižuje.

1.6. Náboženské složení

90% obyvatelstvo vyznává islám, zbytek ostatní náboženství. Oficiální statistiky nerozlišují sunnity a šíity, ani příslušníky neislámského vyznání.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Podle Ústavy je úředním jazykem tádžický a ruština je jazkem dorozumívacím. Ovšem ruštinu ovládá především obyvatelstvo měst. Na venkově se používá je omezeně. Výjimkou je oblast Pamíru, kde každé údolí hovoří svým dialektem, který je ve druhém nesrozumitelný, přičemž všichni se považují za ty nejpravější Tádžiky. Takže výsledek je ten, že mezi sebou komunikují rusky. Navíc je znalost ruštiny podpořena ruským satelitním vysíláním, neboť domácí sem nezasahuje. Příslušníci národností mají právo používat svůj rodný jazyk, nejčastěji používaným menšinovým jazykem je uzbečtina - zejména okolo města Kurgan-Tjube a v Sogdijské oblasti. Ovšem spisovná tádžičtina ( v podstatě fársí s rusismy) se značně liší od hovorové tádžičtiny používané v sousedních státech, zejména Afghanistánu a Uzbekistánu.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Tádžikistán je administrativně rozdělen na Horno-Badachšánskou autonomní oblast, Sogdijskou, Chatlonskou oblast, město Dušanbe (v překladu Pondělí) a oblast kolem města Dušanbe v republikovém podřízení, která má 13 okresů a 4 města. Hlavní město Dušanbe má okolo 704.000 tis. obyvatel (poslední známý odhad je z roku 2009). Další větší města jsou Chudžand, Kurgan-Ťube, Kuljab, Chorog.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Tádžickou měnou je somoni TJS (název měny po tádžickém buditeli Ismailu Somoni). Dělí se na na 100 dirhamů.

Tádžická měna je směnitelná za jakoukoliv zahraniční měnu. Na rozdíl od Uzbekistánu nevznikají žádné problémy při převodu domácí měny na cizí valutu. Převody do zahraničí se provádějí v době od několika dnů do zhruba dvou týdnů. Směnáren je větších městech dostatek. I když je používání cizích měn zakázáno, ve výjimčných případech se vyžadují platby v USD.

Porovnání kurzu somoni mezi roky 2007 a 2014) nabízí následující tabulka (http://www.likeforex.com/currency-converter/).

 

Směnitelnost TJS
 USDEURRUR
1/2007 3,43   4,47   0,13  
1/2013 4,77   6,35   0,16  
20/5/2014 4.9037   6.7156   0,1412

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • Nový rok - 1. leden
 • Den armády - 23. únor
 • Den žen - 8. březen
 • Navruz - 21. březen
 • Svátek práce - 1. květen
 • Den vítězství - 9. květen
 • Den nezávislosti - 9. září

Pohyblivé státní svátky:

 • Eid Al Fitr, neboli Idi Fitr (oslavy konce ramadánu)
 • Eid Al Adha (Den obětí)

Významné dny:

 • začátek ramadánu (pohyblivý)
 • Den tádžického jazyka, 22. 7.
 • Den Ústavy, 6. 11.

Časové pásmo

 • SEČ+4. Není používán letní čas.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Při jednání se Tádžikové chovají podobně jako ostatní národy Střední Asie. Oproti sousedním Uzbekům jsou však otevřenější a možno říci přímější a hrdější a hlavně upřímnější. Není třeba při jednání dodržovat nějaké zvláštní zvyklosti, je však nutno ctít jejich bohatou a dlouhou historii a respektovat islám. Problémy občanské války již zásadně přebolely. Je rovněž třeba respektovat jejich historické, jazykové i současné ekonomické a politické dobré vztahy k Iránu a Afghánistánu, kde žije velký počet Tádžiků. Více než 2 milion tádžických občanů žije a pracuje v Rusku: Jejichž příjmy se rovnají zhruba 20% tádžického HDP. Zejména je ovšem třeba počítat s naprosto rozdílnou úrovní tamějších jednajících a připravit se na to.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mezi ČR a TR není uzavřena dohoda o vzájemném bezplatném poskytování zdravotní péče, proto občané ČR musí za první pomoc a následnou lékařskou péči v TJ platit na místě v hotovosti. Tato zásada platí i pro členy ostatních států EU.

Při cestách do TJ se doporučuje uzavřít u České pojišťovny pojištění léčebných výloh v cizině pro eventuální případ akutního onemocnění nebo úrazu a vzít si s sebou potřebné léky z domova (pro jejich nedostatek v zemi - vyjma hlavního města).

Doporučuje se rovněž nepodceňovat otázky očkování, zejména proti některým druhům hepatitidy a tyfu. Informace o vhodném očkování sdělí příslušná oddělení poliklinik, nemocnic nebo hygienických stanic v ČR. V Praze je možno informovat se na Klinice geografické medicíny Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech, tel.: 2 67 16 26 82.

Při pobytu kdekoliv v zemi se doporučuje pít jen minerální vodu z továrně plněných láhví.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Nejsou v Tádžické republice zastoupeny. Rovněž v Uzbecké republice nejsou zastoupení těchto organizací.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • požárníci 01
 • policie 02
 • záchranná služba 03
 • konzulární správa KO ZÚ Tádžikistánu v Taškentu: (++99871) 54 84 13, 54 99 66, 54 89 69
 • ZÚ ČR v Taškentu: (++99871) 120 60 71-74, fax 120 60 75
 • Generální konzulát TR v Praze: 220 97 14 35. Jeho statut je však v současné době nevyjasněný. Proto je lépe kontaktovat ZÚ Tádžikistánu ve Vídni. Adresa: A - 1090 Wien, Universitaetsstrasse 8/1A, tel.: (43-1) 409 82 66 11, fax: (43-1) 409 82 66 14 nebo 409 82 66 21.

1.18. Internetové informační zdroje

www.traveltajikistan.com/ Tádžická národní cestovní společnost

www.angelfire.com/sd/tajikistanupdate všeobecné informace o TR, informace o dalších webových stránkách o Tádžikistánu

-       tiskové agentury, zpravodajské servery, elektronické deníky

•  www.eurasianet.org/resource/tajikistan

zpravodajství anglicky - EurasiaNet
www.reporter.tj

zpravodajství  anglicky - Интерньюс
www.topix.net/world/tajikistan  

zpravodajství  anglicky - Новости
tajikistannews.net

zpravodajství anglicky - СМИ

www.gazeta.tj

 zpravodajství rusky

www.centrasia.ru

zpravodajství  rusky

www.avesta.tj

zpravodajství  rusky

1.19. Adresy významných institucí

Obchodně průmyslová komora Tádžické republiky
734012 Dušanbe
ul. Valamatzade 21
tel.: 992 37 221 52 84, 221 77 43
E-mail: chamber@tpp.tj
Website: www.tpp.tj

Státní agentura pro antimonopolní politiku a podporu podnikání při Vládě Tádžické republiky
ul. Rudaki 20
734012 Dušanbe
tel.: (+992372) 21-53-49, 21-45-12
fax: (+992372) 21-55-53, 21-73-28

Ministerstvo ekonomického rozvoje a obchodu
734002 Dušanbe
Ul. Bochtar 37
+992 372 273434
e-mail: minvo@tjinter.com
www.met.tj

Tádžická národní banka
734003 Dušanbe
107A Rudakí
tel. +992 44 600 32 27
e-mail: info@natbank.tajnet.com
www.nbt.tj
SWIFT: NATJTJ22

Ministerstvo zahraničních věcí
734051 Dušanbe
Rukakí 42
tel.: 992 37 221 18 08
e-mail: mfart@tajik.net
konzulární služba tel.: 4410505 nebo 2216034
odbor Evropy, tel. 221 43 86, 221 15 32

Ministerstvo financí
734025 Dušanbe
Ak. Radžabovych 3
tel.:992 37 221 64 10 nebo 227 39 41
e-mail: min_fin@tojikiston.com
www.minfin.tj

Ministerstvo spravedlnosti
734024 Dušanbe
Rudakí 25
tel.: 992 37 221 00 82

Ministerstvo vnitra
734002 Dušanbe
ul. Bochtar 59
tel. 992 37 221 69 83

Ministerstvo energetiky a hospodářství
734012 Dušanbe
Rudakí 22
tel.: 992 37 221 69 97, 227 26 37, 227 42 73
e.mail: minenergoprom@mail.tj

Ministerstvo zemědělství a ochrany přírody
734025 Dušanbe
Rudakí 44
tel.: 992 37 221 15 96, 221 10 94

Státní výbor pro národní bezpečnost
734025 Dušanbe, 8
tel.: 992 37 221 23 12

Goskomstat
734025 Dušanbe
Bochtar 17
tel.: 992 37 223 25 53
e-mail: stat@tojikiston.com
www. stat.tj

Státní výbor pro investice a správu státního majetku
734025 Dušanbe
Rudakí 44
tel.: 992 37 221 86 59

Daňový výbor
734018 Dušanbe
ul. N. Karabajeva 42/2
tel. 992 37 233 08 50
fax: 992 37 221 10 48

Celní služba
734025 Dušanbe
ul. Buchoro 50
tel. 992 37 221 35 88, 221 16 92
fax: 992 37 221 60 69

Agentura pro zemědělskou výrobu, geodezii a kartografii
734033 Dušanbe
ul. Abaja 4/1
tel.: 992 37 221 73 21, 221 28 48, 231 46 02
fax: 992 37 231 14 87

Agentura pro standardizaci, metrologii, certifikaci a obchodní inspekci
73418 Dušanbe
N.Karabajeva 42/2
tel. 992 37 233 64 67, 234 63 65
e-mail: stndart@tajik.net

Svaz spotřebních společenství
734003 Dušanbe
Rudakí 137
tel.: 992 37 224 87 23, 224 88 11
fax: 992 37 221 09 44

Národní asociace malého a střeního podnikání
734003 Dušanbe
ul. Studěnčeskaja 10/1
tel./fax: 992 37 224 78 56

Svaz podnikatelů v zemědělství
734025 Dušanbe
Rudakí 44
tel.:992 37 223 37 36, 221 10 33, 227 18 13
e.mail: union_farm@tajik.net

Agropromyšlennaja birža "Šam"
734025 Dušanbe
Rudakí 21
tel.: 992 37 221 59 26, 223 40 81
e-mail: birja2001@inbox.ru

Státní podnik pro rpodej státního majetku
734025 Dušanbe
Rudakí 44
tel.: 992 37 221 73 74

Tadžická univerzální burza
734015 Dušanbe
Čechova 10/17
tel.: 992 37 223 30 41, 221 14 83, 221 87 24

Republiková rada pro turistiku a výlety
734012 Dušanbe
Rudakí 20
tel.: 992 37 227 70 24, 227 47 52, 227 47 74
fax: 992 37 227 70 51, 227 70 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.