Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Tchaj-wan hora
Tchaj-wan
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Finanční a daňový sektor

 

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Vývoj příjmů a výdajů státního rozpočtu Tchaj-wanu 2008–2012 (mld. NTD)

Období

2008

2009

2010

2011

2012

Rozpočtové příjmy běžného účtu

2 181

2 041

2 062

2 239

2 259

Rozpočtové výdaje běžného účtu

1 811

2 008

1 912

2 020

2 180

Rozpočtové příjmy kapitálového účtu

50

72

54

67

62

Rozpočtové výdaje kapitálového účtu

532

663

655

593

498

Celkový deficit (na běžném + kapitálovém účtu)

-112

-557

-451

-307

-357

Podíl čistých rozpočtových výdajů na HDP (%)

18,6

21,4

18,9

19,1

19,1

 Zdroj: Central Bank of Taiwan, Taiwan Statistical Data Book

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Vývoj účtů platební bilance v letech 2008–2012 (mil. USD)

Období

2008

2009

2010

2011

2012

Běžný účet

27,505

42,923

39,872

41,230

49,550

Kapitálový účet

-334

-96

-116

-119

-100

Finanční účet

-1,660

13,469

-358

-32,046

-31,503

Zdroj: Central Bank of Taiwan, Taiwan Statistical Data Book

Devizové rezervy Tchaj-wanu v regionálním srovnání 2008–2012 (mld. USD)

Rok

Tchaj-wan

ČLR

Hong Kong

Singapur

Již. Korea

Thajsko

Indie

Indonésie

Malajsie

2012/2013

403,2/416,8

 3 312,0

  304,7 

259,1 

327,4 

179,2 

295,2

105,2 

140,3 

2011

385,5

   3 202,8

285,3 

 237,7

 304,3

 167,4

271,3

 106,5

 131,8

2010

382,0

2 866,1

268,6

225,5

291,5

167,5

275,3

92,9

104,9

2009

348,2

2 416,0

255,8

187,6

269,9

135,5

265,2

63,6

95,4

2008

291,7

1 949,0

182,5

174,0

201,1

108,7

247,4

49,6

91,1

Zdroj: Central Bank of Taiwan, Taiwan Statistical Data Book

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

Vývoj celkové zahraniční zadluženosti v letech 2008 – 2012 (mil. USD)

Ke konci roku

Externí dluh celkem

Dlouhodobý

Krátkodobý

Poměr externího dluhu ke splácení (%)*

 

 

CELKEM

Soukromý sektor

Veřejný sektor

CELKEM

Soukromý sektor

Veřejný sektor

 

2012

130,8

14,320

11,022

3,298

116,501

116,501

0

1,22

2011

122,5

14,746

10,222

4,524

107,782

107,782

0

2,15

2010

101,6

17,912

9,877

8,035

83,669

83,669

0

1,16

2009

82,0

13,784

7,863

5,921

68,179

68,179

0

2,59

2008

90,4

11,588

10,080

1,508

78,773

78,773

0

3,93

* jedná se o objem plateb jistiny a úroků z externího dluhu jako % z vývozu zboží a služeb

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

5.4.1. Počet depozitních institucí

Počet finančních institucí na Tchaj-wanu podle kategorie

 

2008

2009

2010

2011

2012

Celkový počet finančních institucí (včetně všech poboček)

6409

6401

6414

6441

6461

- domácí banky

38

38

38

38

39

- zahraniční banky

32

32

28

28

30

- úvěrní družstva

27

26

26

25

24

- úvěrní pobočky asociací zemědělců

264

275

276

277

277

- úvěrní pobočky asociací rybářů

25

25

25

25

25

- pobočky služby vkladů a převodů tchajwanské pošty

1 321

1 321

1321

1323

1323

Zdroje: Financial Statistics Monthly, Central Bank of China

5.4.2. Seznam domácích bank

5.4.3. Seznam zahraničních bank s pobočkami na Tchaj-wanu

 

5.5. Daňový systém

Daně na Taiwanu lze podle alokace daňových výnosů rozdělit na státní a místní. Základní daně zahrnují především:

 • daň z příjmu (Income Tax), v sazbě 5-40 % v závislosti od výše příjmu,
 • daň z příjmu právnických osob podnikajících za účelem zisku (Profit-seeking Enterprise Income Tax) ve výši 17 % (od 2011), nezdanitelný příjem je uskutečňován do 120000 TWD,
 • podnikatelská daň (Business Tax - VAT and Non-VAT), jako DPH (VAT) 5 %, Non-VAT v závislosti od předmětu podnikaní 0,1-25 %.

Zodpovědným úřadem za správu daňového systému je Ministerstvo financí (http://www.mof.gov.tw). V jeho pravomoci je navrhovat, přijímat a interpretovat daňové zákony a opatření, zajišťovat výběr daní na administrativní úrovni, formulovat daňovou politiku a vybírat daně.

Institucí podřízenou MOF je Státní daňová správa (The National Tax Administration – NTA http://www.dot.gov.tw/en/ ), která je zodpovědná za praktickou realizaci státních daňových zákonů s výjimkou celního zákona. V současné době existuje 5 regionálních kanceláří NTA, jmenovitě se jedná o: NTA Taipei, NTA Kaohsiung, NTA severní provincie Tchaj-wan, NTA centrální provincie Tchaj-wan a NTA jižní provincie Tchaj-wan.

Městské nebo okresní daňové úřady jsou podřízenými jednotkami správy města nebo okresu a jejich úkolem je vybírat municipální daně.

Každá z daní je upravena zvláštním zákonem. Například daň z příjmů je stanovena Zákonem o dani z příjmů (Income Tax Law), zatímco daň z nemovitostí a daň darovací jsou stanoveny jiným příslušným zákonem (Estate and Gift Tax Law).

Další samostatné daňové zákony jsou například Commodity Tax Statute,Value-Added and Non-Value-Added Business Tax Law, Stamp Tax Law, Deed Tax Statute aj. Klasifikace jednotlivých daní provádějí jednotlivé daňové úřady na svých úrovních.

Přehled daní, vybíraných na Tchaj-wanu :

 • Daň z příjmů (Income Tax )
 • Pozemková daň (Land Value Tax)
 • Daň z nemovitostí a darů (Estate and Gift Tax)
 • Stavební daň (Building Tax)
 • Daň z podnikání (Business Tax - VAT and Non-VAT)
 • Daň za změnu vlastnického práva k nemovitostem (Deed Tax)
 • Daň ze zboží (Commodity Tax)
 • Daň ze zábavy (Amusement Tax)
 • Daň z tabáku a vína (Tobacco and Wine Tax)
 • Kolkovné (Stamp Tax)
 • Daň z transakcí s cennými papíry (Securities Transaction Tax)
 • Daň z registrace vozidel (Vehicle License Tax)
 • Daň z těžebních pozemků (Mining Lot Tax)
 • Daň ze zemědělské půdy (Agriculture Land Tax)
 • Dan z luxusního zboží (Luxury Tax)

.