Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Tchaj-wan hora
Tchaj-wan
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Finanční a daňový sektor

 

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Vývoj příjmů a výdajů státního rozpočtu Tchaj-wanu 2005–2009 (mld. NTD)
Období20052006200720082009
Rozpočtové příjmy běžného účtu 2 108 2 094 2 189 2 181 2 041
Rozpočtové výdaje běžného účtu 1 729 1 754 1 802 1 811 2 008
Rozpočtové příjmy kapitálového účtu 110 83 56 50 72
Rozpočtové výdaje kapitálového účtu 563 460 489 532 663
Celkový deficit (na běžném + kapitálovém účtu) -74 -37 -45 -112 -557
Podíl čistých rozpočtových výdajů na HDP (%) 19,5 18,1 17,7 18,6 21,4

 

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Vývoj účtů platební bilance v letech 2005–2010 (mil. USD)
Období200520062007200820092010
Běžný účet -17 871 -25 824 -35 027 -28 268 -40 573 -40 223
Kapitálový účet -117 -118 -96 -334 -96 -116
Finanční účet -17 754 -25 706 -34 931 -27 934 -40 657 -40 107

Zdroj: Central Bank of Taiwan

 

Devizové rezervy Tchaj-wanu v regionálním srovnání 2004–2010 (mld. USD)
RokTchaj-wanČLRHong KongSingapurJiž. KoreaThajskoIndonésieMalajsie
2010 382,0              
2009 348,2              
2008 291,7 1 946,0 182,5 174,2 201,1 108,7 49,6 91,1
2007 270,3 1 530,3 152,6 163,0 262,2 85,2 55,0 101,0
2006 266,1 1 068,5 133,2 136,3 238,9 65,3 41,1 82,1
2005 253,3 821,5 124,2 116,2 210,3 50,7 33,1 69,9
2004 241,7 614,5 123,5 112,6 199,0 48,7 35,0 65,9

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Vývoj celkové zahraniční zadluženosti v letech 2002 – 2010 (mil. USD)
Ke konci rokuExterní dluh celkemDlouhodobýKrátkodobýPoměr externího dluhu ke splácení (%)*
  Soukromý sektorCELKEMVeřejný sektorCELKEMVeřejný sektorSoukromý sektor 
2010 101,581 9,877 17,912 8,035 83,669 0 83,669 1,15
2009 81,963 7,863 13,784 5,921 68,179 0 68,179 2,59
2008 90,361 10,080 11,588 1,508 78,773 0 78,773 3,93
2007 94,525 10,897 11,242 345 83,283 3,116 80,167 2,70
2006 85,833 11,590 190 11,400 74,234 10416 63,827 3,56
2005 86,732 12,985 222 12,736 73,747 13,727 60,020 4,91
2004 80,888 19,395 524 18,871 61,493 4,476 57,017 2,84
2003 63,054 15,237 179 15,058 47,817 6 47,811 0,01
2002 45,033 10,948 14 10,934 34,085 9 34,076 0,01

* jedná se o objem plateb jistiny a úroků z externího dluhu jako % z vývozu zboží a služeb

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

5.4.1. Počet depozitních institucí

Počet finančních institucí na Tchaj-wanu podle kategorie
 200420052006200720082009
Celkový počet finančních institucí (včetně všech poboček) 4 994 5 033 5 070 5 107 5 111 5128
- domácí banky 45 42 40 39 37 37
- banky pro střední podnikání 4 4 3 1 1 1
- pobočky zahraničních bank 67 68 64 83 141 133
- úvěrní družstva 32 29 28 27 27 26
- úvěrní pobočky asociací zemědělců 254 253 253 261 264 275
- pobočky služby vkladů a převodů tchajwanské pošty 1 321 1 322 1 321 1 322 1 322 1 322

Zdroje: 1. Financial Statistics Monthly, Central Bank of China

5.4.2. Seznam domácích bank

5.4.3. Seznam zahraničních bank s pobočkami na Tchaj-wanu

 

5.5. Daňový systém

Daně na Tchaj-wanu lze podle alokace daňových výnosů rozdělit na státní a místní. Zodpovědným úřadem za správu daňového systému je Ministerstvo financí) (http://www.mof.gov.tw). V jeho pravomoci je navrhovat, přijímat a interpretovat daňové zákony a opatření, zajišťovat výběr daní na administrativní úrovni, formulovat daňovou politiku a vybírat daně.

Institucí podřízenou MOF je Státní daňová správa (The National Tax Administration - NTA), která je zodpovědná za praktickou realizaci státních daňových zákonů s výjimkou celního zákona. V současné době existuje 5 regionálních kanceláří NTA, jmenovitě se jedná o: NTA Taipei, NTA Kaohsiung, NTA severní provincie Tchaj-wan, NTA centrální provincie Tchaj-wan a NTA jižní provincie Tchaj-wan.

Městské nebo okresní daňové úřady jsou podřízenými jednotkami správy města nebo okresu a jejich úkolem je vybírat municipální daně.

Každá z daní je upravena zvláštním zákonem. Například daň z příjmů je stanovena Zákonem o dani z příjmů (Income Tax Law), zatímco daň z nemovitostí a daň darovací jsou stanoveny jiným příslušným zákonem (Estate and Gift Tax Law).

Další samostatné daňové zákony jsou například Commodity Tax Statute,Value-Added and Non-Value-Added Business Tax Law, Stamp Tax Law, Deed Tax Statute aj. Klasifikace jednotlivých daní provádějí jednotlivé daňové úřady na svých úrovních.

Přehled daní, vybíraných na Tchaj-wanu :

 • Daň z příjmů (Income Tax )
 • Pozemková daň (Land Value Tax)
 • Daň z nemovitostí a darů (Estate and Gift Tax)
 • Stavební daň (Building Tax)
 • Daň z podnikání (Business Tax - VAT and Non-VAT)
 • Daň za změnu vlastnického práva k nemovitostem (Deed Tax)
 • Daň ze zboží (Commodity Tax)
 • Daň ze zábavy (Amusement Tax)
 • Daň z tabáku a vína (Tobacco and Wine Tax)
 • Kolkovné (Stamp Tax)
 • Daň z transakcí s cennými papíry (Securities Transaction Tax)
 • Daň z registrace vozidel (Vehicle License Tax)
 • Daň z těžebních pozemků (Mining Lot Tax)
 • Daň ze zemědělské půdy (Agriculture Land Tax)
 • Dan z luxusního zboží (Luxury Tax)

.