Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Tchaj-wan hora
Tchaj-wan

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Vládní agentury a registrační proces Vzhledem k tomu, že zahraniční investice mohou nabývat mnoha forem, mohou být do procesu registrace podnikání zapojeny různé vládní… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

Pro přehled očekávaného ekonomického vývoje Tchaj-wanu odkazujeme na kapitolu 4.1 - Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje (údaje v její závěrečné… více ►

Zahraniční obchod země

Z hlediska exportu je nejvýznamějším sektorem tzv. „high-tech“ sektor, který se na tchaj-wanském exportu podílí 35%  (o 18% více od roku 1991). Je to dokonce vyšší podíl než mají regionálně… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.