Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Tchaj-wan hora
Tchaj-wan
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

7.1. Smluvní základna

Vzhledem k specifickému postavení Tchaj-wanu jsou smluvní dokumenty uzavírány na nevládní úrovni. S ohledem na přesun kompetencí podle Lisabonské smlouvy je dojednání smlouvy o ochraně a podpoře investic záležitostí EU, která ji zamýšlí vtělit do budoucího ujednání o volném obchodu s Tchaj-wanem. Zahájení jednání není dosud na pořadu dne, neboť Tchaj-wan z pohledu EU nevykazuje žádoucí posun v odbourávání netarifních bariér obchodu, i když zájem o dohodu opakovaně deklaruje.

Ve 2. pololetí r. 2010 byl oživen proces hledání vhodné procedury k uzavření dvoustranného ujednání o zamezení dvojímu zdanění, které je Tchaj-wanem nejvýrazněji prosazovanou ekonomickou dohodou (poté, co rostoucí početých zemí EU již obdobné dohody uzavřel nebo o nich jedná).

 • Dohoda o spolupráci a výměně obchodních informací mezi ČSOPK a CETRA /China External Trade Development Council; nyní TAITRA/ (1990)
 • Dohoda mezi ČSAV a Tchaj-wanskou Národní vědeckou radou o vědecké spolupráci (Tchaj-pej, květen 1991; nová dohoda: Praha, září 1993)
 • Smlouva o spolupráci mezi Svazem průmyslu a Federací čínských společností a s CETRA (nyní TAITRA), (Tchaj-pej, duben 1994)
 • Memorandum o ukončení jednání v rámci přistoupení samostatného celního teritoria Tchaj-wanu ke GATT (Praha, květen 1995)
 • Dohoda o spolupráci a výměně zkušeností mezi Univerzitou Karlovou v Praze a National Taiwan University (Tchaj-pej, květen 1995)
 • Předběžné memorandum o vytvoření tchajwanského průmyslového parku v lokalitě Borská pole, Rámcové ujednání o spolupráci mezi CzechInvestem a Tchajpejským ústředím průmyslového a investičního rozvoje, Dohoda o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho tchajwanským protějškem (Plzeň, říjen 1995)
 • Memorandum o porozumění mezi tchajwanským Úřadem inspekce zboží a karantény a Českým úřadem pro standardy, metrologii a měření (říjen 1995)
 • Memorandum o porozumění mezi Generálním ředitelstvím cel ČR a Tchaj-wanu (1997)
 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hospodářských záležitostí Tchaj-wanu o rozvoji železničních systémů (Praha, prosinec 1998)
 • Dohoda (ujednání) Mezi Úřadem pro civilní letectví ČR a Civil Aeronautics Administration of the Republic of China o dohledu nad systémem kvality součástí a přístrojů vyráběných na Tchaj-wanu určených k instalaci do českých letadel, související s připravovanou výrobou letounu Ae 270 IBIS společně vyvinutého Aerem Vodochody a AIDC Taichung (září 2002; tento projekt byl ukončen bez výsledku na jaře r. 2007)
 • Dohoda o vzájemném uznávání eko-značek a pomoci při zpracování dokumentace pro přiznávání eko-značek výrobcům (prosinec 2006)
 • Dohoda o výměně leteckých přepravních práv mezi úřady pro civilní letectví CR a Tchaj-wanu, vytvářející podmínky pro zavedení přímého leteckého spojení (Tchaj-pej, říjen 2007)
 • Dohoda o code-sharingové spolupráci mezi ČSA a China Airlines (duben 2008)
 • memorandum o porozumění mezi Grantovou agenturou ČR a Národní vědeckou radou Tchaj-wanu o spolupráci ve výzkumu (Praha, listopad 2008)
 • Memorandum o spolupráci v oblasti e-governmentu mezi Ministerstvem vnitra ČR Komisí pro vědu, výzkum a evaluaci Tchaj-wanu (květen 2010)
 • "Letter of Intent" k memorandu o spolupráci mezi Mezinárodním visegrádským fondem a Národní vědeckou radou Tchaj-wanu (Praha. září 2010)

Mezi univerzitami ČR a Tchaj-wanu bylo též v upynulých dvou desetiletích uzavřeno několik dohod o vzájemné spolupráci zahrnující především výměnu studentů (vzhledem k autonomnímu postavení vysokých škol nejsou k dispozici podrobné údaje).

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Vzájemná obchodní výměna ČR s Tchaj-wanem se od počátku vzniku samostatné ČR odehrává ve světle narůstajícího deficitu českého obchodu. Hlavním důvodem tohoto vývoje jsou nepochybně masivní investice tchajwanských firem v oblasti elektrotechniky, z nichž první se datují již na počátku devadesátých let. Výrazný nárůst deficitu trval do r. 2006, poté se v podstatě stabilizoval. Pro ČR příznivější údaj za r. 2009 je ovlivněn krizovým vývojem, tudíž se vymyká z uvedeného trendu.

Celkový objem tchajwanských investic v ČR narůstal postupně až na celkový objem 478 mil. USD v r. 2011 a představuje vytvoření cca 18 tisíc pracovních míst. Je skutečností, že v převážné většině se jedná o závody, ve kterých se z dovážených komponentů vyrábějí konečné výrobky a právě dovozy těchto dílů způsobují výrazné negativní saldo obchodní bilance s Tchaj-wanem. Charakter tchajwanských investic do značné míry ovlivňuje i komoditní strukturu vzájemného obchodu (viz tabulky v části 7.3. níže).

Bilance vzájemné obchodní výměny ČR – Tchaj-wan (tis. USD)
 VývozUmístěníDovozUmístěníObratUmístěníSaldo
1993 52 607 30. 135 456 17. 188 063 20. -82 849
1994 43 121 37. 149 217 18. 192 338 23. -106 096
1995 53 663 37. 189 948 21. 243 611 22. -136 285
1996 50 142 40. 222 741 20. 272 883 22. -172 599
1997 47 524 39. 198 093 21. 245 617 23. -150 569
1998 24 903 52. 233 391 20. 258 294 23. -208 488
1999 19 263 53. 228 427 20. 247 690 25. -209 164
2000 35 416 50. 253 547 21. 288 963 25. -218 131
2001 22 832 58. 317 966 20. 340 798 26. -295 134
2002 30 805 57. 486 194 17. 516 999 19. -455 389
2003 36 334 52. 570 627 18. 606 961 21. -534 293
2004 36 698 55. 650 745 18. 687 443 23. -614 047
2005 52 330 58. 791 806 18. 844 136 22. -739 476
2006 54 261 56. 1 107 355 17. 1 161 616 21. -1 053 094
2007 73 387 55. 1 242 952 18. 1 316 339 23. -1 169 565
2008 77 906 58. 1 298 864 20. 1 376 770 27. -1 220 958

2009

58 896

63.

937 439

20.

996 335

29.

-878 543

2010

103 537

 

57.

1 268 356

19.

1 371 893

25.

-1 164 819

2011

2012

154 406

159 568

52.

53.

1 177 696

1 165 803

25.

22.

1 332 102

1 325 371

31.

26.

-1 023 290

-1 006 235

Zdroj: Český statistický úřad

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR na Tchaj-wan podle klasifikace SITC (1) - v tis. USD
Zboží200620072008200920102011
Stroje a dopravní prostředky 26 099 37 061 33 612 21 830 61 737 99 203
Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 13 627 20 161 21 374 16 893 13 265 12 601
Průmyslové spotřební zboží 9 293 8 300 13 801 10 457 15 344 26 359
Chemikálie a příbuzné výrobky 4 477 6 101 6 428 8 489 9 628 8 909
Surové materiály, nepoživatelné, s výjimkou paliv 1234 1 200 2 018 1 001 2 292  4 572

Zdroj: Český statistický úřad

Dovoz ČR z Tchaj-wanu podle klasifikace SITC (1) - v tis. USD
Zboží200620072008200920102011
Stroje a dopravní prostředky 895 630 952 561 1 010 917 713 701 980 781 872 223
Průmyslové spotřební zboží 156 498 192 227 171 912 141 968 177 079 137 211
Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 60 266 85 952 99 435 73 921 93 819 125 012
Chemikálie a příbuzné výrobky 16 991 12 918 10 473 9 246 12 112 21 407
Surové materiály, nepoživatelné, s výjimkou paliv 7 069 4 033 5 363 3 559 4 713 4 779

Zdroj: Český statistický úřad

Vývoz ČR na Tchaj-wan podle Harmonizovaného systému (2) - v tis. USD
Kód zbožíNázev zboží200620072008200920102011
87 Vozidla motorová, traktory, kola aj. vozidla 8 775 783 942 2 213 20 827 34 986
85 Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku a TV obrazu 8 538 15 953 18 178 7 311 20 133 23 667
84 Reaktory, kotle, přístroje a nástroje mechanické 8 369 18 702 14 163 11 788 20 947 40 751
90 Přístroje optické, foto, kinem., lékařské, chirurgické apod. 4 964 2 278 5 468 2 166 6 235 13 425
70 Sklo a výrobky skleněné 4 939 7 867 6 538 6 610 2 103 2 324
73 Výrobky ze železa nebo oceli 3 562 6 900 5 211 1 336 1 624 2 127

Zdroj: Český statistický úřad

Dovoz ČR z Tchaj-wanu podle Harmonizovaného systému (2) - v tis. USD
Kód zbožíNázev zboží200620072008200920102011
85 Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku a TV obrazu 533 713 502 845 531 332 412 086 676 700 536 253
84 Reaktory, kotle, přístroje a nástroje mechanické 383 104 507 485 454 676 285 933 258 055 280 900
87 Vozidla motorová traktory kola a j. vozidla 60 838 79 534 108 643 75 858 76 725 83 452
90 Přístroje optické, foto, kinem., lékařské, chirurgické apod. 37 900 8 927 24 412 38 709 99 193 52 153
39 Plasty a výrobky z nich 19 620 15 777 19 204 10 981 14 895 23 106
73 Výrobky ze železa nebo oceli 17 569 22 984 28 276 26 129 32 310 44 078

Zdroj: Český statistický úřad

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

K perspektivním odvětvím pro český vývoz zboží a služeb patří odvětví, která vláda Tchaj-wanu považuje za rozvojová a poskytuje jim podporu z veřejných zdrojů. K nim patří polovodiče a mikroelektronika, displeje a optoelektroniky, biotechnologie a farmaceutka, digitalizace, IT služby, telekomunikace a mediální služby, přesné strojírenství, speciální látky a chemikálie, nanotechnologie, environmentální služby, energetika, inženýrské konzultační služby, zakládání řídících, výzkumných a vývojových center, finanční služby, logistické služby, rekreace a turistika, kulturní a kreativní služby.

Pro aktualizovaný podrobný přehled exportních příležitostí v uvedených odvětvích tchajwanské ekonomiky doporučujeme navštívit webovou stránku http://investintaiwan.nat.gov.tw/en/opp/inds/. Nicméně je potřebné zdůraznit, že tržní prostředí na Tchaj-wanu je vysoce konkurenční a prosadit se s vývozem nových výrobků je obecně velmi obtížné.

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Od r. 2010 byl obnoven prodej osobních vozů Škoda na tchajwanském trhu prostřednictvím tchajwanské společnosti Liberty Motors. Za puldruhého roku bylo prodáno 1370 vozů Octavia, Superb a Yeti, který je nejúspěšnějším místním modelem s dlouhou čekací dobou na dodání. Na místním náročném automobilovém trhu (ovládaném především místně vyráběnými modely japonských automobilek) se jedná o velmi dynamický nárůst prodeje. Image značky, spojené s tradičně uznávanou německou kvalitou mateřského koncernu Volkswagen, se postupně prosazuje do povědomí místního řadového zákazníka jako synonymum nejúspěšnějšího českého výrobku na současném tchajwanském trhu.

Škodovka představila svoje vozy na místním trhu již na počátku r. 2006 a ve spolupráci s tchajwanskou společností Formosa Automobile Sales Corp., která působila jako její agent na náročném místním trhu, se v roce 2006 na ostrov vyvezlo zhruba 600 automobilů značky Škoda. Nicméně vzhledem k tehdejším problémům s cenami škodovek, kdy výrobce nepřistoupil na jednání o jejich snížení, byl smluvní vztah Škody Auto a Formosy Automobile Sales v listopadu 2007 ukončen a dodávky vozů Škoda na Tchaj-wan byly tím pozastaveny.

Vlastní zastoupení mají v Tchaj-peji Veletrhy Brno a.s., a to prostřednictvím prostřednictvím firmy Kaigo (zastupující Messe Dusseldorf), se kterou se podílejí na rozvoji vzájemných obchodních styků. Vystavovatelům z Tchajwanu, kteří přijíždějí do ČR ze všech našich veletržních akcí v nejvyšších počtech právě na podzimní strojírenský veletrh do Brna, umožňuje Kaigo seznámení s trhem v ČR a jeho možnostmi. Veletrhy Brno a.s. rovněž uzavřely Memorandum o spolupráci s tchajwanskou organizací na podporu zahraničního obchodu TAITRA (dříve CETRA).

Významné je zastoupení karlovarského výrobce luxusního skla Moser. Jeho reprezentantem je Opulent State Life Corporation – firma prodavájící i produkci německé firmy Meissner Porzellan a jiné luxusní výrobky. Má síť cca 18 obchodů po celém Tchaj-wanu a úspěšně prodává zejména produkty dražší kategorie, jako jsou rytiny. Během měsíce října pravidelně pořádá putovní výstavu Moser, které se po celou dobu cca 3 týdnů účastní i rytec z Moseru a na slavnostní zahájení přijíždí i jeho zástupce z České republiky. Akce je organizována na profesionální úrovni a díky tomu je Tchaj-wan pro Moser velmi významným trhem, který zaujímá druhé místo na žebříčku celkových obratů firmy v asijském regionu.

Na Tchaj-wanu úspěšně rozšiřuje svoje působení (od r. 2010) místní pobočka české firmy Koukaam, která vyvíjí, vyrábí a prodává elektrotechnická zabezpečovací zařízení s vlastními inovativními a komplexními řešeními. Připravuje svoji další expanzi do regionu, přičemž s Tchaj-wanem počítá jako se svojí regionální základnou, v níž realizuje vzhledem k nižším nákladům i část svých výrob.

Místního zástupce má na Tchaj-wanu český výrobce skla a sklářských výrobků - firma Preciosa.

Síť prodejen buduje na Tchaj-wanu též firma Botanicus, jejíž kosmetické výrobky jsou žádaným artiklem i při cestách tchajwanských návštěvníků přijíždějících do ČR.

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

ČEKK zaznamenává každoročně omezený počet nabídek, orientovaných především na prodej výrobků z Tchaj-wanu do České republiky. V několika případech se jedná též o poptávku po dodávkách ze strany českých firem.

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika Tchaj-wanu neposkytuje rozvojovou pomoc a ani ji od Tchaj-wanu nepřijímá.

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

V této části odkazujeme na kapitolu 8, zejména část 8.2. - podmínky pro zaměstnávání cizinců.


.