Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Tchaj-wan hora
Tchaj-wan
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

7.1. Smluvní základna

Vzhledem k specifickému postavení Tchaj-wanu jsou smluvní dokumenty uzavírány na nevládní úrovni. S ohledem na přesun kompetencí podle Lisabonské smlouvy je dojednání smlouvy o ochraně a podpoře investic záležitostí EU, která ji zamýšlí vtělit do budoucího ujednání o volném obchodu s Tchaj-wanem. Zahájení jednání není dosud na pořadu dne, neboť Tchaj-wan z pohledu EU prozatím nevykazuje žádoucí posun v odbourávání netarifních bariér obchodu, i když zájem o dohodu opakovaně deklaruje.

Ve 2. pololetí r. 2010 byl oživen proces hledání vhodné procedury k uzavření dvoustranného ujednání o zamezení dvojímu zdanění, které je Tchaj-wanem nejvýrazněji prosazovanou ekonomickou dohodou (poté, co rostoucí početých zemí EU již obdobné dohody uzavřel nebo o nich jedná). V současnosti (listopad 2013) je ujednání finalizováno.

 • Dohoda o spolupráci a výměně obchodních informací mezi ČSOPK a CETRA /China External Trade Development Council; nyní TAITRA/ (1990)
 • Dohoda mezi ČSAV a Tchaj-wanskou Národní vědeckou radou o vědecké spolupráci (Tchaj-pej, květen 1991; nová dohoda: Praha, září 1993)
 • Smlouva o spolupráci mezi Svazem průmyslu a Federací čínských společností a s CETRA (nyní TAITRA), (Tchaj-pej, duben 1994)
 • Memorandum o ukončení jednání v rámci přistoupení samostatného celního teritoria Tchaj-wanu ke GATT (Praha, květen 1995)
 • Dohoda o spolupráci a výměně zkušeností mezi Univerzitou Karlovou v Praze a National Taiwan University (Tchaj-pej, květen 1995)
 • Předběžné memorandum o vytvoření tchajwanského průmyslového parku v lokalitě Borská pole, Rámcové ujednání o spolupráci mezi CzechInvestem a Tchajpejským ústředím průmyslového a investičního rozvoje, Dohoda o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho tchajwanským protějškem (Plzeň, říjen 1995)
 • Memorandum o porozumění mezi tchajwanským Úřadem inspekce zboží a karantény a Českým úřadem pro standardy, metrologii a měření (říjen 1995)
 • Memorandum o porozumění mezi Generálním ředitelstvím cel ČR a Tchaj-wanu (1997)
 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hospodářských záležitostí Tchaj-wanu o rozvoji železničních systémů (Praha, prosinec 1998)
 • Dohoda (ujednání) Mezi Úřadem pro civilní letectví ČR a Civil Aeronautics Administration of the Republic of China o dohledu nad systémem kvality součástí a přístrojů vyráběných na Tchaj-wanu určených k instalaci do českých letadel, související s připravovanou výrobou letounu Ae 270 IBIS společně vyvinutého Aerem Vodochody a AIDC Taichung (září 2002; tento projekt byl ukončen bez výsledku na jaře r. 2007)
 • Dohoda o vzájemném uznávání eko-značek a pomoci při zpracování dokumentace pro přiznávání eko-značek výrobcům (prosinec 2006)
 • Dohoda o výměně leteckých přepravních práv mezi úřady pro civilní letectví CR a Tchaj-wanu, vytvářející podmínky pro zavedení přímého leteckého spojení (Tchaj-pej, říjen 2007)
 • Dohoda o code-sharingové spolupráci mezi ČSA a China Airlines (duben 2008)
 • memorandum o porozumění mezi Grantovou agenturou ČR a Národní vědeckou radou Tchaj-wanu o spolupráci ve výzkumu (Praha, listopad 2008)
 • Memorandum o spolupráci v oblasti e-governmentu mezi Ministerstvem vnitra ČR Komisí pro vědu, výzkum a evaluaci Tchaj-wanu (květen 2010)
 • "Letter of Intent" k memorandu o spolupráci mezi Mezinárodním visegrádským fondem a Národní vědeckou radou Tchaj-wanu (Praha. září 2010)
 • Memorandum o výzkumu a vývoji inovačních technologií mezi Sekcí Evropských fondů MPaO a Sekcí průmyslové technologie MOEA (červen 2013).

Mezi univerzitami ČR a Tchaj-wanu bylo též v upynulých dvou desetiletích uzavřeno několik dohod o vzájemné spolupráci zahrnující především výměnu studentů (vzhledem k autonomnímu postavení vysokých škol nejsou k dispozici podrobné údaje).

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Vzájemná obchodní výměna ČR s Tchaj-wanem se od počátku vzniku samostatné ČR odehrává ve světle narůstajícího deficitu českého obchodu. Hlavním důvodem tohoto vývoje jsou nepochybně masivní investice tchajwanských firem v oblasti elektrotechniky, z nichž první se datují již na počátku devadesátých let. Výrazný nárůst deficitu trval do r. 2006, poté se v podstatě stabilizoval. Pro ČR příznivější údaj za r. 2009 je ovlivněn krizovým vývojem, tudíž se vymyká z uvedeného trendu.

V období leden-únor 2014 činil dovoz z TW 194 tis. USD a vývoz z ČR na TW 24 tis. USD.

Celkový objem tchajwanských investic v ČR narůstal postupně až na celkový objem 478 mil. USD v r. 2011 a představuje vytvoření cca 18 tisíc pracovních míst. Je skutečností, že v převážné většině se jedná o závody, ve kterých se z dovážených komponentů vyrábějí konečné výrobky a právě dovozy těchto dílů způsobují výrazné negativní saldo obchodní bilance s Tchaj-wanem. Charakter tchajwanských investic do značné míry ovlivňuje i komoditní strukturu vzájemného obchodu (viz tabulky v části 7.3. níže).

Bilance vzájemné obchodní výměny ČR – Tchaj-wan (tis. USD)

Rok 

Vývoz

Umístění

Dovoz

Umístění

Obrat

Umístění

Saldo

1993

52 607

30.

135 456

17.

188 063

20.

-82 849

1994

43 121

37.

149 217

18.

192 338

23.

-106 096

1995

53 663

37.

189 948

21.

243 611

22.

-136 285

1996

50 142

40.

222 741

20.

272 883

22.

-172 599

1997

47 524

39.

198 093

21.

245 617

23.

-150 569

1998

24 903

52.

233 391

20.

258 294

23.

-208 488

1999

19 263

53.

228 427

20.

247 690

25.

-209 164

2000

35 416

50.

253 547

21.

288 963

25.

-218 131

2001

22 832

58.

317 966

20.

340 798

26.

-295 134

2002

30 805

57.

486 194

17.

516 999

19.

-455 389

2003

36 334

52.

570 627

18.

606 961

21.

-534 293

2004

36 698

55.

650 745

18.

687 443

23.

-614 047

2005

52 330

58.

791 806

18.

844 136

22.

-739 476

2006

54 261

56.

1 107 355

17.

1 161 616

21.

-1 053 094

2007

73 387

55.

1 242 952

18.

1 316 339

23.

-1 169 565

2008

77 906

58.

1 298 864

20.

1 376 770

27.

-1 220 958

2009

58 896

63.

937439

20.

996 335

29.

-878 543

2010

103 537

57.

1 268 356

19.

1 371 893

25.

-1 164 819

2011

154 406

52.

1 177 696

25.

1 332 102

31.

-1 023 290

2012

159 568

53.

1 165 803

22.

1 325 371

26.

-1 006 235

Zdroj: Český statistický úřad

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR na Tchaj-wan podle klasifikace SITC (1) - v tis. USD

Zboží

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Stroje a dopravní prostředky

26 099

37 061

33 612

21 830

61 737

99 203

88 031

57 986

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

13 627

20 161

21 374

16 893

13 265

12 601

16 770

9 485

Průmyslové spotřební zboží

9 293

8 300

13 801

10 457

15 344

26 359

32 201

34 051

Chemikálie a příbuzné výrobky

4 477

6 101

6 428

8 489

9 628

8 909

8 456

5 510

Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv

1234

1 200

2 018

1 001

2 292 

5354

12 124

3 162

*data do září 2013

Zdroj: Český statistický úřad

Dovoz ČR z Tchaj-wanu podle klasifikace SITC (1) - v tis. USD

Zboží

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Stroje a dopravní prostředky

895 630

952 561

1 010 917

713 701

980 781

885 501

934 212

613 621

Průmyslové spotřební zboží

156 498

192 227

171 912

141 968

177 079

137 126

91 057

73 729

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

60 266

85 952

99 435

73 921

93 819

125 660

115 528

88 144

Chemikálie a příbuzné výrobky

16 991

12 918

10 473

9 246

12 112

21 456

19 192

16 828

Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv

7 069

4 033

5 363

3 559

4 713

4 751

5 194

6 425

*data do září 2013

Zdroj: Český statistický úřad

Vývoz ČR na Tchaj-wan podle Harmonizovaného systému (2) - v tis. USD

Kód zboží

Název zboží

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

87

Vozidla motorová, traktory, kola aj. vozidla

8 775

783

942

2 213

20 827

34 986

36 597

13 112

85

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku a TV obrazu

8 538

15 953

18 178

7 311

20 133

23 667

27 558

22 936

84

Reaktory, kotle, přístroje a nástroje mechanické

8 369

18 702

14 163

11 788

20 947

40 751

24 001

22 006

90

Přístroje optické, foto, kinem., lékařské, chirurgické apod.

4 964

2 278

5 468

2 166

6 235

13 423

15 602

19 981

70

Sklo a výrobky skleněné

4 939

7 867

6 538

6 610

2 103

2 324

2 088

1 286

73

Výrobky ze železa nebo oceli

3 562

6 900

5 211

1 336

1 624

2 127

5 671

1 852

*data do září 2013

Zdroj: Český statistický úřad

Dovoz ČR z Tchaj-wanu podle Harmonizovaného systému (2) - v tis. USD

Kód zboží

Název zboží

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

85

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku a TV obrazu

533 713

502 845

531 332

412 086

676 700

549 955

631 733

419 832

84

Reaktory, kotle, přístroje a nástroje mechanické

383 104

507 485

454 676

285 933

258 055

279 811

248 020

162 644

87

Vozidla motorová traktory kola a j. vozidla

60 838

79 534

108 643

75 858

76 725

84 162

78 106

61 116

90

Přístroje optické, foto, kinem., lékařské, chirurgické apod.

37 900

8 927

24 412

38 709

99 193

52 156

19 109

8 157

39

Plasty a výrobky z nich

19 620

15 777

19 204

10 981

14 895

23 125

21 214

18 156

73

Výrobky ze železa nebo oceli

17 569

22 984

28 276

26 129

32 310

44 210

49 241

36 781

*data do září 2013

Zdroj: Český statistický úřad

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

K perspektivním odvětvím pro český vývoz zboží a služeb patří odvětví, která vláda Tchaj-wanu považuje za rozvojová a poskytuje jim podporu z veřejných zdrojů. K nim patří polovodiče a mikroelektronika, displeje a optoelektroniky, biotechnologie a farmaceutka, digitalizace, IT služby, telekomunikace a mediální služby, přesné strojírenství, speciální látky a chemikálie, nanotechnologie, environmentální služby, energetika, inženýrské konzultační služby, zakládání řídících, výzkumných a vývojových center, finanční služby, logistické služby, rekreace a turistika, kulturní a kreativní služby.

Pro aktualizovaný podrobný přehled exportních příležitostí v uvedených odvětvích tchajwanské ekonomiky doporučujeme navštívit webovou stránku Invest in Taiwan. Nicméně je potřebné zdůraznit, že tržní prostředí na Tchaj-wanu je vysoce konkurenční a prosadit se s vývozem nových výrobků je obecně velmi obtížné, zejména bez dočasné/stálé přítomnosti na ostrově.

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Od r. 2010 byl obnoven prodej osobních vozů Škoda na tchajwanském trhu prostřednictvím tchajwanské společnosti Liberty Motors. Za půldruhého roku bylo prodáno 1370 vozů Octavia, Superb a Yeti, který je nejúspěšnějším místním modelem s dlouhou čekací dobou na dodání. Na místním náročném automobilovém trhu (ovládaném především místně vyráběnými modely japonských automobilek) se jedná o velmi dynamický nárůst prodeje. Image značky, spojené s tradičně uznávanou německou kvalitou mateřského koncernu Volkswagen, se postupně prosazuje do povědomí místního řadového zákazníka jako synonymum nejúspěšnějšího českého výrobku na současném tchajwanském trhu.

Škodovka představila svoje vozy na místním trhu již na počátku r. 2006 a ve spolupráci s tchajwanskou společností Formosa Automobile Sales Corp., která působila jako její agent na náročném místním trhu, se v roce 2006 na ostrov vyvezlo zhruba 600 automobilů značky Škoda. Nicméně vzhledem k tehdejším problémům s cenami škodovek, kdy výrobce nepřistoupil na jednání o jejich snížení, byl smluvní vztah Škody Auto a Formosy Automobile Sales v listopadu 2007 ukončen a dodávky vozů Škoda na Tchaj-wan byly tím pozastaveny.

Vlastní zastoupení mají v Tchaj-peji Veletrhy Brno a.s., a to prostřednictvím firmy Kaigo (zastupující Messe Dusseldorf), se kterou se podílejí na rozvoji vzájemných obchodních styků. Vystavovatelům z Tchajwanu, kteří přijíždějí do ČR ze všech našich veletržních akcí v nejvyšších počtech právě na podzimní strojírenský veletrh do Brna, umožňuje Kaigo seznámení s trhem v ČR a jeho možnostmi. Veletrhy Brno a.s. rovněž uzavřely Memorandum o spolupráci s tchajwanskou organizací na podporu zahraničního obchodu TAITRA.

Významné je zastoupení karlovarského výrobce luxusního skla Moser. Jeho reprezentantem je Opulent State Life Corporation – firma prodávající i produkci německé firmy Meissner Porzellan a jiné luxusní výrobky. Má síť cca 18 obchodů po celém Tchaj-wanu a úspěšně prodává zejména produkty dražší kategorie, jako jsou rytiny. Během měsíce října pravidelně pořádá putovní výstavu Moser, které se po celou dobu cca 3 týdnů účastní i rytec z Moseru a na slavnostní zahájení přijíždí i jeho zástupce z České republiky. Akce je organizována na profesionální úrovni a díky tomu je Tchaj-wan pro Moser velmi významným trhem, který zaujímá druhé místo na žebříčku celkových obratů firmy v asijském regionu.

Na Tchaj-wanu úspěšně rozšiřuje svoje působení (od r. 2010) místní pobočka české firmy Koukaam, která vyvíjí, vyrábí a prodává elektrotechnická zabezpečovací zařízení s vlastními inovativními a komplexními řešeními. Připravuje svoji další expanzi do regionu, přičemž s Tchaj-wanem počítá jako se svojí regionální základnou, v níž realizuje vzhledem k nižším nákladům i část svých výrob.

Místního zástupce má na Tchaj-wanu český výrobce skla a sklářských výrobků - firma Preciosa.

Síť prodejen buduje na Tchaj-wanu též firma Botanicus, jejíž kosmetické výrobky jsou žádaným artiklem i při cestách tchajwanských návštěvníků přijíždějících do ČR.

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

ČEKK zaznamenává každoročně omezený počet nabídek, orientovaných především na prodej výrobků z Taiwanu do České republiky. V několika případech se jedná též o poptávku po dodávkách ze strany českých firem.

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika Tchaj-wanu neposkytuje rozvojovou pomoc a ani ji od Tchaj-wanu nepřijímá.

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Prozatím není.

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

V této části odkazujeme na kapitolu 8, zejména část 8.2. - podmínky pro zaměstnávání cizinců.


.