Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Tchaj-wan hora
Tchaj-wan

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

v češtině užívaný název země: Taiwan, Tchaj-wan ; plný název Čínská republika (Taiwan), Čínská republika (Tchaj-wan), tkratka TW (zdroj ČÚZK)

v zemi používaný název v angličtině je: Republic of China (Taiwan)

v zemi užívaná zkratka názvu: ROC


zahrnuje území ostrovů Tchaj-wan, Penghu, Kinmen, Matsu, a řadu dalších malých ostrůvků

1.2. Rozloha

 • Celkem 36 191 km2
 • z toho:
 • ostrov Taiwan 35 881 km2
 • souostroví Penghu127 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 

 • Počet obyvatel – 23 374 000 (2013) 
 • Průměrná hustota zalidnění – 646 obyvatel/km
 • Celkový přírůstek obyvatel (v promile): 1,9
 • Počet práceschopného obyvatelstva (ve věku 15-64 let) – 17,304 mil. (73,7% všech obyvatel)
 • Počet ekonomicky činného obyvatelstva – 11, 445 mil. (2013)
 • Míra nezaměstnanosti – 4,2 % (2013)
 • HDP na hlavu 20 958 USD / 39 600 USD (PPP) - 2013
 • Míra inflace 1,1% (2013)

 

 

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Rok

Přirozený přírůstek %

Porodnost %

Úmrtnost %

Přirozený přírůstek ‰

2002

0,53

1,10

0,57

5,29

2003

0,43

1,00

0,58

4,27

2004

0,36

0,96

0,60

3,59

2005

0,29

0,91

0,61

2,92

2006

0,30

0,90

0,60

3,01

2007

0,27

0,89

0,62

2,76

2008

0,24

0,86

0,63

2,40

2009

0,21

0,83

0,62

2,07

2010

0,09

0,72

0,63

0,91

2011

0,19

0,85

0,66

1,88

2012

0,32

0,99

0,66

3,23

 

1.5. Národnostní složení

 • 98 % populace Taiwanu je tvořeno příslušníky největší čínské etnické skupiny Hanů (z toho etnická skupina Hokla 70 %, Hakka 15 %, pevninští Číňané 14 %).

Původní obyvatelé tvoří 2 % z celkového počtu (13 úředně registrovaných domorodých kmenů).

1.6. Náboženské složení

Hlavní náboženské skupiny na Tchaj-wanu
NáboženstvíPočet chrámůPočet věřících
Celkem33 13818 718 600
Taoismus 18 247 7 600 000
Budhismus 4 006 8 086 000
I-Kuan Tao 3 260 8 100 000
Protestantství 3 609 605 000
Katolicismus 1 151 298 000
Ostatní xxx xxx

Hlavní náboženské skupiny zastoupené na Taiwan jsou uvedené v tabulce. Od konce 80. let vstoupilo náboženské hnutí do nové fáze ruku v ruce s přechodem Taiwanu na plnohodnotnou demokracii. Kromě výše uvedených je registrováno kolem 20 dalších menších náboženských skupin, z nichž největší je World Maitreya Great Tao s 2 200 chrámy a asi 250 000 příznivci.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je mandarinská čínština (používá se nezjednodušené písmo - na rozdíl od ČLR). Dalšími nejvíce používanými jazyky jsou tchajwanština Hoklo (minnanésština) a jazyk etnické skupiny Hakka. Kromě toho má každá z původních etnických skupin (celkem představují 2% obyvatel) svůj vlastní jazyk.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podle zákona o systému místní vlády z roku 1999 je jedinou reálně fungující provincií Taiwan, která spravuje 13 krajů (counties). Z území krajů jsou vyčleněny aglomerace, které mají statut samostatných statutárních měst. V provincii Fuchien (též Fujian, Fukien), jejíž podstatná část je administrativní jednotkou ČLR, spravuje tchajwanská vláda pouze dva kraje: Kinmen (souostroví, zahrnující i hlavní ostrov Kinmen) a Lienchiang (zahrnující souostroví Matsu). Tato území se nacházejí v těsné blízkosti pobřeží ČLR.

Poslední administrativní reforma, která vstoupila v platnost 25. 12. 2010, sloučila správu tří největších měst (kromě hlavního města - Taipei; do češtiny přepisováno též jako Tchaj-pej) s jejich zázemím, tj. s  obklopujícími kraji, do tří nových celků - tzv. municipalit (tím se snížil celkový počet krajů o tři). Zároveň došlo k přejmenování kraje Taipei County na New Taipei City (též Xinbei City). Kromě hlavního města Taipei zůstávají statutárními městy (tj. mimo kraje) Tainan, Taichung, Kaoshiung a New Taipei.

Hlavním městem je Taipei s 2,67 mil. obyvateli. Nejvíce lidí však žije v současné aglomeraci Taipeie – Nová Taipei s 3,94 mil. obyvatel. Další velká města jsou Kaoshiung (2,78 mil.), Taichung (2,69 mil.), Tainan (1,88 mil.) a Hsinchu (0,42 mil.)

(počet obyvatel r. 2013)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotkou ROC je nový taiwanský dolar (NT$, též NTD).

V oběhu jsou bankovky v nominální hodnotě NT$ 2000, NT$ 1000, NT$ 500, NT$ 200 a NT$100, z nichž každá má jinou barvu a jinou velikost. Používané mince mají denominace NT$50, NT$20, NT$10, NT$5 a NT$1.

Měna ROC je založena na decimálním systému, kdy se jeden dolar dělí na 100 centů.

Z ostatních měn se nejvíce používá americký dolar (USD), nelze s ním však běžně platit v obchodech a službách.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Prodejní doba se liší v závislosti na typu obchodů. Většina obchodů je otevřena každý den zhruba od 9 do 21 hod. Velké nákupní řetězce jsou obvykle otevřeny od 10 do 23 hod., obchodní domy do 21 až 22 hod. Nepřetržitou otevírací dobu mají obchody sítě malých samoobsluh jako 7-ELEVEN (Taipei má nejhustší síť v Asii vůbec – téměř 5000 obchodů).

Oficiální svátky a dny pracovního volna (v r. 2014):

1. 1.                 Den založení Čínské republiky

11. -15. 2.       Čínský Nový rok *

28. 2.               Pamětní den míru

 4. 4.                Den dětí

1. 5.                 Svátek práce

2. 6.                 Festival Dračích lodí *

8. 9.                 Podzimní festival*

10. 10.             Národní svátek

(* označeny pohyblivé svátky)

Připadne-li svátek na úterý nebo čtvrtek, vláda obvykle přesune pracovní volno z předchozí nebo následující soboty tak, aby vznikl prodloužený čtyřdenní víkend (tj. volno je SO-ÚT nebo ČT-NE a pracuje se místo toho o nejbližší sobotě).

Pokud jde o pracovní dobu, od roku 2003 byla zavedena flexibilní opatření s cílem uspokojit potřeby firem po pracovních silách. Normální pracovní doba byla stanovena na max. 8 hodin denně a 84 hodin za dva týdny. Na řadě pracovišť se pracuje i o sobotách.

Při předchozím souhlasu odborů nebo vlády - Ministerstva práce (Council of Labor Affairs) mohou zaměstnavatelé:

 • přesunout část normální pracovní doby na jiné pracovní dny v rámci dvoutýdenního období. Takto přesunutá pracovní doba nesmí přesáhnout 2 hodiny denně a počet pracovních hodin za týden nesmí přesáhnout 48 hodin.
 • prodloužit denní pracovní směnu na 12 hodin. Celková suma těchto prodloužení nesmí přesáhnout 46 hodin za měsíc.
 • zaměstnávat ženy i v noční době mezi 22 hod. večer a 6 hod. ráno (bez povolení je toto zakázáno a ženy nelze k noční práci nutit).

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Oblečení, pracovní jednání

Pro formálnější a důležitá jednání je samozřejmostí vždy tmavý oblek. Pro běžná obchodní jednání postačí košile s dlouhým rukávem, kravata a tmavé kalhoty, zejména ve vlhkém subtropickém létě.

Místní zvyklosti

Tchajwanci mají podnikavý přístup k životu, jejich obecně přijatým krédem je „tvrdě pracuj a usilovně šetři“. Práce je pro ně na prvním místě a jejich celoživotním cílem jsou tzv. „tři velké přínosy“: dům, auto a syn. Jakmile těchto cílů dosáhnou, získají vytouženou „tvář“. „Tvář“ je něco podobného jako reputace a získává se dary a projevy ochoty, její podstatou je velkorysost. Ten, kdo obdarovává, získává tvář, zatímco obdarovaný ji neztrácí.

Při setkání si lidé podávají ruce, neuklánějí se s výjimkou formálních společenských příležitostí. Dárek nebo navštívenku je zdvořilé podávat oběma rukama, což symbolizuje darování z celého srdce. V tchajwanské společnosti je mimořádně důležitá dochvilnost. Nedochvilnost je vykládána jako nedostatek respektu k partnerovi a může se stát, že ten plánované setkání zruší.

Jedním z aspektů čínské kultury, který může cizince zmást nebo dokonce rozzlobit, je smích. Tchajwanci se smějí jindy než my, především když jsou na rozpacích nebo když chtějí odlehčit nepříjemnou situaci. Ale i oni mají smysl pro humor, jen je dost jiný. Zpravidla jim činí obtíže přímočaře formulovat negativní stanoviska, proto je důležité při jednání umět číst mezi řádky a být trpělivý. Namísto podpisu smlouvy obvyklého u nás běžně používají razítka se jménem.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je na vynikající úrovni a tomu odpovídají i ceny. ZÚ proto doporučuje všem cestovatelům na Taiwan sjednat si standardní zdravotní cestovní pojištění. Všechny poplatky je třeba hradit ihned po ošetření či zákroku. Při zachování běžných hygienických pravidel nehrozí nebezpečí nákaz. Vodu z vodovodu je možno považovat za bezpečnou, krátké převaření však není na škodu.

V nemocnicích je obvykle zvláštní oddělení pro zahraniční pacienty, které jim pomůže v orientaci a zajistí ošetření v příslušném oddělení.

Lze doporučit

Taipei Medical University Hospital – více informací naleznete zde

Seznam dalších zdravotnických zařízení v Taipei lze nalézt zde

Za ošetření i léky je vždy nutno platit předem a teprve poté vypořádat záležitost se svojí zdravotní pojišťovnou v ČR.

Očkování

Před cestou na Tchaj-wan není žádné očkování povinné. Mezi doporučená patří očkování proti žloutence typu A i B a břišnímu tyfu. V roce 2013 se na Tchaj-wanu objevila po několika desítkách let vzteklina mezi divoce žijícími zvířaty (kunovité šelmy) a následně bylo zaznamenáno několik případů infikace polodivokých psů.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Zastoupení českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest) se na Tchaj-wanu nenacházejí a ani se o jejich zřízení zatím neuvažuj

Kontaktním místem pro tchajwanské zájemce o investice v ČR je regionální kancelář Czechtrade v Šanghaji  a v Chengdu na adrese:

Czechtrade China - Shanghai

CzechTrade Office, Junling Plaza, No. 500 Chengdu North Rd., Room 1106, Huangpu District, 200003 Shanghai, China

ChinaTel: (+86) 2152954251; Mob: (+86) 13524572386

e-mail: shanghai@czechtrade.cz

Kontaktní osoba:  Aleš Červinka

Czechtrade China – Chengdu

Representative Office 11/D City Tower, No. 86, Section One South Peoples Road 
61001 Chengdu, China

ChinaTel: +862886202606 (Phone), + 8618382385288 (Mobile)

e-mail:  chengdu@czechtrade.cz

Kontaktní osoba: Ladislav Graner


Czech Tourism v Hong Kongu: pro informace se prosím obraťte na pana Jana Urbana urban@czechtourism.com

 

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • 110 – policie
 • policie – nepřetržitá služba v angličtině: tel. 2556 6007 , fax 2555 4275
 • 119 – hasiči a lékařská záchranná služba
 • 106 – pomoc pro komunikaci v anglickém jazyce
 • horká linka pro turisty – 2717 3737 nebo 08000 11765, (příp. web: www.tbroc.gov.tw)
 • informace o Taipei lze nalézt zde

1.18. Internetové informační zdroje

1) vládní organizace; 2) instituce na podporu obchodu a investic; 3) asociace; 4) celní správa; 5) organizace pro výstavy a konference; 6) hotely; 7) letecké a železniční společnosti;  8) cestovní agentury a ostatní

  Organizace /funkce Internetová adresa
1 CENTRAL GOVERNMENT - PRESIDENT http://www.president.gov.tw
  MINISTRY OF THE INTERIOR (MOI) http://www.moi.gov.tw/english/index.asp
  MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS (MOFA) http://www.mofa.gov.tw/webapp/mp?mp=6
  MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS (MOEA) http://www.moea.gov.tw/
  MINISTRY OF FINANCE (MOF) http://www.mof.gov.tw/engweb/mp.asp?mp=2
  CENTRAL BANK OF CHINA http://www.cbc.gov.tw/EngHome/default.asp
  GOVERNMENT INFORMATION OFFICE http://www.gio.gov.tw
  BUREAU OF FOREIGN TRADE, MOEA http://www.trade.gov.tw
  DEPARTMENT OF INVESTMENT SERVICES, MOEA http://investintaiwan.nat.gov.tw/en/
  INVESTMENT COMMISSION, MOEA http://www.moeaic.gov.tw
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT BUREAU, MOEA http://www.moeaidb.gov.tw/external/ctlr?PRO=index&lang=1
  INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, MOEA http://www.tipo.gov.tw
  BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION, MOEA http://www.bsmi.gov.tw/english/index.htm
  TOURISM BUREAU, MINISTRY OF TRANSPORATION & COMMUNICATIONS http://tiscsvr.tbroc.gov.tw/en/
2 TAIWAN EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT COUNCIL (TAITRA) http://www.taitra.com.tw; http://www.taitra.org.tw/
  TAIWAN TRADE ON-LINE SOURCING http://www.taiwantrade.com.tw
  BUSINESS ALLIANCE SERVICES http://www.taiwanalliance.org.tw
3 GENERAL CHAMBER OF COMMERCE OF R.O.C. http://www.roccoc.org.tw
  CHINESE NATIONAL FEDERATION OF INDUSTRIES http://www.cnfi.org.tw
  TAIWAN ELECTRICAL AND ELECTRONIC MANUFACTURERS` ASSOCIATION (TEEMA) http://www.teema.org.tw
  TAIWAN ASSOCIATION OF MACHINERY INDUSTRY (TAMI) http://www.tami.org.tw
  TAIWAN TURNKEY PROJECT ASSOCIATION http://www.tpcc.org.tw/index-english.asp
  TAIWAN GARMENT INDUSTRY ASSOCIATION http://www.taiwan-garment.org.tw/wel_eng/aboutus/index.asp
  TAIWAN ZIPPERS MANUFACTURERS ASSOCIATION http://twzippers.org/en/board.php
  TAIWAN EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT COUNCIL (TAITRA) http://www.taitra.org.tw
  TAIWAN IMPORTERS & EXPORTERS CHAMBER OF COMMERCE http://www.tiec.org.tw
  IMPORTERS AND EXPORTERS ASSOCIATION OF TAIPEI http://www.ieatpe.org.tw
  KAOHSIUNG IMPORTERS & EXPORTERS CHAMBER OF COMMERCE http://www.kiea.org.tw
  CENTRAL, EASTERN EUROPE AND CIS ASSOCIATION (CEECA) http://ceeca.taiwantrade.org.tw
  TAIWAN-RUSSIA ASSOCIATION http://www.tra.org.tw
  CHINESE INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION ASSOCIATION http://www.cieca.org.tw
4 DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS, MOF http://eweb.customs.gov.tw/mp.asp?mp=21
5 TAIPEI WORLD TRADE CENTER (TWTC) http://www.taipeitradeshows.com.tw
  TAIPEI WORLD TRADE CENTER NANGANG EXHIBITION HALL http://www.twtcnangang.com.tw
  TAIPEI INTERNATIONAL CONVENTION CENTER (TICC) http://www.ticc.org.tw
6 AGORA GARDEN (TAIPEI) http://www.agoragdn.com.tw
  AMBASSADOR HOTEL - TAIPEI http://taipei.ambassadorhotel.com.tw/home.htm
  BROTHER HOTEL http://www.brotherhotel.com.tw/
  EVERGREEN LAUREL HOTEL TAIPEI http://www.evergreen-hotels.com
  GRAND FORMOSA REGENT TAIPEI http://www.grandformosa.com.tw
  GRAND HYATT TAIPEI http://taipei.grand.hyatt.com.tw
  HOLIDAY INN ASIAWORLD TAIPEI http://www.holiday-inn.com
  HOTEL ROYAL TAIPEI http://www.royal-taipei.com.tw
  LES SUITES TAIPEI http://www.lessuites-hotel.com
  SHANGRI-LA`S FAR EASTERN PLAZA HOTEL TAIPEI http://www.feph.com.tw
  SHERATON TAIPEI HOTEL http://www.sheraton-taipei.com
  THE GRAND HOTEL http://www.grand-hotel.org
  THE HOWARD PLAZA HOTEL TAIPEI http://taipei.howard-hotels.com
  THE LANDIS TAIPEI HOTEL http://www.landistpe.com.tw
  THE WESTIN TAIPEI http://www.westin.com.tw
  THE SHERWOOD TAIPEI http://www.sherwood.com.tw
  UNITED HOTEL http://www.unitedhotel.com.tw
7 CHINA AIRLINES http://www.china-airlines.com
  EVA AIRWAYS CORP. http://www.evaair.com
  CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED http://www.cathaypacific.com
  TAIWAN RAILWAY ADMINISTRATION http://www.railway.gov.tw/e_index.htm
8 TAIPEI INTERNATIONAL AIRPORT http://www.taoyuanairport.gov.tw
  TAIWAN - MAP http://www.map.com.tw
  TAIWAN TRAVEL INFORMATION http://eng.taiwan.net.tw/  
  INFINITY TRAVEL INTERNATIONAL CO., LTD. (travel agency) http://www.itico.com.tw/
  NEW EASTERN TRAVEL SERVICE CO. (travel agency) http://www.neweast.com.tw/
  AIRTRADE EXPRESS LTD. (travel agency) http://www.airtrade.com.tw
  TRIUMPH EXPRESS SERVICE CO., LTD. (transportation & shipping services) http://www.triumphexpress.com
  CHINA POST (newspapers) http://www.chinapost.com.tw
  TAIWAN NEWS (newspapers) http://eTaiwanNews.com
  CHINA ECONOMIC NEWS SERVICE http://www.CENS.com
  HSBC FACTORS TAIEAN LTD. (international factoring) http://www.hsbc.com.tw

1.19. Adresy významných institucí

MOFA – Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (TAIWAN)
2 Kaitakelan Blvd. Taipei, 100, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-2348-2999
web: http://www.mofa.gov.tw/

MOEA – Ministry of Economic Affairs
15 Fuzhou St., Taipei, 10015, Taiwan, ROC.|
Tel:+886-2-23212200
web: http://www.moea.gov.tw/

MOF –Ministry of Finance, R.O.C
2, Aiguo W. Road, Taipei ,10066 Taiwan ROC
Tel: +886-2-23228000
web: http://www.mof.gov.tw/engWeb/default.asp

Investment Commission, MOEA
15 Fuzhou St., Taipei, 10015, Taiwan, ROC
Tel:+886-2-23212200
web: http://w2kdmz1.moea.gov.tw/english/index.asp

EETO – The European Economic and Trade Office
333 Keelung Rd., Sec. 1, 16F, Suite 1603
110 Taipei, Taiwan ROC
Tel: +886 2 2757 7211
Fax: +886 2 2757 7209
e -mail:admin-taiwan@ec.europa.eu
web: http://www.deltwn.ec.europa.eu

ECCT– European Chamber of Commerce Taipei
285 Zhongxiao East Road Sec. 4, 11F, Taipei, Taiwan ROC
Tel: 886 2 2740 0236
Fax: 886 2 2772 0530
web: http://www.ecct.com.tw/

CEECA– Central, Eastern Europe and CIS Association
.333, Kee Lung Road, Sec.1, 5F; Taipei 110, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-27576148, 02-27576838 (direct)
Fax: 886-2-27576335,
e-mail: ceeca@taitra.org.tw
web: http://ceeca.taiwantrade.org.tw/en/index.html

TAITRA– Taiwan External Trade Development Council
333 Keelung Rd., Section 1, 5-7 Fl., Taipei 11003, Taiwan ROC
Tel: +886 (2) 2725-5200 | Fax: +886 (2) 2757-6245
web: http://www.taitra.com.tw

TAIPOWER
No.242, Sec. 3, Roosevelt Rd., Zhongzheng District,
Taipei City 10016, Taiwan (R.O.C.)
Tel: 02-23651234
web: http://www.taipower.com.tw/

IDB– Industrial Development Bureau (MOEA)
No. 41-3, Sinyi Rd., Sec. 3, Taipei, Taiwan, R.O.C
Tel. 02-2730-3461
web: http://www.moeaidb.gov.tw

SEC – State-owned Enterprise Commission (MOEA)
No.25, Pao-Chin Rd. Taipei 100, Taiwan, ROC
Tel:886-2-23713161
Fax:02-23317850
web: http://www.sec.gov.tw

CIECA – Chinese International Economic Cooperation Association
7F, 85 Ba De Road, Sec. 4, Taipei 10561, Taiwan ROC
Tel: 2528-8833, ext. 28, Fax:2742-5342E-mail:
web: http://www.cieca.org.tw

TIER– Taiwan Institute of Economic Research
7th floor, No16-8, Tehui Street, Taipei 104, Taiwan ROC
tel: 886-2 2586 5000
fax: 886-2 2586 8855
web: http://www.tier.org.tw

CBC – Central Bank of the Republic of China
Address: 2, Roosevelt Road, Section 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
tel:886-2-23936161    886-2-23936253
Fax: 886-2-23571974
web: http://www.cbc.gov.tw/EngHome/default.asp

DOIS – Department of Investment Services, MOEA
8th Fl., 71 Kuan Chien Rd., Taipei 100-47, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886-2-23892111 - Fax : +886-2-23820497/8
Hot Line : +886-2-23820493 (Investment Information)
e-mail:dois@moea.gov.tw
web: http://investintaiwan.nat.gov.tw

.