Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Thajsko pláž
Thajsko Thajsko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Thajské království
 • The Kingdom of Thailand

thajsky:

 • Ratch Anachark Thai

1.2. Rozloha

 • 513 115 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 66 720 153 (20. nejlidnatější stát světa)

Hustota obyvatelstva:

 • 130,0 obyv./km2

Ekonomicky činné obyvatelstvo:

 • 47,3 mil. (od 15-64 let) tj. 70,9 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 0.57 %

Z celkového počtu obyvatel je 33,0 mil. mužů a 33,7 mil. žen.

 

0-14 let      - 19,9 % (6.780 tis. chlapců a 6.467 tis. dívek)

15-64 let   - 70,9 % (23.410 tis. mužů a 23.913 tis. žen)

nad 64 let -   9,2 % (2.778 tis. mužů a 3.372 tis. žen)

 

(Pozn. stav v 03/2011)

1.5. Národnostní složení

Přibližně 75 % obyvatelstva tvoří Thajci. K národnostním menšinám žijícím v Thajsku patří zejména Číňané (asi 15 %) a Khmerové (1 %), kteří se však již asimilovali s místním obyvatelstvem a v převážné většině se považují za Thajce. Dále Malajci (3,5 %), kteří jsou z velké části muslimského vyznání a udržují si proto svou národní identitu. Ve větších městech žijí rovněž nepočetné komunity Indů. Na severu země žijí příslušníci různých horských kmenů

1.6. Náboženské složení

Dominantní postavení v thajské společnosti má théravádový buddhismus, známý též jako hínajána („malý vůz“), k němuž se hlásí 94.6 % obyvatel. 4.6 % obyvatel, převážně muslimů na jihu země, vyznává islám, 0.7 % obyvatel tvoří křesťané. Mezi příslušníky horských kmenů je stále rozšířena animistická víra.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem v zemi je thajština. Má čtyři dialekty, centrální dialekt se stal základem spisovného thajského jazyka. Thajské písmo bylo vytvořeno ve 14. století na základě monského a khmerského písma.

Příslušníci místní čínské komunity používají vedle thajštiny svého mateřského jazyka. V Bangkoku, velkých turistických centrech a ve větších městech ovládá část obyvatelstva angličtinu.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Thajsko je rozděleno na 75 provincií a samosprávný Bangkok. Každá provincie, v jejímž čele stojí jmenovaný guvernér, se dělí na okresy (amphoe), které se dále člení na nižší správní celky. Bangkok, v jehož čele stojí volený guvernér, se dělí na 38 městských obvodů.

Hlavním městem Thajska je od r. 1782 Bangkok (Krungthep) s cca 12 mil. obyvateli (leden 2008). Další velká města s počtem obyvatel nad 100.000: Khorat (210 tis.), Chiang Mai (155 tis.), Hat Yai (140 tis.) a Khon Kaen (131 tis.).

 

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Baht (THB), 1 THB=100 satangů

K 30.4..2013 činil aktuální kurz 29,25 THB/USD, resp. 38,30 THB/EUR.

Na území Thajska je možno oficiálně platit pouze místní měnou, nicméně některé subjekty s vazbou na turismu přijímají i USD nebo Eura (hotely, resorty, CK apod.). V naprosté  většině případů lze také platit kreditní kartou.

V Thajsku existuje dostatečně hustá síť oficiálních směnáren i bankomantů. Rozdíl mezi kurzy oficiálních a "neoficiálních" směnáren  je minimální.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

V Thajsku je oproti SEČ časový posun +5 hodin, v zimním období +6 hodin. V Thajsku převládá vlhké tropické podnebí se třemi obdobími : období dešťů, období sucha (a relativního chladu - přes den 27 st.C) a horké období (až 38 st.C).

Pracovní doba firem a institucí se pohybuje zpravidla od 8.00 až 9.00 hod. a trvá s polední přestávkou zhruba do 17.00 až 18.00 hod. Pracovní týden je 5ti denní. Řada firem, zejména ze soukromého sektoru, pracuje i v sobotu dopoledne. Banky otvírají obvykle v 9.30 hod a zavírají v 15.30 hod. Síť velkých obchodních domů je otevřena od 9.00–10.00 hod. do 20.00–22.00 hod. Obchodní domy Foodland s velkoprodejnou potravin mají otevřeno nepřetržitě, 7 dní v týdnu.

Některé svátky mají pohyblivý termín s ohledem na náboženské souvislosti. V případě, že svátek připadá na sobotu nebo neděli, den volna se zpravidla přesouvá na nejbližší pracovní den, t.j. na pondělí. V jednotlivých letech se tak data většiny svátků mohou mírně lišit.

 • 1. leden - Nový rok
 • 11. březen - Magha Puja Day
 • 6. duben - Chakri Day,
 • 13.–15. duben - thajský Nový rok neboli Songkran Festival
 • 5. květen - Den korunovace
 • 10. květen - Wisakha Bucha Day
 • 8. červenec - Asalha Pucha Day
 • 9. červenec - Buddhist Lent Day
 • 12. srpen - narozeniny královny
 • 23. říjen - Chulalongkorn Day
 • 10. listopadu – Loy Kratong
 • 5. prosinec - narozeniny krále
 • 10. prosinec - Den ústavy
 • 31. prosinec - novoroční svátky

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Není pochyb o tom, že thajská společnost je stále více ovlivňována tzv. západní kulturou a jejími hodnotami, což se do značné míry odráží i v „přizpůsobivosti“ představitelů thajské obchodní a podnikové sféry při jednání a obchodování s jejich zahraničními partnery. Tento vliv „západní“ kultury je dále umocňován faktem, že na vedoucí místa ve firemních hierarchiích se často dostávají novodobí absolventi především amerických, ale i dalších zahraničních universit resp. manažerských škol, kteří pak logicky své nabyté znalosti a zkušenosti využívají i v domácím prostředí. Avšak i přes tyto poměrně rychlé a rozsáhlé změny, kterými thajská společnost v posledních letech prochází, je naprosto nezbytné vnímat existenci celé řady rozdílů a odlišností mezi thajskou a západní kulturou. Znalost, chápání a respektování těchto rozdílů, jakkoli se na první pohled mohou zdát nevýznamné, je v mnoha případech základem a nezbytným předpokladem úspěchu v jakékoli oblasti a v zahraničním obchodě obzvláště.

a) Historické zvláštnosti

Thajci jsou velmi hrdí na fakt, že jejich země nebyla na rozdíl od mnoha sousedů, nikdy kolonizována. Thajsko bylo vždy pod vládou Thajců a v podstatě až do poloviny 20. století si udržovalo svou tradiční kulturu bez výraznějších vnějších vlivů (především kultury západní). Důsledkem tohoto historického vývoje je několik významných skutečností, které je dobré si uvědomit :

 • v Thajsku nikdy nebyl oficiálně uznán žádný jiný jazyk kromě thajštiny, což zvláště v minulosti často komplikovalo působení zahraničních subjektů. Dnes tato skutečnost může působit problémy prakticky již pouze v oblastech mimo větších měst, neboť především ve velkých městech je znalost angličtiny velmi rozšířena a to jak ve státní, tak ve firemní sféře
 • Thajsko si vyvinulo vlastní, zcela specifický právní systém, který je pouze vzdáleně příbuzný právu západnímu. Díky tomu je třeba se až na výjimky spolehnout na služby místních právníků, tzn. přizpůsobit se jejich stylu a především tempu práce, které není vždy nejrychlejší
 • zatímco pro obchodníky západního typu je nejcennější komoditou čas, thajská filosofie jej vnímá zcela odlišně. Je proto třeba být připraven na přístup, že vše má svůj čas a tempo a nestanovovat si časově nereálné cíle

Na druhé straně (a na rozdíl od řady dříve kolonizovaných národů) mají Thajci obecně velmi přátelský a vstřícný přístup k cizincům, prostý jakéhokoli podezřívání či předpojatosti, což je v mnoha případech značnou výhodou a činí jednání s thajskými partnery velmi příjemným.

b) Náboženství

Náboženství má velmi silný vliv na všechny aspekty života a jednání Thajců a to jak v sociální, tak i v obchodní oblasti. Přes 95 % Thajců vyznává buddhismus, k jehož základním principům patří vyhýbání se konfliktům a vnějším projevům citů. Tuto základní skutečnost je třeba mít vždy na paměti a zároveň chápat, že usmívající se a přikyvující člověk nemusí s naším jednáním nebo názory vnitřně vůbec souhlasit.

Dalším aspektem buddhismu je velká úcta a pokora, kterou prokazují mladší a níže postavení členové společnosti (platí i ve firemní hierarchii) starším, váženějším a výše postaveným (v praxi i bohatším). Tento přístup však zvláště v oblasti obchodu a obchodního jednání může působit určité komplikace, jako např. :

 • nižší pracovník se často neodváží „obtěžovat“ svého nadřízeného se sdělením mnohdy významné informace nebo doporučení, které by mohlo být chápáno jako nezdvořilé
 • při obchodním jednání se nižší pracovník, neporozumí-li byť zásadnímu bodu jednání, často neodváží znovu požádat o jeho vysvětlení a raději zůstane v neznalosti se všemi možnými negativními důsledky
 • od níže postavených pracovníků je málokdy možné očekávat otevřenou a upřímnou výměnu názorů

Ačkoli se to někomu může jevit jako absurdní, stále je možné se setkat (a to i v případě akademicky vzdělaných osob) se snahou o načasování zásadních kroků při realizaci významných projektů podle předpovědi vykladačů budoucnosti. V žádném případě nelze takové počínání nijak zesměšňovat či příslušné osobě dávat najevo své rozčarování nebo pohrdání tímto přístupem!

c) Vzdělání

Vzdělávací systém v Thajsku má tradičně silný vliv na formování osobnosti a přístupu k životu místních lidí. Na rozdíl od západního systému, který podporuje aktivitu a samostatné myšlení žáků a studentů a je založen na interaktivní formě výuky, je thajský systém odlišný a rozvíjení samostatného myšlení a aktivity příliš nepodporuje.

Vliv vzdělávacího systému v kombinaci s buddhistickým učením se pak samozřejmě projevuje i v obchodní oblasti. Je proto třeba počítat s mizivou aktivitou níže postavených členů thajského vyjednávacího týmu v přinášení nových řešení či myšlenek. Rolí často početného doprovodu hlavního vyjednavače bývá většinou pouze zvýšení jeho image a zdůraznění důležitosti jednání. Pro mladší pracovníky přítomnost na jednání navíc znamená vítanou příležitost k získání praktických zkušeností.

d) Vliv čínské kultury

Vliv čínské kultury a čínské menšiny (která je mimochodem v Thajsku velmi dobře asimilována) je rovněž velký. Není tajemstvím, že etničtí Číňané v Thajsku mají velmi významné postavení v mnoha oblastech legálních i nelegálních ekonomických aktivit. V čínském pojetí je „šéf“ považován za jakéhosi patrona, otce všech podřízených, který jim uděluje nebo naopak odnímá práva resp. privilegia k určitému jednání. Prakticky všechna rozhodnutí musí vydat nebo alespoň schválit právě „šéf“.

V praxi se často stává, že zvláště úvodní jednání jsou vedena s lidmi, kteří nemají nejen rozhodovací právo, ale ani právo učinit jakýkoli protinávrh. Proto je třeba se vždy snažit o jednání s co nejvýše postaveným představitelem firmy (to však okolnosti často nedovolují a úvodní jednání z thajské strany záměrně slouží pouze k základnímu ohodnocení partnera).

Výše popsané historické a kulturní zvláštnosti samozřejmě významně ovlivňují i praktické jednání a cítění Thajců. V této souvislosti upozorňujeme na několik základních, obecně platných, zásad resp. „tabu“, která je nezbytné chápat a respektovat :

 • není možné očekávat podepsání obchodního kontraktu při prvním jednání. Thajští obchodníci vyžadují dostatek času na důkladné zvážení nabídky. Obecně jsou velmi opatrní při jednání nejen s novým partnerem (firmou), ale i v případě nového představitele již zavedeného zákazníka
 • soukromé a profesionální aspekty života se u mnoha Thajců vzájemně prolínají, t.j. nejlepší způsob, jak na svou stranu získat thajského partnera, je osobně se s ním spřátelit. Vzájemná osobní důvěra je pro Thajce velice významná. A naopak, důvěryhodný thajský partner je nezbytný pro jakoukoli zahraniční firmu s ambicemi na místním trhu
 • pro každého Thajce je jednou z nejdůležitějších zásad „zachování tváře“ (saving face), což je třeba mít vždy na paměti. Nikdy proto nelze vystavit svého partnera přímé konfrontaci resp. mu veřejně dokazovat, že se mýlí, byť je to pravda. Naopak, diplomatické svedení viny na „třetí stranu“ nebo nepříznivé okolnosti a pomoc při zachování tváře bývá obvykle náležitě oceněno.
 • Thajci velice oceňují skromné a uctivé vystupování, „slušný“ smysl pro humor a především schopnost zasmát se sám sobě resp. svým vlastním nedostatkům
 • při oslovování kohokoli je slušné před jménem (užívá se obvykle první, křestní jméno) použít výraz „khun“, což je jednotná obdoba našeho pan, paní nebo slečna
 • Thajci obecně velmi dbají na svůj vnější image a stejným způsobem hodnotí i své zahraniční partnery. Při jednání s nejvyššími firemními představiteli je proto třeba být náležitě oblečen (nezbytností je oblek s kravatou pro muže a střízlivý oděv zakrývající ramena pro ženy). Nejrůznější doplňky (pravé šperky, hodinky, spony a zlato obecně) jsou rovněž vhodné
 • důležitou zásadou je včasný příchod na sjednané schůzky (ačkoli to zvláště v Bangkoku není jednoduché díky častým dopravním zácpám). Na druhou stranu nesmí cizího obchodníka překvapit, musí-li čekat na své thajské partnery
 • Thajci mají tendenci (aniž by tím sledovali cokoli nekalého) pokládat často velmi osobní otázky, např. ohledně věku nebo výše platu. Je třeba nenechat se těmito případnými dotazy vyvést z míry
 • Thajci vyznávají kompromis jako jednu ze základních hodnot a v souladu se svou filosofií se snaží vyhýbat konfliktům a jakémukoli vnějšímu projevu emocí. Tomuto stylu je třeba se přizpůsobit a za všech okolností si zachovat chladnou hlavu a vyrovnanost a vyvarovat se jakýchkoli emotivních projevů, které by mohly být brány jako osobní urážka
 • jako vhodný počátek kontaktů je pozvání thajských partnerů na večeři do kvalitní restaurace. K „zakázaným“ tématům konverzace patří jakákoli kritika Thajska (snad s výjimkou dopravní situace), krále a královské rodiny a samozřejmě náboženství. Nevhodné je rovněž hovořit o prostituci a známých centrech thajského sexuálního průmyslu. Účet zásadně platí hostitel a pouze jedna (obvykle nejvýše postavená) osoba
 • nejrůznější dárky jsou většinou velmi kladně přijímány, zásadně by však měly být zabaleny v kvalitním papíře. Dárky se obvykle nerozbalují bezprostředně v přítomnosti dárce
 • při pozvání do soukromého domu je třeba si před vchodem zout boty. Nikdy se na nikoho nebo na něco neukazuje nohou (nohy jsou považovány za „nejnižší“ část těla) a není slušné sedět s překříženýma nohama před starší osobou. Dále není přípustné se dotýkat něčí hlavy (zvláště ne starších osob), neboť hlava je v buddhismu považována za sídlo duše. Za neslušné je rovněž ukazování na někoho prstem a upřené „zírání“ do tváře
 • důležitou zásadou jednání s thajskými partnery je pozorné "naslouchání tomu, co nebylo řečeno". Jinými slovy, z drobných náznaků resp. poznámek je třeba si vyvodit správnou odpověď. Thajci totiž málokdy něco přímo odmítnou, spíše naznačují a kolem skutečného problému pouze „obchází“. Tento styl často působí nezkušeným obchodníkům velké problémy

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Thajsko je turistickou velmocí, která výraznou část poskytovaných služeb zaměřuje na zahraniční turisty. V Bangkoku a větších městech existuje řada nemocnic a zdravotnických zařízení (zejména soukromých) na velmi vysoké úrovni, ve kterých většinou není problém domluvit se anglicky.

Pokud má zahraniční turista platné cestovního pojištění, pak v případě ošetření či hospitalizace je běžné vyřizování úhrady prostřednictvím asistenčních služeb pojišťovny. Nemá-li však turista uzavřeno cestovní pojištění, je poskytována zdravotnická péče českým občanům za úplatu.

Na většinu méně závažných zdravotních potíží lze zakoupit většinu léků v místních lékárnách volně bez receptu. Opatrnost je namístě při nákupu v malých a neznačkových lékarnách, kde hrozí nebezpečí nákupu padělků známých a žádaných značek léků.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Zasoupení MPO v Ho Či Minově Městě (CT) pokrývá i Thajsko.

Luboš Marek
Vedoucí zastoupení MPO                                                                                                                                        ho-chi-minh-city@czechtrade.cz
T: +420224907866
T: +84 8 6292 0541
F: +84 8 6292 0541
M: +84 904 099 562

Internetová adresa:
http://www.czechtrade.vn

Poštovní spojení:
3/25-26 Thich Quang Duc
P. 3, Q. Phu Nhuan
P.3 Ho Chi Minh City
Viet Nam

 

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Záchranka:
  • 1554 nebo 1669 (volání zdarma)
 • Dopravní policie:
  • 1193
 • Požárníci:
  • 199
 • Turistická policie:
  • 1155

1.18. Internetové informační zdroje

 • Ministry of Foreign Affairs                                           www.mfa.go.th
 • Ministry of Finance                                                     www.mof.go.th
 • Ministry of Commerce                                                www.moc.go.th
 • Department of Export Promotion                             www.thaitrade.com
 • Ministry of Industry                                                     www.moi.go.th
 • Department of Industrial Promotion                       www.dip.go.th
 • Industrial Estate Authority of Thailand               www.ieat.go.th
 • Board of Investment                                                   www.boi.go.th
 • The Customs Department                                        www.customs.go.th
 • Bank of Thailand                                                         www.bot.or.th
 • Export-Import Bank of Thailand                               www.exim.go.th
 • Chamber of Commerce                                             www.tcc.or.th
 • Federation of Thai Industries                            www.fti.or.th
 • Ministry of Transport and Communications           www.motc.go.th
 • Electricity Generating Authority of Thailand       www.egat.or.th
 • Metropolitan Electrical Authority                                 www.mea.or.th
 • The Tourism Authority of Thailand                           www.tat.or.th
 • Exportní rozcestník Thajska                                       www.thailand.com/exports/index.php

Další zajímavé internetové stránky

1.19. Adresy významných institucí

Obchodní komora :

The Thai Chamber of Commerce
150 Rajbopit Road, Bangkok 10200
Tel : 662-622 1860-77
Fax : 662-225 3372
e-mail : tcc@tcc.or.th
wbsite : www.tcc.or.th

Z mezinárodních obchodních komor v Thajsku působí :

 • American Chamber of Commerce
 • Australian - Thai Chamber of Commerce
 • Belgian-Luxembourg - Thai Chamber of Commerce
 • British Chamber of Commerce
 • Danish Chamber of Commerce
 • Franco - Thai Chamber of Commerce
 • German - Thai Chamber of Commerce
 • The European ASEAN Business Centre
 • India - Thai Chamber of Commerce
 • Japanese Chamber of Commerce
 • Netherlands - Thai Chamber of Commerce
 • Singapore - Thai Chamber of Commerce
 • Thai - Canadian Chamber of Commerce
 • Thai - Chinese Chamber of Commerce
 • Thai - Finish Chamber of Commerce
 • Thai - Israel Chamber of Commerce
 • Thai - Italian Chamber of Commerce
 • Thai - Korean Chamber of Commerce
 • Thai - Norwegian Chamber of Commerce
 • Thai - South African Chamber of Commerce
 • Thai - Swedish Chamber of Commerce

Rada pro investice :

Board of Investment
555 Vibhavadi-Rangsit Road
Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : 662-573 8111
Fax : 662-537 8177
website : www.boi.go.th

Významné podnikatelské svazy :

FEDERATION OF THAI INDUSTRIES
Queen Sirikit National Convention Center
4th Floor, Zone C, 60 New Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel : (66 2) 229 4255-80, Fax : 229 4941-2
E-mail : supaart-ic@fti.or.th
http://www.fti.or.th

ASSOCIATION OF THAI STEEL INDUSTRY
990 Abdulrahiml Building, 11 Floor, Rama IV Road
Bangrak, Bangkok 10500
Tel : (66 2) 636 1645-9, Fax : (66 2) 636 1650

CHEMICAL BUSINESS ASSOCIATION
205 United Fourmill Building
8th Floor, Samphanthawong, Bangkok 10100
Tel : (66 2) 222 7352, Fax : (66 2) 224 5616

THAI INDUSTRIAL PROMOTION ASSOCIATION
23/7 Soi Charoenporn, Pradipat Road
Samsennai Phyathai, Bangkok10400
Tel : (66 2) 279 4106
Fax : (66 2) 279 4106

THAI TEXTILE MANUFACTURING ASSOCIATION
454-460 Sukhumvit 22 Road
Klongtoey, Phra Khanong, Bangkok 10110
Tel : (66 2) 258 2023, 258 2044
Fax : (66 2) 260 1525

THAI WEAVING INDUSTRY ASSOCIATION
54/87-88 Rama II Road
Jonthong, Bangkok 101150
Tel : (66 2) 427 6668-9
Fax : (66 2) 427 6669

THAI GARMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION
31st Floor, Panjathani Tower, 127/36 Nonsi Road
Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Tel : (66 2) 681 2222
Fax : (66 2) 681 2223

THAI SUGAR PRODUCERS ASSOCIATION
8th Foor, Thai Ruam Toon Bldg.
794 Krungkasem Road, Bangkok 10110
Tel : (66 2) 282 0990
Fax : (66 2) 281 0342

THAI TOOL AND DIE INDUSTRY ASSOCIATION
2nd Floor, The Bureau of Supporting Industries Development
Soi Kluaynamthai, Rama IV Road, Bangkok 10110
Tel : (66 2) 381 0551

THAI ELECTRICAL CONTRACTORS ASSOCIATION
7th Floor, 216/6 LPN Tower
Nanglinchi Road, Yannawa, Bangkok 10120
Tel : (66 2) 285 4546-7, Fax : (66 2) 285 4288
E-mail : temca@temcathai.com
http://www.temcathai.com

THAI FERTILIZERS PRODUCERS TRADE ASSOCIATION
99/196-197 Prachanives I Road
Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (66 2) 589 7111
Fax : (66 2) 589 5239

THAI FISHMEAL PRODUCERS ASSOCIATION
38/10 Leab Maenam Chaopraya
Rama III Road, Bangkohlaem, Yannawa, Bangkok 10120
Tel : (66 2) 289 1346
Fax : (66 2) 291 4236

THAI FURNITURE INDUSTRIES ASSOCIATION
1267/3 Soi Ladprao 35, Ladyao, Bangkhen
Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (66 2) 513 6262-3
Fax : (66 2) 513 1082

SAWMILLS ASSOCIATION
101/1 Amnuaysongkram Road, Bangkok 10300
Tel : (66 2) 243 4754-5
Fax : (66 2) 243 8269

TANNING INDUSTRY ASSOCIATION
888 Soi Foknuang, Km 30
Samutprakarn-Taiban Road, Samutprakarn 10280
Tel : (66 2) 703 9009-10
Fax : (66 2) 387 2162

BANGKOK MEDICINE TRADERS ASSOCIATION
84/63-64 Soi Wat Ladbuakao
New Road, Yannawa, Bangkok 101120
Tel : (66 2) 291 1794
Fax : (66 2) 291 7382

POULTRY PROMOTION ASSOCIATION OF THAILAND
Department of Livestock Development
Phyathai Road, Bangkok 10400
Tel : (66 2) 251 8205, Fax : (66 2) 251 8205
RICE EXPORTERS ASSOCIATION
37 Soi Ngamduplee, Rama IV Road
Thungmahamek, Yannawa, Bangkok 10120
Tel : (66 2) 287 2674-7
Fax : (66 2) 287 2678

THAI FROZEN FOOD ASSOCIATION
13 Floor, ITF Silom Palace Bldg.
160/194-7 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
Tel : (66 2) 235 5622-4, Fax : (66 2) 235 5625
E-mail : thaiffa@ksc.th.com
http://thai-frozen.or.th

THAI GEM AND JEWELRY TRADERS ASSOCIATION
942/152 Charn Issara Tower Bldg.
15th Floor, Rama IV Road, Bangrak, Bangkok 10500
Tel : (66 2) 267 5233-7
Fax : (66 2) 267 5238

THAI PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION
5/97 Soi Udomsup Boromratchachonnanee Road
Bangkok Noi, Bangkok 10700
Tel : (66 2) 433 6547, 424 8588, Fax : (66 2) 433 6547

THAI PLASTIC INDUSTRIES ASSOCATION
127/2 Phyamai Road, Chuengsapan Phrapokklao
Klongsan, Bangkok 10600
Tel : (66 2) 438 9457-8
Fax : (66 2) 437 2850
E-mail : tpias@cscoms.com

THAI PULP AND PAPER INDUSTRY ASSOCIATION
Siam Cement Building 4, 6th Floor
Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok 10800
Tel : (66 2) 586 4519
Fax : (66 2) 587 2213

THAI PACKAGING ASSOCIATION
Industrial Service Institute Bldg., 4th Floor, Soi Kluaynamthai
Rama IV Road, Phra Khanong, Bangkok 10110
Tel : (66 2) 391 5722
Fax : (66 2) 392 9584

THAI PETROCHEMICAL INDUSTRY AND TRADE ASSOCIATION
8/F TPI Tower Bldg.
26/56 Chan Rd., Sathorn, Bangkok 10120
Tel : (66 2) 678 5000
Fax : (66 2) 678 5001-5

THAI MINING ASSOCIATION
79 Prachathipatai Rd., Banbad, Pranakorn, Bangkok 10200
Tel : (66 2) 282 8947-9
Fax : (66 2) 282 7372

THAI FOOD PROCESSORS ASSOCIATION
9F, Ocean Tower 1
170/22 New Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel : (66 2) 261 2684-6
Fax : (66 2) 261 2996-7

THAI RUBBER TRADERS ASSOCIATION
4/14 Thepsongkhao Road
A. Hat Yai, Songkhla 90110
Tel : (66 74) 230867
Fax : (66 74) 230 867

THAI TAPIOCA TRADE ASSOCIATION
92/58 Sathorn Thani Bldg., North Sathorn, Bangkok 10500
Tel : (66 2) 234 0620
Fax : (66 2) 236 6084

.