Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Turkmenistán
Turkmenistán Turkmenistán

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Finanční a daňový sektor

Finanční systém Turkmenistánu je dvoustupňový. Primární úlohu hraje emisní Centrální banka (CB) Turkmenistánu. Zřízena byla Zákonem o centrální bance ze dne 8.10. 1993. Při výkonu své činnosti… více ►

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Současná úroveň výměny zboží mezi ČR a Turkmenistánem je dlouhodobě relativně nízká a pohybuje se v řádech setin procenta (vzájemný obrat v roce 2011 dosáhl 18,4 mil. USD, za rok 2013 dosáhl… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Výhled blízkého a střednědobého růstu je příznivý. Tento předpoklad je podpořen větší diverzifikací vývozu plynu a trvale vysokými veřejnými investicemi. MMF předpokládá reálný růst HDP o 7… více ►

Zahraniční obchod země

V důsledku nárůstu exportu zemního plynu je vývoj obchodní bilance v posledních letech příznivý. Struktura exportu však zůstává jednotvárnou. Přibližně ¾ exportu tvoří plyn a ropa a přes 20 %… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.