Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Turkmenistán
Turkmenistán Turkmenistán

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Turkmenistán /Туркменистан/

1.2. Rozloha

488,1 tisíc km2, z toho poušť 390 tisíc km2 (80 %); zavlažovaná půda 1,3 mil. ha. Podnebí je mírně kontinentální, průměrná teplota v lednu mínus 4°C, v červenci teplota dosahuje v průměru +28°C s lokálním maximem až do + 40-50°C, roční srážky dosahují od 80 mm na severovýchodě do 300 mm v horách.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel k 1.1. 2010  dle oficiální statistiky - 5,4 mil. (podle statistiky OSN - 5,439 mil.). V červenci 2014 je počet obyvatel odhadován na 5.171.943. (zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tx.html)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Roční přírůstek obyvatelstva by měl v roce 2014 dosahnout 1,14 %. Podíl městského obyvatelstva v r. 2011 dosáhl 48,7 %. (zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tx.html 2014)

1.5. Národnostní složení

Více než 100 národností, z toho 77 % Turkmenů, 9,2 % Uzbeků, 6,7 % Rusů, 2 % Kazachů, po 0,8 % Arménů, Ázerbájdžánců a Tatarů, 0,5 % Ukrajinců.

Turkmeni se dělí na 7 velkých a 24 malých kmenů: Tekke - střední Turkmenistán, Ersary -  jihovýchodní Turkmenistán, Yomud -  západní Turkmenistán, Göklen - jihozápadní Turkmenistán, Salor - východní Turkmenistán, Saryk - jižní Turkmenistán, Čoudor - severní Turkmenistán.

1.6. Náboženské složení

Islám - převážně sunité hanifitského ritu - 89 %, pravoslavní 9 %, ostatní 2 %.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

V souladu s ústavou je státním jazykem turkmenština, která patří k turkotatarské skupině indoevropských jazyků. Dalším nejpoužívanějším jazykem je ruština (jazyk etnického styku - používaný 38 % obyvatelstva). Cílem státního programu „Jazyk“ je dosáhnout ovládání turkmenštiny, ruštiny a angličtiny.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Turkmenistán se dělí na 5 administrativně-ekonomických oblastí (velájátů):  Achanský (administrativní centrum Eněv), Balkánský (Turkmenbaši), Dašoguzský (Dašoguz), Labapský (Turkmenabad) a Maryjský (Mary). Velajáty se dále dělí na etrapy (okresy, resp. rajóny). V zemi je 20 měst a 46 menších sídelních útvarů.

Hlavní město:

 • Ašgabat (dříve Ašchabad) - 0,9 mil. obyvatel (byť odhady se poměrně hodně liší)

Další větší města:

 • Čardžev
 • Dašchovuz
 • Tašauz
 • Mary
 • Nebitdag
 • Turkmenbaši
 • Bajramaly
 • Tedžen

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Turkmenský manat. Dělení měny: bankovky v hodnotě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 manatů, mince - tenge (1, 2, 5, 10, 20 a nejvyšší hodnota 50 tenge). Počátkem roku 2009 byla provedena denominace národní měny (5 000 manatů starých = 1 manat nový) a od 1. ledna 2009 je stanoven oficiální kurz manatu k USD ve výši 2,85 manatu=1 USD. Tento kurz je platný i v roce 2014.

Základní principy provádění finančních operací ve vnitřním či mezinárodním platebním styku stanovuje zákon "O měnové regulaci" z 8.10. 1993. Používání cizích měn ve vnitřním platebním styku je zakázáno (výjimku tvoří možnost platby v USD ve vybraných ubytovacích zařízeních).

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Hlavní státní svátek - 27. říjen - Den nezávislosti Turkmenistánu, další významnější svátky:

 • 1.1. Nový rok
 • 12.1. Den památky
 • 19.2. Den státní vlajky
 • 8.3. Mezinárodní den žen
 • 21. – 22.3. Svátek jara "Novruz bajram"
 • 9.5. Den vítězství
 • 18.5. Den obrody a jednoty
 • 6.10. Den vzpomínek na zemřelé
 • 27.- 28.10. Den nezávislosti Turkmenistánu
 • 12.12. Den neutrality Turkmenistánu

„Kurban bajramy“ – každý rok přesné datum určuje Kabinet ministrů Turkmenistánu

„Oraza bajramy“ – přesné datum se určuje na základě prezidentského výnosu

Pracovní doba:

 • státní organizace a zařízení  od 8,30 do 17,30 hod. (v sobotu a v neděli nepracují),
 • soukromé firmy od 09,00 hod. mnohdy až do pozdního večera (vedení),
 • banky (pro klienty) od 9,00 do 18,00 hod. (v sobotu 9,00 – 13,00, v neděli zavřeno),
 • polední přestávka ve většině organizací od 12,30 do 13,30 hod.,
 • obchody podle profilu, většinou 9,00-19,00 hod. s jedním zavíracím dnem v týdnu,
 • tržnice a soukromé obchody od rána do večera bez zavíracích dnů.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Přímo v Turkmenistánu nejsou zastoupeny oficiální české instituce.

Obchodně-průmyslová komora Turkmenistánu:

Turkmenistan Chamber of Commerce

B. Karriev St. 17, Ashgabat, Turkmenistan

 

.