Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Vietnam zátoka Halong
Vietnam Vietnam

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Finanční a daňový sektor

Deficit státního rozpočtu plánuje vláda udržet v roce 2013 na úrovni 4,8%. Za prvních 7 měsíců roku dosáhl deficit státního rozpočtu objmu 4,6 mld. USD (61%… více ►

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Zahraniční obchod v r. 2012 docílil po dlouhém období obchodní přebytek v objemu 0,3 mld. USD. Celkový objem vývozu činil 114,6 mld. USD (růst o 18,3% oproti roku 2011), dovoz činil 114,3 mld.… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.