Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Vietnam zátoka Halong
Vietnam Vietnam

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Finanční a daňový sektor

Deficit státního rozpočtu dosáhl v roce 2013 5,3% HDP (plánován byl na úrovni 4,8%). V červnu 2013 Národní shromáždění schválilo snížení daně z příjmů podniků z 25% na 22% od… více ►

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Vietnamský vývoz vzrostl za celý rok 2013 o 15,4% a dosáhl objemu 132,2 mil. USD (podíl domácího sektoru činil 43,8 mld. USD a PZI vč. těžby ropy se podílely 88,4 mld. USD); dovoz vzrostl o 15… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.