Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Vietnam zátoka Halong
Vietnam Vietnam

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Vietnamská socialistická republika
 • Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam

1.2. Rozloha

 • 331 211 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel: dne 21.3.2014 počet obyvatel Vietnamu dosáhl 90 mil.(13. nejlidnatější země světa)

Hustota osídlení: 254 obyv./km2 (jedna z nejvyšších ve světě v zemích s převažujícím zemědělstvím), v deltě Rudé řeky až 1225 obyv./km2, v deltě Mekongu 429 obyv./km2, v horských oblastech kolem 90-120 obyv./km2.

Podíl městského a venkovského obyvatelstva: 29,6 % a 70,4 %

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 53 %

Podíl nezaměstnanosti práceschopného obyvatelstva: 1,99% (3,25% ve městě, 1,42% na venkově)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,11 % (hanojská agentura OSN - UNFPA udává vysoký poměr potratovosti 45 potratů/100 těhotenství, poměr potratů ve skupině vdaných žen 15–49 let činí 65 %, t.j. průměr 2,5 potratů/ženu)

Demografické údaje - věkové složení:

 • 0–4 let 9,52 %
 • 5–9 let 12,00 %
 • 10–14 let 11,96 %
 • 15–17 let 6,91 %
 • 18–19 let 3,85 %
 • 20–24 let 8,87 %
 • 25–29 let 8,49 %
 • 30–34 let 7,87 %
 • 35–39 let 7,28 %
 • 40–44 let 5,90 %
 • 45–49 let 4,07 %
 • 50–54 let 2,80 %
 • 55–59 let 2,36 %
 • 60–64 let 2,31 %
 • 65–69 let 2,20 %
 • 70–74 let 1,59 %
 • 75–79 let 1,10 %
 • 80–84 let 0,54 %
 • nad 85 let 0,38 %
 • celkem 100,00 %

procento populace pod 25 let:

 • 53 %

složení populace podle pohlaví:

 • muži 49,14 % (43,9 mil.)
 • ženy 50,86 % (44,9 mil.)

průměrná délka života:

 • 71,07 let (muži 68,27 let, ženy 74,08 let)

průměrná dětská úmrtnost (do 5 let věku) - 24 úmrtí/1000 živě narozených dětí

1.5. Národnostní složení

86 % populace tvoří etničtí Vietnamci (národnost Kinh), soustředění zejména v deltách hlavních vodních toků a pobřežních rovinatých oblastech, 12 % etničtí Číňané. Zbytek populace tvoří Khmerové (kolem 700 000 žijící v jihozápadní deltě Mekongu), Čamové (kolem 60 000 žijící převážně podél pobřeží mezi Nha Trang a Phan Thiet a v provincii An Giang v deltě Mekongu) a dalších 60 národnostně-jazykových menšin soustředěných zejména v horských oblastech.

1.6. Náboženské složení

Buddhismus (převládá mahájánový buddhismus, cca 50 % obyvatel); katolicismus (7–8 miliónů, přibližně 10 % populace, po Filipínách nejvyšší poměr z asijských zemí); protestantismus (asi 200 tis. věřících v oblastech Centrální vrchoviny); islám (přibližně 0,5 % populace, převážně etničtí Khmerové a Čamové); hinduismus (zbytky indické komunity v Ho Či Minově Městě); sekta Cao Dai (přibližně 2 mil. věřících) a sekta Hoa Hao (buddhistická, předpokládá se asi 1,5 mil. věřících), animismus.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je vietnamština, nejrozšířenějšími používanými cizími jazyky angličtina, čínština (kantonská a mandarínská), ruština a francouzština (převážně starší generace).

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Země se dělí na 63 provincií včetně 5 měst ústřední správy - Hanoj, Ho Či Minovo Město, Hai Phong, Can Tho a Da Nang. Provincie se dále dělí na městské a venkovské okresy, městské okresy se dělí na čtvrti a venkovské okresy se dělí na obce.

Hlavním městem je Hanoj s 7,1 miliony obyvatel (údaj k srpnu.2013) a rozkládá se na ploše 3348 km2. Největším městem je Ho Či Minovo Město s 8 miliony obyvatel (údaj k 25.10.2013), které se rozkládá na ploše 2096 km2. V těchto dvou městech je soustředěno kolem 44 % městské populace země.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Vietnamský dong (VND), bez dalšího členění. Oficiální kurs se nyní (konec března 2014) pohybuje kolem 21 036 VND/1USD.

Při hotovém placení jsou ve většině obchodů, restaurací, apod. kromě VND běžně přijímány i USD s přepočtem téměř shodným s oficiálním kursem. Používání celosvětově známých platebních karet (AMEX, MC/EC, DINER´S, JCB, VISA, MASTERCARD) je dosud omezeno a jsou přijímány jen ve vybraných hotelech, obchodech či restauracích v turistickém centru Hanoje, resp. Ho Či Minova Města a jiných větších měst. Jejich použití se však postupně rozšiřuje.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • Nový rok (Tet Duong lich) 1. ledna
 • Lunární Nový rok (Tet Nguyen Dan) čtyři dny (počínaje dnem předcházejícím první den prvního lunárního měsíce, v období od konce ledna do poloviny února kalendářního roku)
 • Den vítězství (Ngay Chien Thang) 30. dubna (výročí kapitulace vlády Jihovietnamské republiky 30. 4. 1975)
 • Svátek práce (Ngay Quoc te Lao dong) 1. května
 • Národní den (Ngay Quoc Khanh) 2. září (vyhlášení Deklarace nezávislosti Vietnamské demokratické republiky prezidentem Ho Či Minem 2. 9. 1945)

Pracovní doba státních úřadů, organizací a bank je od pondělí do pátku od 7:30 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:30 hodin, soboty a neděle jsou dny pracovního klidu. Pracovní doba v soukromém sektoru je zpravidla celotýdenní včetně sobot a nedělí.

Prodejní doba většiny obchodů začíná mezi 7.00 a 9.00 hod. a končí mezi 18.00 a 22.00 hod. Většina obchodů je otevřena po celý týden. Pouze velmi málo obchodů dodržuje polední přestávku a neděli jako den pracovního klidu.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Pozdrav - tradiční vietnamský způsob při zdravení je podání rukou. V případě tradičního vietnamského způsobu potřesení rukou (ruce spojené kolem zápěstí partnera) je samozřejmě vhodné pozdrav opětovat.

Navštívenky - podobně jako v celé Asii i ve Vietnamu je výměna navštívenek při společenském i obchodním styku naprostou samozřejmostí. Za zdvořilou formu je pokládáno předání a převzetí navštívenky oběma rukama. Předání vizitky jednou rukou či dokonce položení na stůl (podobně i podávání peněz při placení) je společensky nepřijatelné. Při jednání je pak vhodné vizitku ponechat před sebou na stole jako znamení úcty - okamžité založení vizitky je považováno za výraz nezájmu.

Oděv - se zvyšující se životní úrovní a množstvím společenských styků se i někdejší vietnamská neformálnost v odívání přizpůsobuje západním zvyklostem. Při formálním společenském styku je samozřejmostí užití společenského oděvu, příp. v horkém letním podnebí pouze košile s kravatou. Krátké kalhoty (šortky) dosud nejsou běžným zjevem ani v neformálním společenském styku.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Česká republika uzavřela s VSR dohodu v oblasti zdravotnictví, na základě které by měla být občanům smluvních stran poskytována zdravotní péče zdarma. Smluvní dokument je však plněn pouze českou stranou. Vietnamská zdravotnická zařízení za veškeré úkony vyžadují platbu a jejich úroveň zdaleka nedosahuje našich standardů. Z těchto důvodů bylo unilaterálně z české strany provedeno přehodnocení Zdravotní dohody. Nově se tato dohoda vztahuje pouze na zdravotnický personál, který byl vyslán na základě výměn, plynoucích z této dohody. V Hanoji a Ho Či Minově Městě také existují soukromé mezinárodní polikliniky, jejichž služby a ceny jsou na vyšší úrovni. Tato zařízení většinou neprovádějí složitější operace, pouze zajišťují převoz do nemocnic v Thajsku, Singapuru, popřípadě v ČLR. Z tohoto důvodu je nutné mít v každém případě zdravotní a cestovní připojištění pro nenadálé události.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V roce 2007 byla otevřena v Ho Či Minově Městě Zahraniční kancelář agentury CzechTrade.

 Adresa:

3/25-26 Thich Quang Duc, P. 3, Phu Nhuan Dist.

Ho Chi Minh City

Vietnam

Tel./fax: +84-8-62920541

E-mail: ho-chi-minh-city@czechtrade.cz

Web: http://www.czechtrade.vn

Vedoucí kanceláře: Ing. Luboš Marek

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • První pomoc: 115
 • Požárníci: 114
 • Policie: 113
 • Informace: 116, 1080

Zdravotní péče:

Hanoj:

 • Hanoi Family Medical Practice: 843 07 48, 0903 401 919 (mobil)
 • Vietnam-French Hospital: 574 07 40
 • SOS International: 934 05 55 (24 hod. pohotovost)
 • Hanoi Family Dental Practice: 823 0281, 0903446126 (mobil)

Ho Či Minovo Město:

 • HCMC Family Medical Practice: 822 7848, 0913234911 (mobil)
 • International Medical Center: 827 2366
 • Franco-Vietnamese Hospital: 411 3333
 • An Dong Dental Clinic: 838 3376

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Adresy hlavních obchodních a hospodářských komor a podnikatelských svazů (kompletní seznam na konci přílohy)

 Vietnamská obchodní a průmyslová komora:

 Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) - hlavní sídlo

9 Dao Duy Anh Str., Hanoi

Tel.: 84-4-35742022, 84-4-35742161 (oddělení mezinárodních vztahů)

Fax: 84-4-35742020, 35742030

 

Pobočky Vietnamské obchodní a průmyslové komory:

        VCCI – Ho Chi Minh City

       171 Vo Thi Sau Str., Dist. 3, Ho Chi Minh City

       Fax: 0084-8-9325472

       Tel: 0084-8-9326958, 9327301

   

       VCCI – Da Nang

       256 Tran Phu Str., Da Nang City

       Fax: 0084-511-822930

       Tel: 0084-511-821719, 825814

      

       VCCI – Hai Phong

       10 Dinh Tien Hoang Str., Hai Phong City

       Fax: 0084-31-842243

       Tel: 0084-31-842894

      

       VCCI - Vung Tau

       1 Ho Quy Ly Str., Vung Tau City

       Fax: 0084-64-859651

       Tel: 0084-64-852710, 816072

      

       VCCI - Vinh

       254 Tran Phu Str., Vinh City

       Fax: 0084-38-561109

       Tel: 0084-38-842026

 

Významné státní korporace (sdružují podniky určitého odvětví, spoluvytvářejí strategie rozvoje jednotlivých odvětví a často mají významný poradní hlas při výběru obchodních partnerů pro konkrétní výrobní podniky).

 

Electricity of Vietnam (EVN)

18 Trang Nguyen Han Str., Hanoi

Tel : 0084-4-38249508

Fax : 0084-4-38249462, 38249461

Oblast působení: výroba a distribuce elektrické energie

 

Vietnam National Coal – Mineral Industries Group (VINACOMIN)

226 Le Duan Str., Hanoi

Tel: 0084-4-38510780

Fax: 0084-4-38510724

Oblast působení: produkce a export uhlí, obchod se zařízeními pro těžbu uhlí

 

Vietnam Steel Corporation (VSC)

91 Lang Ha Str., Dong Da Distr., Hanoi

Tel : 0084-4-38561750

Fax : 0084-4-38561815

Oblast působení: výroba a obchod s ocelí a dalšími železnými materiály

 

Vietnam National Textile and Garment Corporation (VINATEX)

25 Ba Trieu Str., Hanoi

Tel: 0084-4-38257700

Fax: 0084-4-38262269

Oblast působení: výroba a obchod v oblasti textilu a oděvů

 

Vietnam National Chemical Corporation (VINACHEM)

1A Trang Tien Str., Hanoi

Tel: 0084-4-38240551

Fax: 0084-4-38252995

Oblast působení: výroba a obchod v oblasti chemických materiálů

 

Vietnam National Cement Corporation (VNCC)

228 Le Duan Str., Hanoi

Tel : 0084-4-38512425

Fax : 0084-4-38512778

Oblast působení: výroba cementu, obchod s cementem a klinkerem

 

Vietnam Paper Corporation (VINAPIMEX)

25A Ly Thuong Kiet Str., Hanoi

Tel: 0084-4-38247773, 38260143

Fax: 0084-4-38260381

Oblast působení: výroba a obchod se všemi druhy papíru, obchod se zařízeními na výrobu a zpracování papíru

 

Vietnam National Alcohol - Beer - Beverage Corporation (VINABECO)

94 Lo Duc Str., Hanoi

Tel: 0084-4-38219261

Fax: 0084-4-38219661

Oblast působení: výroba a obchod s alkoholickými a nealkoholickými nápoji, obchod s výrobním  zařízením

 

Vietnam Engine and Agricultural Machinery Corporation (VEAM)

2 Trieu Quoc Dat Str., Hanoi

Tel: 0084-4-38260696, 38250854

Fax: 0084-4-38260695

Oblast působení: výroba a obchod v oblasti motorů, zemědělských strojů a zařízení, automobilů a motocyklů

 

Vietnam Plastic Corporation (VINAPLAST)

39 Ngo Quyen Str.,Hanoi

Tel: 0084-4-38257022

Fax: 0084-4-38258242

Oblast působení: výroba, zpracování a obchod v oblasti plastů a hliníku

 

Vietnam Ceramic and Glass Corporation (VINACEGLASS)

20-24 Nguyen Cong Tru St., Dist. 1, Ho Chi Minh City

Tel: 0084-8-8290920

Fax: 0084-8-8290768

Oblast působení: výroba a obchod v oblasti keramiky, porcelánu, skla a osvětlovacích těles

 

Vietnam National Leather and Footwear Corporation (LEAPRODEXIM Vietnam)

25 Ly Thuog Kiet Str., Hanoi

Tel: 0084-4-38255780

Fax: 0084-4-38259216

Oblast působení: výroba a obchod v oblasti obuvi, kůže a dalších obuvnických materiálů a výrobních zařízení

 

Vietnam Dairy Products JSC (VINAMILK)

184-186-188 Nguyen Dinh Chieu Str., Ward 6, Dist. 3, Ho Chi Minh City

Tel: 0084-8-8244228

Fax: 0084-8-9305206

Oblast působení: produkce a zpracování mléka a dalších mléčných výrobků, obchod s mlékem a mléčnými produkty

 

Vietnam Food Industries Company (VIFON)

6/1B Truong Chinh Str., Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City

Tel : 0084-8-8153947

Fax : 0084-8-8153059

Oblast působení: výroba a export instantních potravin (nudle, polévky) a koření

.