Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Vietnam zátoka Halong
Vietnam Vietnam

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru Vietnamské socialistické republice /na dodávku mouky/

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam sur l´octroi du Crédit pour la République Socialiste du Vietnam
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1978-04-03 Praha
Platnost 3.4.1978
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru určeného na dodávky zařízení a materiálu na rekonstrukci železnice Hočiminovo město - Vinh

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam sur l´octroi du crédit concernant la fourniture des équipements et matériels pour la reconstruction de la ligne de ch...
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1978-10-31 Praha
Platnost 31.10.1978
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dodatková dohoda k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o výměně zboží, platech a o poskytnutí úvěru na vyrovnání aktivního salda mezi československým exportem a importem na období l...

Název v cizím jazyce Accord complémentaire de l´Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam d´échange de marchandises, de paiements et de crédit pour la balance de solde actif entre ...
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1979-09-28 Praha
Platnost 28.9.1979
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the readmission of citizens of both States
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2007-09-12 Praha
Platnost
Publikace č. 2008-04-29 26/2008
Publikace č. 2013-07-31 52/2013

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czech Republic and the Government of the Socialist Republic of Vietnam implementing the Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the re...
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-09-12 Praha
Platnost
Publikace č. 2008-04-29 27/2008
Publikace č. 2013-12-18 103/2013

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při modernizaci strojírenských závodů ve Vietnamské socialistické republice

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1987-05-10 Hanoj
Platnost 10.5.1987
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na pokrytí salda obchodní bilance v letech 1981 - 1985

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam sur l´octroi du crédit couvrant le solde du bilan commercial pendant les années 1981 - 1985
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1982-02-11 Praha
Platnost 11.2.1982
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1982-10-28 24/1982

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru určeného na dodávky zařízení a montáže zaškolovacích středisek pro řidiče

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam sur l´octroi du crédit concernant la fourniture des équipements et le montage pour les centres de formation des condu...
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1978-10-31 Praha
Platnost 31.10.1978
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Démocratique du Vietnam sur la coopération dans le domaine de la Santé
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1964-12-30 Hanoj
Platnost 25.6.1967
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1967-12-14 118/1967

Třetí dodatková dohoda k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o poskytnutí úvěru na dodávku zařízení tepelné elektrárny do Vietnamské demokratické republiky z 6. listopadu 1970

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1987-05-10 Hanoj
Platnost 10.5.1987
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o vypořádání pohledávek a závazků v platebních vztazích mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Vietnamskou socialistickou republikou

Název v cizím jazyce Protokol meždu Pravitelstvom Češskoj i Slovackoj Federativnoj Respubliki i Pravitelstvom Socialističeskoj Respubliki Vjetnam ob uregulirovanii trebovanij i objazatelstv v platežnych otnošenijach meždu Češskoj i Slovackoj Federativnoj Respublikoj i...
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Vypořádání pohledávek a závazků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1992-02-20 Hanoj
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při modernizaci elektronických závodů ve Vietnamské socialistické republice

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1987-05-10 Hanoj
Platnost 10.5.1987
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Socialist Republic of Vietnam for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1997-05-23 Praha
Platnost 3.2.1998
Publikace č. 1998-05-14 108/1998

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na částečné pokrytí československého aktivního salda platební bilance v letech 1986 - 1990

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam portant sur l´octroi du crédit destiné a la couverture partielle du solde actif tchécoslovaque de la balance de paiem...
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1986-02-14 Praha
Platnost 14.2.1986
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dodatková dohoda k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti na modernizaci závodů lehkého průmyslu ve Vietnamské socialistické rep...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1989-04-08 Hanoj
Platnost 8.4.1989
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při modernizaci lokomotivního depa ve Vietnamské socialistické republice

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1989-04-08 Hanoj
Platnost 8.4.1989
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Socialist Republic of Vietnam concerning Air Services
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1997-05-23 Praha
Platnost
Publikace č. 2001-08-10 72/2001

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1980-02-14 Hanoj
Platnost 13.12.1980
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1981-02-18 15/1981

Dohoda o úpravě závazků vyplývajících ze vzájemné spolupráce v letech 1976 - 80 /Československá socialistická republika - Vietnamská socialistická republika/

Název v cizím jazyce Accord sur les modifications des engagements résultant de la coopération mutuelle pendant les années 1976-1980 /République Socialiste Tchécoslovaque - République Socialiste du Vietnam/
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Vypořádání pohledávek a závazků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1980-12-13 Hanoj
Platnost 13.12.1980
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti na modernizaci závodů lehkého průmyslu ve Vietnamské socialistické republice

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1987-05-10 Hanoj
Platnost 10.5.1987
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek a Protokol

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam sur la création et l´activité des Centres culturels et d´informations et Protocole
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní a informační střediska
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1987-06-02 Hanoj
Platnost 14.10.1987
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1988-03-24 29/1988

Protokol k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na krytí salda obchodní bilance v letech 1981 - 1985

Název v cizím jazyce Protocole additionnel a l´Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam portant sur l´octroi du crédit déstiné a couvrir le solde de la balance commerciale dans le...
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1986-02-14 Praha
Platnost 14.2.1986
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o poskytnutí úvěru na dodávku zařízení tepelné elektrárny do Vietnamské demokratické republiky

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Démocratique du Vietnam sur l´octroi du crédit portant a la livraison de l´équipment d´une centrale thermo - éléctrique a la République Dém...
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1970-11-06 Praha
Platnost 6.11.1970
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce, válečných invalidů a sociálních věcí Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti práce, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy práce a sociálních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1997-10-01 Hanoj
Platnost 1.10.1997

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci při pěstování kaučukovníku

Název v cizím jazyce Soglašenie meždu Pravitelstvom Čechoslovackoj Socialističeskoj Respubliki i Pravitelstvom Socialističeskoj Respubliki Vjetnam o sotrudničestve pri vyraščivanii gevei
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1986-03-16 Hočiminovo Město
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o spolupráci mezi Federálním ministerstvem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1991-04-25 Hanoj
Platnost 25.4.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při intenzifikaci geologicko-průzkumných prací na území VSR v letech 1988-1990

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1988-01-22 Praha
Platnost 22.1.1988
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při realizaci investičních akcí ve Vietnamské socialistické republice

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam sur l´octroi d´un crédit destiné au paiement des participations de la République Socialiste Tchécoslovaque a la réali...
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1984-07-04 Praha
Platnost 4.7.1984
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Socialist Republic of Vietnam for the Promotion and Reciprocal Protection of Investment
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1997-11-25 Hanoj
Platnost 9.7.1998
Publikace č. 1998-09-11 212/1998

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o hospodářské spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Czech Republic and the Government of the Socialist Republic of Vietnam
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2005-09-13 Praha
Platnost
Publikace č. 2006-07-14 66/2006

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci při intenzifikaci geologicko-průzkumných prací na území Vietnamské socialistické republiky

Název v cizím jazyce Soglašenie meždu Pravitelstvom Čechoslovackoj Socialističeskoj Respubliki i Pravitelstvom Socialističeskoj Respubliki Vjetnam o sotrudničestve po usileniju geologorazvedočnych rabot na territorii Socialističeskoj Respubliki Vjetnam
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1981-09-15 Praha
Platnost 15.9.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1977-03-21 Hanoj
Platnost 5.5.1977
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1977-07-15 42/1977

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci při pěstování kávovníku

Název v cizím jazyce Soglašenie meždu pravitelstvom Čechoslovackoj Socialističeskoj Respubliki i pravitelstvom Socialističeskoj Respubliki Vjetnam o sotrudničestve v oblasti vyraščivanija kofe
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1984-03-22 Hanoj
Platnost 14.7.1984
Platnost pro ČR 1993-01-01

Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem přírodních zdrojů a životního prostředí Vietnamské socialistické republiky

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Environmental Protection between the Ministry of Environment of the Czech Republic and the Ministry of Natural Resources and Environment of the Socialist Republic of Vietnam
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2007-04-12 Hanoj
Platnost 12.4.2007
Publikace č. 2007-06-01 33/2007

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o výměně zboží a platech a o poskytnutí úvěru na vyrovnání aktivního salda mezi čs. vývozem a dovozem na období let 1976-1980

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam d´échange de marchandises, de paiements et de crédit pour la balance du solde actif entre l´exportation et l´importat...
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1976-07-13 Praha
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů České republiky a pro držitele diplomatických pasů Vietnamské socialistické republiky sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Arrangement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the abolition of visa requirements for holders of diplomatic passports of the Czech Republic and for holders of diplomatic passport...
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1999-12-15 Hanoj
Platnost 14.2.2000
Publikace č. 2000-04-04 28/2000

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o odborné přípravě vietnamských občanů ve středních odborných učilištích v České republice

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání a odborná příprava zahraničních pracovníků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1994-01-26 Praha
Platnost 23.8.1995
Publikace č. 1995-11-15 264/1995

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výchovy Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2008 - 2011

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and the Ministry of Education and Training of the Socialist Republic of Vietnam on Co-operation in the Field of Education for the period 2008 - 2011
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství a vzdělávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2008-03-21 Hanoj
Platnost 21.3.2008
Publikace č. 2008-04-30 30/2008

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci při rozvoji vědy a techniky do roku 1990

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste de Tchécoslovaquie et le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam sur la coopération dans le développement de la science et de la technologie jusqu´a l´an 1990
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1981-10-06 Praha
Platnost 6.10.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01

Čtvrtá dodatková dohoda k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o poskytnutí úvěru na dodávku zařízení tepelné elektrárny do Vietnamské demokratické republiky z 6. listopadu 1970

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1989-04-08 Hanoj
Platnost 8.4.1989
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1982-10-12 Praha
Platnost 16.4.1984
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1984-10-05 98/1984

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změnách Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. listopadu 1997 v Hanoji

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czech Republic and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on the amendments to the Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam...
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2008-03-21 Hanoj
Platnost
Publikace č. 2009-09-21 66/2009

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při projekci a výstavbě vodní elektrárny Vinh Son

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1987-05-10 Hanoj
Platnost 10.5.1987
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na uspokojení potřeb Vietnamské socialistické republiky

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam sur l´octroi du crédit pour satisfaire les besoins de la République Socialiste du Vietnam
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1979-09-28 Praha
Platnost 28.9.1979
Platnost pro ČR 1993-01-01

Výměnný dopis o poskytnutí úvěru Československou socialistickou republikou Vietnamské socialistické republice určeného na nákup obilí

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1980-12-13 Hanoj
Platnost 13.12.1980
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání

Název v cizím jazyce Arrangement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of National Defence of the Socialist Republic of Vietnam concerning Co-operation in the Field of Military Education
Země a mez. organizace Vietnam
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2009-08-28 Hanoj
Místo podpisu 2009-08-24 Praha
Platnost 28.8.2009
Publikace č. 2009-12-23 123/2009
.