Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

VychodniTimor-Dili
Východní Timor Východní Timor

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Demokratická republika Východní Timor
 • Democratic Republic of Timor-Leste

1.2. Rozloha

 • 14 874 km2
 • pozemní hranice 228 Km
 • námořní hranice 706 km

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 1 154 625 (Světová banka, odhad červenec 2010)
 • některé odhady uvádějí počet obyvatel pouze kolem 800 000
 • přesný údaj není k dispozici

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 1,99 % (odhad 2010)

1.5. Národnostní složení

 • nejpočetnější etnika: Austronésané (malajští Polynésané), Papuánci, menší skupina Číňanů

1.6. Náboženské složení

 • katolíci (98 %), muslimové (1 %), protestanti (1 %)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředními  jazyky jsou tetum a portugalština. Vedle nich jsou používány indonéština a angličtina. K tomu existuje cca 16 různých domorodých jazyků a dialektů.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • hlavní město : Dili
 • 13 správních celků - Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Cova-Lima, Dili, Ermera, Lautem, Liquica, Manatuto, Manufahi, Oecussi, Viqueque

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Americký dolar USD 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

ČR nemá na Východním Timoru žádné oficiální zastoupení.

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Delegation of the European Union to Indonesia, Brunei Darussalam and East Timor
Wisma Dharmala Sakti, 16th floor
Jl Jend Sudirman 32
Jakarta 10220
Indonesia
web: http://www.delidn.cec.eu.int

EC Office - East Timor
Rua St Antonio de Montael Nr. 2
Farol, Dili
East Timor
tel: (670 3) 325 171; Fax: (670 3) 324 687
e-mail: ectimor@arafura.net.au

.