Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Austrálie Ayers Rock
Austrálie Austrálie

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Australské společenství

Commonwealth of Australia 

1.2. Rozloha

7 682 300 km²

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:                                    22, 650 mil.(září 2011)

Hustota obyvatel na km²:                     2,92

Podíl ekon. činného obyv.:                   52,5%

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek:                     1,5% (přirozený přírůstek + migrace)   

Demografické složení:                                     19%     - věk 0 - 14 let

67%   - věk 15 - 64 let

13%   - věk 65 let a více

1.5. Národnostní složení

 • 70% - potomci britských a irských přistěhovalců
 • 15% - přistěhovalci z ostatních evropských národů     
 • 12% - přistěhovalci asijského původu                                                            
 •   2% - původní obyvatelé - Austrálci

1.6. Náboženské složení

 • 27,6%  - katolíci
 • 23,3%  - anglikáni
 •   9,7%  - metodisté
 •   9,2%  - presbyteriáni
 •   5,0%  - jiná než křesťanská náboženství

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Angličtina. V etnických hromadných sdělovacích prostředcích jsou používány téměř všechny jazyky přistěhovalců včetně českého.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Australská federace se skládá ze šesti států a dvou teritorií:

 • Nový Jižní Wales (New South Wales, NSW) - hlavní město Sydney
 • Victoria (VIC) - hlavní město Melbourne
 • Queensland (QLD) - hlavní město Brisbane
 • Jižní Austrálie (South Australia, SA) - hlavní město Adelaide
 • Západní Austrálie (Western Australia, WA) - hlavní město Perth
 • Tasmánie (Tasmania, TAS) - hlavní město Hobart
 • Teritoriumaustralského hlavního města (Australian Capital Territory, ACT) – Canberra a okolí
 • Severní teritorium (Northern Territory, NT) - hlavní město Darwin

 

Australskými občany jsou rovněž obyvatelé Vánočního ostrova (Christmas Island) a Kokosových ostrovů (Cocos Islands), kteří mohou uplatňovat své volební právo v rámci Severního teritoria. Tichomořský ostrov Norfolk administrativně spadá pod Nový Jižní Wales.

 

Státy mají vlastní guvernéry, vlády a parlamenty; teritoria mají podobné uspořádání, ovšem bez guvernérů. Vlády a parlamenty jsou vytvářeny na základě voleb ve státech, resp. teritoriích. Austrálie je státem se silnou federální vládou, což znamená současně omezené pravomoci jednotlivých států/ teritorií, které však mají rozdílné zákonodárství např. ve věcech občanských, trestních a částečně i daňových. Pro daňové uspořádání platí tzv. systém "vertikální nerovnováhy", kdy převážnou část daní určuje federace a tyto jdou do jejího rozpočtu. Rozpočty států jsou pak vytvářeny za pomoci federálních grantů, které vyrovnávají rozdíly v efektivnosti jednotlivých místních ekonomik. Základním uspořádáním jsou hrabství (shires), obvody velkých měst (districts) a municipality (local councils).

 

Hlavním městem Austrálie je Canberra (334 tis. obyvatel). Největšími městy jsou Sydney (4,3 mil. obyv.), Melbourne (3,7 mil.), Brisbane (1,8 mil.), Perth (1,5 mil.) a Adelaide (1,1 mil.).

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotkou je australský dolar (AUD). 1 AUD = 100 centů. V běžném platebním styku se nepoužívá jiné měny než AUD, hlavní směnitelné cizí měny je však možno vyměnit za AUD v pobočkách místních bank a směnárnách. Kurs ČNB k 29.3.2013: 1 AUD = 20,9 Kč.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 

Státní svátky státu NSW:

 

 

 

 

2014

New   Year's Day

1.ledna

Australia   Day 

27.ledna

Good   Friday 

18.dubna

Easter   Monday 

21.dubna

Anzac   Day 

25.dubna

Queen's Birthday 

9.   června

Labour   Day 

6.   října

Christmas   Day 

25.   prosince

Boxing   Day

26.   prosince

 

 

 

Jednotlivé australské státy uznávají některé další svátky (Labour Day, atd.).

 

 

 

Pracovní  a prodejní doba:

 

 

 

Obvyklá délka pracovního týdne je mezi 35 - 40 hodinami. Základní pracovní doba začíná v 9.00 hod. a končí v 17.00 hod. Banky a pošty jsou otevřeny od 9.30 - 16.00 hod. (v pátek do 17.00 hod.), vybrané hlavní pošty jsou otevřeny v sobotu 9.00 - 12.00 hod.

 

 

 

Prodejní doba je 9.00 – 17.30 hod., ve čtvrtek do 20.00 hod., v sobotu 9.00 - 16.00 hod. Některé větší obchody s potravinami jsou otevřeny včetně soboty a neděle 9.00 - 24.00 hod., vybrané obchody (typu českých Večerek) jsou otevřeny 24 hodin denně. Ceny základních potravin se pohybují zhruba na úrovni cenové hladiny západoevropských zemí.

 

 

 

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Obchodní styk je určován britskými a americkými zvyklostmi. Předpokládá se velmi dobrá znalost anglického jazyka, znalost všeobecných světových a případně místních reálií, komunikační schopnosti, profesionální přístup. V obchodním styku je národnostní rozmanitostaustralského obyvatelstva výhodou, neboť zástupci zahraničních firem jsou přijímáni bez jakýchkoliv předsudků a výchozí pozici pro jednání mají všichni v zásadě stejnou.

 

Hlavními rysy obchodního jednání jsou konkrétnost a přímočarost. Závěry jednání je zvykem písemně potvrdit, přičemž dohodnuté závěry se plní. Obchodní schůzky je bezpodmínečně nutné naplánovat a sjednat předem. Nejsou časté tzv. zdvořilostní návštěvy bez konkrétního obsahu, dává se přednost intenzívním a kratším jednáním. Vizitky se vyměňují bez zvláštního rituálu, spíše pro informaci. Australané preferují jednodušší, graficky střídmé vizitky s výrazným a většinou barevně odlišeným logem. Na vizitce by kromě telefonního a faxového spojení neměl chybět ani e-mail, případně internetová adresa firmy. Výměna drobných dárků mezi jednajícími stranami je spíše výjimkou. Velmi brzy po seznámení se s protistranou přecházejí Australané k oslovování křestním jménem, což platí i o následné obchodní korespondenci. Důvěruaustralských partnerů lze získat poměrně lehce, neboť vycházejí z předpokladu, že dlouhodobý obchodní vztah by měl být výhodný pro obě strany. V případě nepoctivého jednání však lze jejich důvěru také stejně lehce a většinou definitivně ztratit.

 

I přes neformální způsob života se v obchodním styku vyžaduje společenské oblečení, při některých zvláště významných společenských příležitostech je předepsán smoking. Toto však neplatí mimo velká města, venkovské oblasti se vyznačují velkou neformálností.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnictví v Austrálii je na vysoké mezinárodní úrovni, tomu však odpovídají i ceny za zdravotní péči, které jsou velmi vysoké. Za návštěvu všeobecného lékaře se platí cca 50 – 100 AUD, za návštěvu odborného lékaře cca 120 - 150 AUD, za antibiotika cca 20 AUD za balení, za 1 den pobytu v nemocnici od 500 AUD výše, za RTG120 avíce AUD. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby turista před jakoukoliv, i krátkodobou cestou do Austrálie uzavřel zdravotní pojistnou smlouvu na cestu a pobyt v zahraničí.

 

Zdravotní pojištění cizinců v Austrálii je možno uzavřít pouze u soukromé zdravotní pojišťovny. Toto představuje zvýšený náklad pracovníka a otázku zdravotního pojištění se doporučuje projednat se zaměstnavatelem v rámci sjednávání pracovního kontraktu.

 

Austrálie nepatří mezi zdravotně riziková teritoria, zvláštní očkování není nutné. Austrálie je však zemí s vysokým výskytem rakoviny kůže. Doporučuje se proto zvýšená ochrana pokožky a očí před slunečním zářením.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Z výše uvedených českých institucí má v současné době na území Austrálie svoji kancelář pouze zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro Austrálii a Nový Zéland

CzechTrade Sydney, která se nachází na adrese: 19. patro, 323 Castlereagh Street, SYDNEY NSW 2000, Austrálie, PO Box K340, Haymarket NSW 1240.

 

Vedoucím zastoupení v Sydney je Ing. Vojtěch Helikar, telefon: +61 9089 7605, mobil: +61 474 135 224, skype: ZKSydney, e-mail: vojtech.helikar@czechtrade.cz, www. mpo.cz www.czechtrade.cz

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Národní směrové číslo (country code) Austrálie je 61.

Existují čtyři oblastní směrová čísla (area codes):                    

2 – Nový Jižní Wales (hl. m. Sydney), ACT (Canberra)

3 – Victoria (hl.m.Melbourne), Tasmánie (hl. m. Hobart)

7 – Queensland (hl. m. Brisbane)

8 – Jižní Austrálie (hl. m. Adelaide), Západní Austrálie (hl. m. Perth), Severní teritorium (hl. m. Darwin)

 

Celá telefonní síť v zemi využívá osmimístných místních telefonních čísel.

 

Důležitá telefonní čísla:         policie-tísňové volání    - 000  bez poplatku

záchranná služba         - 000  bez poplatku

hasiči                          - 000  bez poplatku.

policie v běžném styku (mimo tísňové volání) -131 444                                                                                    

Informace o telefonních číslech: 1223

 

1.18. Internetové informační zdroje

http://australia.gov.au/   Australian Federal Government

www.business.gov.au              Federal Government´s Business Point

www.dfat.gov.au                     Department of Foreign Affairs and Trade

www.immi.gov.au                                Department of Immigration

www.abs.gov.au                                 Australian Bureau of Statistics

www.ato.gov.au                                  Australian Taxation Office (daňový úřad)

www.customs.gov.au                          Australian Customs Service (celní správa)

www.nla.gov.au                       National Library of Australia

www.austrade.gov.au              Agentura na podporu obchodu AUSTRADE

www.investaustralia.gov.au      Investiční agentura Invest Australia

www.csiro.au                          Vládní agentura pro vědu a výzkum CSIRO

www.australia.com                              Australian Tourist Commission

www.yellowpages.com.au       Australské "Zlaté stránky"

www.dnb.com.au                    Dun & Bradstreet Australia

www.smh.com.au                    Deník The Sydney Morning Herald

www.theage.com.au                Deník The Age

www.afr.com.au                      Deník The Australian Financial Review

www.news.com.au                  The News Corporation

www.austlii.edu.au                              Australasian Legal Information Institute - přehledaustralských      státních i federálních zákonů, předpisů a norem a významných       právních případů

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/1301.0 Year Book

 

1.19. Adresy významných institucí

Australian Chamber of Commerce and Industry

Commerce House, Level 3, 24 Brisbane Ave, Barton ACT 2600

pošt. adresa PO Box E14 Kingston ACT 2604

tel +61 2 6273 2311, fax +61 2 6273 3286

www.acci.asn.au

 

NSW Business Chamber

Level 15 140 Arthur Street, North Sydney NSW 2060

pošt. adresa Locked Bag 938, North Sydney NSW  2059

fax 1300 655 277

http://www.nswbusinesschamber.com.au/

 

Victorian Employer's Chamber of Commerce and Industry (VECCI)

Industry House, 486 Albert Street, Melbourne VIC 3002

pošt. adresa GPO Box 4352, Melbourne VIC 3001

tel +61 3 8662 5333, fax +61  3 8662 5462

www.vecci.org.au

 

Chamber of Commerce and Industry of Western Australia

180 Hay Street, East Perth WA 6004

pošt. adresa PO Box 6209, East Perth WA 6204

tel +61  8 9365 7555, fax +61 8 9365 7616

www.cciwa.com

 

Tasmanian Chamber of Commerce and Industry

Industry House , 30 Burnett St, North Hobart TAS 7000

pošt. adresa GPO Box 793, Hobart TAS 7001

tel +61 3 6236 3600, fax +61 3 6231 1278

www.tcci.com.au

 

Commerce Queensland

Industry House, 375, Wickham Terrace, Brisbane QLD 4000

tel +61  7 3842 2244, fax +61  7 3832 3195

www.commerceqld.com.au

 

Business South Australia

Enterprise House, 136 Greenhill Road, Unley SA 5061

tel +61 8 8300 0000, fax +61 8 8300 0001

www.business-sa.com

 

Chamber of Commerce Northern Territory

Suite 1/2 Shepherd Street, Darwin NT 0800

pošt. adresa GPO Box 1825,  Darwin NT 0800

tel +61 8 8982 8100, fax +61 8 8981 1405

http://www.chambernt.com.au/

 

ACT & Region Chamber of Commerce & Industry

12a Thesiger Court Deakin ACT 2600 Australia

pošt. adresa PO Box 192 Deakin West ACT 2600 Australia

tel +61 2 6283 5200, fax +61 2 6282 2436

http://www.actchamber.com.au/

 

Australian Business Limited

140 Arthur Street, North Sydney NSW 2060

pošt. adresa Private Bag 938, North Sydney NSW 2059

tel +61 2 9927 7494, fax +61  2 9955 8914

www.australianbusiness.com.au

 

Australian Industry Group

Level 2, 44 Sydney Avenue, Forrest ACT 2630

PO Box 4986, Kingston ACT 2604

tel +61  2 6233 0777, fax +61  2 6233 0799

www.aigroup.asn.au

 

Business Council of Australia

Level 42, 120 Collins Street, Melbourne VIC 3001

tel +61 3 8644 2664, fax +61 3 8664 2666

www.bca.com.au

 

Employers First™

313 Sussex street, Sydney, NSW 1235

PO Box A233, Sydney South, NSW 1235

Tel +61 2 9264 2000, fax +61 2 9261 1968

www.employersfirst.org.au

 

EFIC (Export Finance and Insurance Corporation)

22 Pitt Street, Sydney, NSW 2000

tel +61 2 9201 2111, fax +61 2 9251 3851

http://www.efic.gov.au

 

Czech-Australian Chamber of Commerce in Sydney Inc.

Michal Kozar, President

Poštovní adresa: PO Box 179
Baulkham Hills, NSW 1755
Sydney, Australia
Tel.: (+61) 0421 812 547
E-mail: info@czechchambersydney.com
Web: http://czechchambersydney.com

 

Czech Chamber of Commerce Australia Inc.

Aleš Groepl, President

51 Coglin Street, Brompton SA 5007
Poštovní adresa: P.O.Box 479, Welland, SA 5007
Adelaide, Australia

Tel/fax: +61 8 8346 9145
E-mail: alesdownunder@yahoo.com.au

 

AUSTRADE (Australian Trade Commission)

Level 23  Aon Tower, 201 Kent Street, Sydney NSW 2000

email: info@austrade.com.au

www.austrade.gov.au

 

Kancelář AUSTRADE v ČR

Klimentská 10, 110 00  Praha, ČR
Tel: (420) 296 578 350
Fax: (420) 296 578 352
Email: prague@austrade.gov.au

 

.