Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Austrálie Ayers Rock
Austrálie Austrálie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských

Název v cizím jazyce Convention between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Ireland relating to legal proceedings in civil matters
Země a mez. organizace Austrálie
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1924-11-11 Londýn
Platnost 9.11.1933
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1926-05-20 70/1926
Publikace č. 1926-07-13 123/1926
Publikace č. 1927-05-27 60/1927
Publikace č. 1927-09-16 140/1927
Publikace č. 1929-02-04 12/1929
Publikace č. 1930-12-31 204/1930
Publikace č. 1931-03-31 47/1931
Publikace č. 1931-07-10 107/1931
Publikace č. 1931-09-15 146/1931
Publikace č. 1932-01-26 28/1932

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Název v cizím jazyce Supplementary Convention concerning the conduct of legal proceedings between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Země a mez. organizace Austrálie
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1935-02-15 Praha
Platnost 7.5.1936
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1935-08-30 178/1935
Publikace č. 1935-11-30 218/1935
Publikace č. 1936-01-23 8/1936
Publikace č. 1936-03-08 47/1936
Publikace č. 1936-03-27 64/1936
Publikace č. 1936-05-06 117/1936
Publikace č. 1936-12-31 350/1936
Publikace č. 1937-05-28 78/1937
Publikace č. 1938-07-21 152/1938
Publikace č. 1938-07-23 156/1938

Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Australia on Social Security
Země a mez. organizace Austrálie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2009-09-16 Canberra
Platnost
Publikace č. 2011-06-17 58/2011

Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Administrative Arrangement for the Application of the Agreement between the Czech Republic and Australia on Social Security
Země a mez. organizace Austrálie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2011-03-28 Canberra
Platnost
Publikace č. 2011-06-17 59/2011

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých službách

Název v cizím jazyce Air Services Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Australia
Země a mez. organizace Austrálie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2010-09-24 New York
Platnost
Publikace č. 2012-01-20 5/2012

Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Australia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Austrálie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1995-03-28 Canberra
Platnost 27.11.1995
Platnost pro ČR 1995-11-27
Publikace č. 1996-01-05 5/1996

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie a převodech jaderného materiálu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Australia on Cooperation in Peaceful Uses of Nuclear Energy and the Transfer of Nuclear Material
Země a mez. organizace Austrálie
Oblast smluvní úpravy Jaderná bezpečnost - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2001-07-27 Praha
Platnost
Publikace č. 2002-07-23 78/2002

Dohoda mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Australia on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Austrálie
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1993-09-30 Canberra
Platnost 29.6.1994
Platnost pro ČR 1994-06-29
Publikace č. 1994-08-03 162/1994
.