Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kiribati palmy na pláži
Kiribati Kiribati

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Republika Kiribati

1.2. Rozloha

 • 811 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 •        obyvatelstvo (2013): 109 900
 •        hustota zalidnění: 151 obyv./km2
 •        ekonomicky činné obyvatelstvo: 68 000 (2012; zvýšení z 45 000 v r. 2002)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

roční přírůstek: 2,2 % (odhad r. 2013)

míra porodnosti: 22,18/1000

kojenecká úmrtnost: 35,37/1000, celková 7,24/1000

očekávaná délka života při narození: 65,47 roku

věková struktura: 0-14 roků: 31,5 %, 15-64 roků: 64,6 %, 65 a více: 3,9 %

1.5. Národnostní složení

Etnické složení:

 • Mikronésané 98,8 %
 • Polynésané 1,2 %

1.6. Náboženské složení

 • římští katolíci 55%
 • protestanti 36%
 • mormoni 3,1%
 • Baha’i 2,2%
 • adventisté sedmého dne 1,9%
 • jiní 1,8%

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Úřední jazyk: kiribatština, angličtina

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • Hlavní a největší město: Tarawa – 43 000 obyv. (téměř polovina populace)
 • 3 územní jednotky (Gilbert Islands, Line Islands, Phoenix Islands), 6 oblastí a 21 ostrovních rad

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Místní měnou je australský dolar.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Den nezávislosti 12. července (1979).

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnictví na Kiribati nedosahuje západního standardu. Vzhledem k situaci, kdy lékaři předpokládají platbu za ošetření v hotovosti, je nezbytně nutné zařídit si před cestou kvalitní mezinárodní zdravotní pojištění platné pro oblast Oceánie, které umožní pozdější refundaci vzniklých výdajů.

V zemi se občas vyskytuje horečka dengue a proto je třeba se bránit kousnutí moskyty častým používáním repelentních prostředků. Důrazně se doporučuje pít pouze balenou nebo převařenou vodu. Všechnu zeleninu je třeba před konzumací uvařit a ovoce oloupat.

Povinné očkování: Očkování proti žluté zimnici se požaduje od osob starších 1 roku, které přijíždějí ze zemí s endemickým výskytem žluté zimnice. Očkování by mělo proběhnout nejméně 10 dní před vstupem do země.

Doporučená očkování: Naléhavě se doporučuje očkování proti virové hepatitidě a proti břišnímu tyfu. V případě dlouhodobého pobytu se doporučuje očkování proti virové hepatitidě B. Zkontrolujte si svá očkování proti záškrtu, tetanu a spalničkám.

Malárie:  Není.

Další rizika infekčních onemocnění: Průjmová onemocnění, Horečka dengue, Lymfatická filarióza, Virová hepatitida C, venerická onemocnění.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.18. Internetové informační zdroje

Wikipedia

MZV

CIA World Factbook

1.19. Adresy významných institucí

Kiribati Chamber Of Commerce and Industries

Parliament of Kiribati

.