Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

marshallovy_ostrovy_majuro
Marshallovy ostrovy Marshallovy ostrovy

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Republic of the Marshall Islands
 • Marshall Islands
 • Zkrácený název: RMI
 • dříve: Trust Territory of the Pacific Islands, Marshall Islands District

1.2. Rozloha

 • 181,3  km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 68,480 (CIA World Factbook, 07/2012)

Věková struktura:

 • 0–14 let: 38,2 %
 • 15–64 let: 58,8 %
 • 65 a více: 3 %

(CIA World Factbook, 07/2012)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Roční přírůstek obyvatelstva: 1,874% (CIA World Factbook, 07/2012))
 • Porodnost: 28,14 narození/1 000 obyvatel (CIA World Factbook, 07/2012)

1.5. Národnostní složení

 • Marshallese: 92,1 %
 • smíšení Marshallese: 5,9 %
 • ostatní: 2 %

údaje k roku 2006

1.6. Náboženské složení

 • protestanti: 54,8 %
 • Assembly of God: 25,8 %
 • Římští katolíci: 8,4 %
 • Bukot nan Jesus: 2,8 %
 • Mormoni: 2,1 %
 • ostatní křesťané: 3,6 %
 • ostatní a nespec.: 2,5 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Dva úřední jazyky – místní jazyk (Marshallese) a angličtina.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Hlavní město: Majuro

33 obvodů: Ailinginae, Ailinglaplap, Ailuk, Arno, Aur, Bikar, Bikini, Bokak, Ebon, Enewetak, Erikub, Jabat, Jaluit, Jemo, Kili, Kwajalein, Lae, Lib, Likiep, Majuro, Maloelap, Mejit, Mili, Namorik, Namu, Rongelap, Rongrik, Toke, Ujae, Ujelang, Utirik, Wotho, Wotje

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • USD – americký dolar
 • Používání cizích měn: používá se výhradně americký dolar (USD)

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Na Marshallových ostrovech je státním svátkem 1. květen – Den ústavy.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Klimatické podmínky:

 • klima na Marshallových ostrovech je tropické
 • období dešťů trvá od května do listopadu

Doprava:

 • Na Marshallových ostrovech jsou čtyři letiště se zpevněnou přistávací dráhou. Cesty existují  v délce zhruba 200 km.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Na Marshallových ostrovech se nacházejí zdravotní zařízení na odpovídající úrovni pro běžné zdravotní problémy pouze na ostrovech Majuro a Ebeye. Na Majuro existuje státní nemocnice (tel. +692 625 3355) i soukromá klinika (tel. +692 625 6455). Na Ebeye je nová moderní státní nemocnice (tel.: +692 329 8029/8030). Na odlehlejších ostrovech jsou k dispozici pouze ošetřovny se základním vybavením. Většina lékařů a nemocnic požaduje platbu v hotovosti, i když má návštěvník uzavřeno zdravotní pojištění. Číslo na ambulanci je (+692) 625 4111 a na policii (+692) 625 8666.

Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Na Marshallových ostrovech nejsou tyto instituce zastoupeny.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Autoři neuvádí.

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Autoři neuvádí.

.