Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Nový Zéland hory
Nový Zéland Nový Zéland

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Nový Zéland

New Zealand

Aotearoa

1.2. Rozloha

270 534 km²

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:                                              4.242.048 (březen 2013)

Hustota obyvatel na km²:                              16,2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:       53%

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek:      1,14% (přirozený přírůstek + migrace)

 

Demografické složení:            20,8 % - věk   0 - 14 let

                                               66,6 % - věk 15 - 64 let

                                               12,6 % - věk 65 let a více

1.5. Národnostní složení

78 % - přistěhovalci evropského původu

10 % - Maorové (původní obyvatelstvo)

  8 % - přistěhovalci z Asie

  4 % - přistěhovalci z Oceánie

 

1.6. Náboženské složení

24,7 % - anglikánská církev

18,3 % - presbyteriáni                                                   

15,6 % - římští katolíci

  4,8 % - metodisté

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředními jazyky Nového Zélandu jsou angličtina a maorština. Dále jsou (ne příliš běžně) používány jazyky přistěhovalců.

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Nový Zéland se skládá z 16 správních oblastí rozložených na obou hlavních ostrovech země: Severní ostrov - Northland, Auckland, Waikato, Bay of Plenty, Gisborne, Hawkes Bay, Manawatu, Wanganui, Taranaki, Wellington.

Jižní ostrov - Nelson, Marlborough, West Coast, Canterbury, Otago, Southland.

Dílčími správními celky jsou distrikty a municipality (local councils).

Hlavní město: Wellington (400 000 obyv.). Další města: Auckland (1 300 000), Christchurch (380 000), Hamilton (195 000), Dunedin (125 000), Napier-Hastings (123 000).

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotkou je novozélandský dolar (NZD). 1 NZD = 100 centů.

V běžném platebním styku se nepoužívá jiné měny než NZD, všechny směnitelné cizí měny je však možno vyměnit na NZD v pobočkách místních bank. Kurz ČNB k  29. 9. 2014: 1 NZD = 16,844 Kč.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • Nový rok                                                          1. a 2. leden
 • Waitangi Day (státní      svátek NZ)                    6. února
 • Good Friday  (Velký pátek)                               18. dubna (pohyblivé datum)
 • Easter Monday      (velikonoční pondělí)             21. dubna (pohyblivé datum)
 • ANZAC Day (den obětí      válek)                       25. duben
 • Queen's Birthday      (narozeniny královny)        10. června
 • Labor Day  (den práce)                                     27. října (čtvrté pondělí      v říjnu)
 • Christmas Day (1.      svátek vánoční)                25. prosinec
 • Boxing Day (2.      svátek vánoční)                    26. prosinec

 

http://www.tapeka.com/publicholidays.htm

Ve Wellingtonu, Aucklandu a Christchurch se slaví místní svátky.

Základní pracovní doba je 8.30 (9.00) - 17.00 hod.

 

 • Banky:                        9.00  - 16.30 hod.
 • Obchody:                     9.00 - 17.30 hod., v pátek 9.00 - 21.00 hod., sobota/neděle 9.00 - 13.00hod. (pozn. některé obchody jsou otevřeny 7 dní v týdnu, supermarkety  ve velkých městech bývají otevřeny do 21 hod).
 • Pošty:                           8.00 - 17.00 hod.
 • Restaurace:                 11.00 - 22.00 hod.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Společenský a obchodní styk je určován britskými zvyklostmi, což určuje převážně evropský, resp. britský původ obyvatel. Předpokládá se velmi dobrá znalost anglického jazyka a všeobecných reálií oblasti. Český obchodní zástupce je přijímán na rovnocenné úrovni a bez předsudků. Obvyklé je oslovování křestním jménem. Při prvním osobním styku je cizinec mnohdy překvapen specifickou výslovností anglického jazyka.

I přes neformální způsob života a přátelský průběh obchodních jednání se vyžaduje v oficiálním styku společenské oblečení (tmavý oblek).

Hlavními rysy obchodního jednání jsou dochvilnost, konkrétnost, přímočarost a plnění dohodnutých závěrů, které je obvyklé písemně potvrdit. Obchodní schůzky je bezpodmínečně nutné sjednat telefonicky předem, a to nejlépe na dobu 9.00 - 11.30 hod a od 13.30 - 16.30 hod, v pátek pak nejpozději do 15.30 hod.

Novozélandští partneři jsou známi svou solidností. Nový Zéland je zemí s prakticky neexistující korupcí. Potrpí si též na rychlý telekomunikační styk, takže nepružnost, opožděné reakce či neplnění příslibu mohou vést až ke ztrátě důvěry a zakázky.

Návštěvník NZ bývá často konfrontován s maorskou kulturou a lze doporučit se s problematikou maorského obyvatelstva seznámit. Základní znalost problematiky bývá výhodou i při obchodním jednání.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Nový Zéland nepatří mezi zdravotně riziková teritoria. Pro vstup do země není předepsáno žádné očkování. Doporučuje se zvýšená ochrana pokožky a očí před intenzívním slunečním zářením. Zdravotnictví na Novém Zélandu je na velmi dobré mezinárodní úrovni, ceny lékařských služeb (zejména při hospitalizaci nebo ošetření zubů) jsou však vysoké. Za návštěvu praktického lékaře se platí cca NZD 60, za návštěvu odborného lékaře cca NZD 130, za RTG či ultrazvuk cca NZD 120, za antibiotika cca NZD 20/balení, za 1 den pobytu v nemocnici od NZD 500 výše. Je zcela nezbytné, aby turista před cestou na Nový Zéland uzavřel v ČR pojistnou smlouvu na cestu a dobu pobytu v zahraničí. Při úrazu je však český občan, jako každý cizinec, kryt novozélandským všeobecným úrazovým pojištěním na základě Accident Compensation Scheme poskytovaným Accident Compensation Corporation (ACC). Pojištění ACC umožňuje ze zákona i zahraničním návštěvníkům země úhradu lékařského ošetření při úrazu - bez ohledu, kde a jakým způsobem k úrazu došlo. Cizinec však není oprávněn k refundaci např. ušlého výdělku apod.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Ing. Vojtěch Helikar

Vedoucí zastoupení v Sydney

Zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro Austrálii a Nový Zéland

Czech Trade Sydney

19. patro, 323 Castlereagh Street

SYDNEY NSW 20000

Austrálie

PO Box K340 Haymarket NSW 1240

Telefon: +61 9089 7605

Mobil: + 61 474 135 224

Skype: ZKSydney

E-mail: vojtech.helikar@czechtrade.cz

www.mpo.cz www.czechtrade.cz

 

Ostatní z výše uvedených institucí nemají na území Nového Zélandu své zastoupení.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Telefonní spojení:

Národní směrové číslo (country code) Nového Zélandu je 64.

Oblastní směrová čísla (area codes) pro vybraná města:                  

3 - Christchurch, Dunedin

4 - Wellington, Upper Hutt, Lower Hutt

6 - New Plymouth, Palmerston North

7 - Hamilton, Rotorua

9 - Auckland.

Důležitá telefonní čísla:                    policie-tísňové volání   - 111  (bez poplatku)

                                                           záchranná služba         - 111  (bez poplatku)

                                                           hasiči                            - 111  (bez poplatku).

 

 

.