Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Papua Nová Guinea horská vesnice
Papua Nová Guinea Papua Nová Guinea

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Nezávislý stát Papua Nová Guinea
 • The Independent State of Papua New Guinea

1.2. Rozloha

 • 463 tisíc km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

6,552,730 (odhad z července 2014) hustota osídlení 13,9 obyv./km2 (2013)

Z toho ekonomicky činných: 4.077 million (Odhad 2013)

85% v zemědělství

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Roční přírůstek obyvatelstva 1,86 %, porodnost 24,9 narození na 1000 obyvatel, úmrtnost 6,53 na 1000 obyvatel, dětská úmrtnost 39,67 na 1000 narozených dětí.

Věkové složení: do 14 roků 35 %, od 15 do 64 roků 61,1 %, nad 65 roků 3,8 %.

 

1.5. Národnostní složení

Nejpočetnější etnika:

 • Melanésané
 • Papuánci
 • Negrité
 • Mikronésané
 • Polynésané

1.6. Náboženské složení

 • protestanti (69,4 %)
 • římsko katolická církev (27 %)
 • domorodé víry (animisté a další)
 • celkem 96 % populace se hlásí ke křesťanské církvi, byť část z nich vyznává i předkřesťanskou víru.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • tok pisin (úřední)
 • angličtina (úřední)
 • hiri motu (úřední)
 • a dále asi 836 různých domorodých jazyků a dialektů

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Hlavní město : 

 • Port Moresby

19 provincií, hlavní město má zvláštní statut

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • kina (PGK), která se dělí na 100 toeas. dne 1.10.2014 činil kurz 2,5 kina za 1 USD.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • Datum Svátek
  1.1. Nový rok
  29.3. Velký pátek
  30.3. Velikonoční sobota
  31.3. Velikonoční neděle
  1.4. Velikonoční pondělí
  10.6. narozeniny královny
  23.7. Den národní paměti
  26.8. Den pokání
  16.9. Den nezávislosti
  25.12. Vánoce
  26.12. Vánoce

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Vzhledem k tropickému klimatu dovoluje společenská etiketa mužům odkládat saka a pohybovat se při jednáních pouze v košili a kravatě.

PNG je exotická země, jejíž obyvatelé mimo velká města nadále žijí rituálním tradičním životem. Ten, za současného používání tradičních oděvů (skoro nazí), navozuje pro návštěvníky z Evropy velice specifickou až tajuplnou kultovní atmosféru. Obyvatelé sice nejsou agresivní, rozhodně se však doporučuje cestovat do oblastí mimo města s místním průvodcem.   

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

ovinné očkování:
Očkování proti žluté zimnici se požaduje od osob starších 1 roku, které přijíždějí ze zemí s endemickým výskytem žluté zimnice. Očkování by mělo proběhnout nejméně 10 dní před vstupem do země.

Doporučená očkování:
Naléhavě se doporučuje očkování proti virové hepatitidě a proti břišnímu tyfu. V případě dlouhodobého pobytu se doporučuje očkování proti virové hepatitidě B. Očkování proti Japonské encefalitidě se doporučuje cestovatelům, kteří budou dlouhodobě pobývat ve venkovských lokalitách a vlhkých oblastech, kde existuje riziko expozice moskyty a komáry. Zkontrolujte si svá očkování proti záškrtu, tetanu a spalničkám.

Malárie: 
Riziko malárie existuje v celé zemi včetně městských částí. Výskyt malárie v nižších nadmořských výškách než je 1800 m.

Další rizika infekčních onemocnění:
Horečka dengue, Encefalitida Murray Valley, Filarióza lymfatická, Skvrnitý tyfus, (blechy, vši), Hepatitida typu C, Venerické infekce.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Všechna důležitá tel. čísla, t.j. policie, hasiči a lékařská záchranná služba jsou spojována po vytočení trojčíslí 000.

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Významné adresy

Obchodní a průmyslová komora Papua New Guinea 
Papua New Guinea Chamber of Commerce and Industry
Lot 4, Section 139 Matorogo Street
Express Freight Management Compound, Scratchley Road, Badili
P.O. Box 1621, Port Moresby
Papua New Guinea
tel.: +675 321 3057 /321 0966
fax: +675 321 7145
e-mail: pngcci@global.net.pg
www.pngcci.org.pg

Obchodní a průmyslová komora Port Moresby 
Port Moresby Chamber of Commerce and Industry
POMCCI Bizcentre Level 3 United Church Building Douglas Street Port Moresby CBD (Opposite Grand Papua Hotel)
PO Box 75
Port Moresby
Papua New Guinea
tel.: +675 321 3077 / +675 7100 3077 / +675 7200 3077
fax: +675 321 4203
e-mail: bizcentre@pomcci.org.pg
http://www.pomcci.com/

Centrální banka - The Bank of Papua New Guinea
Corner of Douglas Street
ToRobert Haus
Section 25 Allotment 1
Port Moresby
Postal Address:
Bank of Papua New Guinea
PO Box 121
Port Moresby Postcode 121
National Capital District
Papua New Guinea
tel.: +675 322 7200
fax: +675 321 1617
e-mail: info@bankpng.gov.pg
www.bankpng.gov.pg

.