Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Šalamounovy ostrovy pláž Kukundu
Šalomounovy ostrovy Šalomounovy ostrovy

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Šalomounovy ostrovy, Solomon Islands

1.2. Rozloha

28 450 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel                       540 000 (2011)

Hustota obyvatel na km2       19

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

2,3% (2011)

1.5. Národnostní složení

93% Melanésané

4% Polynésané

1,5% Mikronésané

0,8% Evropané

0,3% Číňané

1.6. Náboženské složení

91% křesťanství (45% anglikáni, 18% katolíci, 12% metodisté/presbyteriáni, 9% baptisté, 7% adventisté)

                                               5% domorodé kulty

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

úřední jazyk je angličtina, kterou však hovoří pouze 1-2% obyvatelstva; obecným dorozumívacím jazykem je pidgin; 120 místních jazyků.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

9 provincií (Central, Choiseul, Guadalcanal, Isabel, Makira, Malaita, Rennell and Beloona, Temotu, Western) a teritorium hlavního města Honiara (54 600 obyv.)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

šalamounský dolar (Solomon Dollar, SBD) = 100 centů; 1 SBD = 2,80 Kč (26.9.2012)

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

.