Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Samoa pláž
Samoa Samoa

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Ekonomika země je malá a ne příliš výkonná. Je založena na rozvojové pomoci, remitencích ze zámoří, rybářství a zemědělství. Samoa se potýká s přírodními katastrofami, zejména častými… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Hospodářské styky mezi Českou republikou a Samoou nejsou upraveny žádnou dohodou.   Pravidelná obchodní výměna obou zemí v podstatě neexistuje s výjimkou náhodných položek… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.