Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Samoa pláž
Samoa Samoa

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Nezávislý stát Samoa

Independent State of Samoa

1.2. Rozloha

2 831 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel                        194 000

Hustota obyvatel na km2         63

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

- 0,6 % (odhad 2011)

1.5. Národnostní složení

92,6% Samojci (Polynésané)

7% míšenci (tzv. Euronésané)

0,4% Evropané, Číňané

1.6. Náboženské složení

křesťané 98,9% (35 % samojská kongregační církev, 20 % římští katolíci, 15 % metodisté, 13% mormoni)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

angličtina a samojština

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění: 11 okresů. Území je tvořeno dvěma hlavními ostrovy Upolu a Savai´i a sedmi malými ostrůvky, z nichž pouze dva jsou obydlené.

Hlavní město: Apia (34 000 obyv.) leží na nejlidnatějším ostrově Upolu.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

samojská tala (Samoan Tala, WST)

1 ST = 100 sene; 1 WST = 8,079 Kč (30. 8. 2013)

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

.