Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Bahrajn velbloudi
Bahrajn Bahrajn

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Česky: Království Bahrajn
Arabsky v českém přepisu: Mamlaka Al-Bahrajn
Anglicky: Kingdom of Bahrain

1.2. Rozloha

741 km2 [1]

 


[1]            Bahrajn stále zvětšuje své území umělými násypy. Bahrajnské království je rozloženo na cca 30 ostrovech, z nichž mnohé jsou neobydleny. Velkou část území ostrovů tvoří kamenitá poušť.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

počet obyvatel celkem 1 195 020
z toho Bahrajnci * 584 688 (49%)
podíl ekonomicky činného obyvatelstva 44 %
hustota osídlení 1 613 obyv. na km2

Zdroj: Central Informatics Organization (publikace Economic Indicatiors 03/2013 - údaje dle sčítání lidu ke kterému došlo v dubnu 2010 a oficiální odhad k polovině roku 2011

* Od roku 2001 do roku 2010 došlo k poklesu podílu Bahrajnců na celkovém počtu obyvatel z 62% na 46 % z důvodu zvýšeného přílivu zahraničních pracovníků, v roce 2011 však došlo k poklesu zahraničíních pracovníků o cca 7 % a potažmu k nárůstu počtu Bahrajnců o 2,4 % (růst domácí populace o cca 2-2,5%  ročně je dlouhodobý trend), což způsobilo nárůst podílu Bahrajnsů na celkovém počtu obyvatel o 3% ze 46% v roce 2010 na 49% v roce 2011.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

  Bahrajnci expati
průměrný roční přírůstek obyvatelstva * 2,5 % -7,2 %
demografické složení    
- muži 50,5 % 72,9 %
- ženy 49,5 % 27,1 %
do 14 let** 31,8 % 10 %
od 15 do 64 let  ** 64% 89,6%
nad 64 let** 4,1% 0,4%

Zdroj: *Central Informatics Organization (publikace Economic Indicatiors 03/2013 - údaje dle sčítání lidu ke kterému došlo v dubnu 2010 a oficiální odhad k polovině roku 2011

**Central Informatics Organization - údaje dle sčítání lidu ke kterému došlo v dubnu 2010 (poslední dostupné údaje k 1.10.2013)

* vzhledem k tomu, že 51 % obyvatel Bahrajnu jsou expati, zejména svobodní dělnící z Asie, 77% všech obyvatel je ve věku od 15 do 64 let, 28 % obyvatel je ve věku mezi 20-30 lety a 56% ve věku mezi 20 - 45lety.

1.5. Národnostní složení

Arabové  50,7 %
Asiaté    45,5 %
Afričané   1,5 %
státní příslušníci (Bahrajnci) *  49 %
cizinci * 51 %

  Zdroj: Central Informatics Organization - údaje dle sčítání lidu ke kterému došlo v dubnu 2010 (poslední dostupné údaje k 1.10.2013)

* údaje k polovině roku 2011 viz Central Informatics Organization (publikace Economic Indicatiors 03/2013 - údaje dle sčítání lidu ke kterému došlo v dubnu 2010 a oficiální odhad k polovině roku 2011

.

1.6. Náboženské složení

 

muslimové (islám)    72 % 1]    
jiná náboženství   (zejména hinduisté a křesťané) 30 %

Zdroj: Central Informatics Organization - údaje dle sčítání lidu ke kterému došlo v dubnu 2010 (poslední dostupné údaje k 1.10.2013)


[1]           Údaj vztahující se k celkovému počtu obyvatel (Bahrajnci + expati), z toho cca 40 % šíité a 60 % sunnité (vč. vládnoucí rodiny), neboť k místnímu sunitskému obyvatelstvu ( z rodilých Bahrajnců, který je 570 tis., je cca 55% šiítů a 45% sunitů) nutno připočíst cca 250 tis. muslimských zahraničních pracovníků, převážně sunitského vyznání (Pakistánci, Indové). k celkovému počtu obyvatel tvoří tak pouze 28%, sunité 43%, zbytek tvoří hinduisté, křesťané a budhisté.

 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Arabština

V obchodním styku či u výše postavených státních úředníků je nejčastěji používaným cizím jazykem angličtina.

Vzhledem k vysokému počtu pracovníků z Asie a Afriky (zejména na méně hodnocených a méně kvalifikovaných pracovních místech) se lze s nimi dorozumět i jazyky jejich země původu, tj. např. filipínskými dialekty (pilipino), amharsky, bangla (bengali), hindí a dalšími indickými jazyky, z dalších jazyků např. farsí (perština) apod.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

hlavní město je Manama (153 tis. obyv.)
další velké město Muharrak (91 tis. obyv. - na ostrově sousedícím a propojeném s městem Manamou)

5 guvernorátů:

Asamah
Janubiyah
Muharraq
Shamaliyah
Wasat

a dále 12 municipalit spravovaných z hlavního města:

Al Hadd
Al Manama
Al Mintaqah al Gharbiyah
Al Mintaqah al Wusta
Al Mintaqah As Shamaliyah
Al Muharraq
Ar Rifa wi al Mintaqah al Janubiyah
Jidd Hafs
Madinat Hamad
Madinat ´Isa
Juzur Hawar
Sitrah

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 bahrajnský dinár (BHD) = 1000 filsů.

Dlouhodobě je udržován směnný kurs k americkému dolaru v poměru 1 USD = 0,3768 BHD

Ve většině obchodů lze k placení použít i saúdský rijál (SAR) v jednoduchém kurzu 1 BHD = 10 SAR, případně další měny zemí z oblasti Perského zálivu (zejm. Katar, Kuvajt), někdy lze platit i v USD.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Pevnými státními svátky jsou:

 • 1. leden
 • 16. prosinec

Ostatní svátky jsou pohyblivé, protože se řídí islámským lunárním kalendářem HIJRI, který má kratší rok a tedy se neustále oproti našemu roku posouvá. Nejvýznamnějšími dvěma obdobími pohyblivých svátků jsou svatý měsíc ramadán a pouť do Mekky -  hadždž. Tyto události končí svátky, které v místním kalendáři připadají na první tři pracovní dny desátého měsíce (´Íd Al-Fitr na závěr ramadánu) a na 9.-12. den dvanáctého měsíce (´Íd Al-Adhá na závěr hadždže, během něhož probíhá velká pouť do Mekky).

V roce 2013 podle našeho (gregoriánského) kalendáře začal ramadán 10.7. a skončil 7.8., svátek Id Al Fitr začal 8.8. a skončil 11.8.  Svátek Id al Idhá začne 15.10.2013 a skončí 19.10. 2013.

Obvyklá pracovní doba je od neděle do čtvrtka, u některých firem i v pátek dopoledne, maximálně ale 40 hodin při pěti pracovních dnech týdně. Obvyklá prodejní doba je 8-13 a 15-18 hod. od neděle do pátku. Větší prodejny mívají otevřeno i pozdě večer a v sobotu dopoledne.

 


[1]            Všechna uvedená budoucí data závisejí na viditelnosti měsíce v daném období. Základní porovnání islámského a gregoriánského kalendáře lze nalézt na www.islamicfinder.org/Hcal/index.php?home

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Pro obchodní jednání je nejpodstatnější osobní kontakt mezi stranami. Bez vzájemného kontaktu lze jen těžko očekávat získání důvěry, ale i významnějšího pokroku při jednání na straně bahrajnského partnera. I při již probíhajícím obchodu je vhodné organizovat průběžné osobní návštěvy obchodních partnerů.

Dlouhé držení ruky hostitelem při vítání je výraz pohostinnosti. Vysloveným projevem přátelství je objetí doprovázené krátkým dotekem oběma tvářemi (viz francouzský uvítací zvyk).

Typické uvítací občerstvení je světlá trpká káva dolévaná do malého šálku, potom malý šálek s ouškem přeslazeného čaje a někdy také datle. Nejslušnější je si kávu nechat nalít, ale ne více než třikrát. Šálek se drží pravou rukou.

Při jednání s bahrajnským partnerem je zvykem nejprve zahájit rozhovor obecnými tématy, např. o klimatických podmínkách, o sportu, o významných událostech v zemi či světě. Je rovněž zdvořilé se optat na rodinu, pokud již partnera a jeho rodinné poměry známe. Bahrajnci jsou obvykle v hovoru mnohem otevřenější než Saúdové. Mnohem lépe chápou evropský způsob života.

Není vhodné jednání protahovat nad obvyklou pracovní dobu. Na druhou stranu je bahrajnský partner namnoze ochoten jednat např. při večeři v pozdních večerních hodinách.

Sluší se bahrajnského partnera, na němž nám záleží, obdarovat. Vhodným dárkem je především český křišťál, nevhodné jsou jakékoliv dárky s motivy křesťanské či jiné než islámské náboženské symboliky apod.

Jak již bylo uvedeno výše, kromě svátků má sváteční atmosféru také celý devátý měsíc zvaný ramadán, kdy se pravověrní přes den postí a večer bohatě hodují. V době ramadánu je lépe žádná obchodní jednání neorganizovat.

Při jednání o zastoupení firmy je nutné řádně zvážit, zda je bahrajnský partner skutečně schopen a ochoten se zastoupení plně věnovat.

I v anglických textech se často používá místní datování. Pro lepší rozlišení je za místním letopočtem někdy uvedena zkratka "H." a za naším letopočtem zkratka "G.". Místní letopočet začal v roce 622 našeho letopočtu a místní kalendář je lunární. Má také 12 měsíců, ale maximálně po 30 dnech, takže rok je zpravidla o 11 dní kratší.

Rok 2013 začal 19.3.1434 a končí 26.2.1435  [1]

Rok 1434 začal dnem 15.11. 2012 a končí 4.11.2013.

[1]            Pro přepočty dat je velmi užitečná webová stránka www.islamicfinder.org/Hcal/index.php?home, kde lze flexibilně konvertovat data mezi islámským (hijri) a evropským (gregoriánským) kalendářem.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní zdravotní péče je na vysoké úrovni. Namnoze je zaměstnáván zahraniční personál, nemocnice jsou vybaveny soudobou technikou. Péče o cizince je v zásadě péčí placenou a je nutno si náklady refundovat u své zdravotní pojišťovny. Obecně neexistují žádné dohody o spolupráci zdravotních pojišťoven. Pro krátkodobý pobyt na Bahrajnu je vhodné uzavřít zdravotní pojištění pro zahraničí.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádná z výše uvedených organizací nemá na Bahrajnu své zastoupení.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • mezinárodní předvolba z ČR – 00973
 • policie – 999
 • dopravní nehody – 688888
 • pobřežní hlídka – 700000
 • informace o místních telefonních číslech – 181
 • informace o mezinárodních telefonních číslech – 191
 • mezinárodní telefonické hovory – 151
 • poruchy elektřiny – 241111
 • poruchy dodávek vody – 727500
 • informace o leteckých spojích – 325555
 • informace o počasí – 268700
 • obecné informace – 881111

1.18. Internetové informační zdroje

Statistické přehledy

Významné adresy

Seznam významných předpisů

Nejdůležitější internetové zdroje informací

Různé

Další internetové odkazy jsou uvedené vždy v místech (nebo v poznámkách pod čarou), kde se popisuje relevantní tématika. Níže v seznamu významných institucí jsou rovněž obsaženy internetové adresy některých ministerstev.

1.19. Adresy významných institucí

Níže jsou uvedeny názvy nejdůležitějších ministerstev rovněž v anglickém jazyce tak, jak je uvádějí bahrajnské oficiální zdroje. Součástí adresy je vždy rovněž sídelní město (Manama) a stát (Kingdom of Bahrain).

Ministerstvo vnitra
Ministry of Interior
Tel: +973 17272111
P.O.Box 13

Ministerstvo dopravy
Ministry of Transportation
Tel: +973 17534534 
internet: www.transportation.gov.bh
P.O.Box 10325

Ministerstvo spravedlnosti (a islámských záležitostí)
Ministry of Justice
Tel: +973 17531333
P.O.Box 560

Kancelář ministra pro úřad premiéra
Office of the Minister of The Prime Minister`s Court
Tel: +973 17200000

Ministerstvo obrany
Ministry of Defence
Tel: +973 17653333
P.O.Box 245

Ministerstvo pro kabinetní záležitosti
Ministry of Cabinet Affairs
Tel: +973 17223366
P.O.Box 1000

Ministerstvo ropy
Ministry of Oil
Tel: +973 17291511
P.O.Box 1435

Ministerstvo obchodu a průmyslu
Ministry of Industry & Commerce
Tel: +973 17574777
internet: www.commerce.gov.bh
P.O.Box 5479

Ministerstvo vody a elektřiny
Ministry of Electricity & Water
Tel: +973 17546666
P.O.Box 2

Ministerstvo financí a ekonomiky
Ministry of Finance
Tel: +973 17530800
internet: www.mof.gov.bh
P.O.Box 333

Ministerstvo informací
Ministry of Information
Tel: +973 17871111
internet: www.moi.gov.bh
P.O.Box 253

Ministerstvo zahraničních věcí
Ministry of Foreign Affairs
Tel: +973 17227555

Ministerstvo obcí a zemědělství
Ministry of Municipalities & Agriculture
Tel: +973 17293693

Ministerstvo vzdělávání
Ministry of Education
Tel: +973 17684152
internet: www.education.gov.bh
P.O.Box 43

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministry of Labour & Social Affairs
Tel: +973 17687800
internet: www.bah-molsa.com
P.O.Box 32333

Ministerstvo státu
Ministry of State
Tel: +973 17212266
P.O.Box 1000

Ministerstvo zdravotnictví
Ministry of Health
Tel: +973 17255555 
internet: www.moh.gov.bh
P.O.Box 12

Ministerstvo bydlení a zemědělství
Ministry of Housing & Agriculture
P.O.Box 5 & P.O.Box 5802

Parlament
Shura Council
Tel: +973 17748888
internet: www.shura.gov.bh

.