Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Bahrajn velbloudi
Bahrajn Bahrajn

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Bahrain for the Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Bahrajn
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2007-10-15 Praha
Platnost
Publikace č. 2009-12-11 117/2009

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Bahrain for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Bahrajn
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2011-05-24 Praha
Platnost
Publikace č. 2012-06-06 59/2012
.