Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Irák Bagdád
Irák Irák

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Irák patří z hlediska ekonomické výkonnosti mezi země rozvojové, přesto je díky bohatým zásobám ropy (2. na světě) a zemního plynu jedním z nejbohatších států Blízkého východu. Hospodářské… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Obchodní a ekonomická spolupráce mezi bývalým Československem a Irákem má dlouholetou tradici, která bezesporu dosáhla svého vrcholu v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. České… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Irák se nachází v období váznoucí postkonfliktní transformace politického, sociálního a  ekonomického systému. V březnu 2010 proběhly v Iráku parlamentní volby, které vytvořily novou mocenskou… více ►

Zahraniční obchod země

Největší položku iráckého exportu samozřejmě představuje ropa a ropné produkty. Podniky vyrábějící stavební materiály, textilní produkty, fosfáty, síru, petrochemické produkty aj. byly zničeny… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

V dalších kapitolách jsou uvedeny nejzákladnější informace o zvláštnostech iráckého trhu z hlediska českých exportérů. Podrobnější informace a rady k působení na iráckém trhu a k účinnému… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.