Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Irák Bagdád
Irák Irák

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • česky: Irácká republika
 • arabsky: Al-Džumhúríja Al-Iráqíja
 • kurdsky: Džumhuri Iraq
 • anglicky: Republic of Iraq

1.2. Rozloha

  • 435 052 km2 (Statistický úřad – Ministerstvo plánování, 2012); nezapočteno 3 522 km2 tzv. neutrální zóny, která leží mezi Irákem a Saúdskou Arábií a dále 924 km2 teritoriálních vod. Z celkové rozlohy zaujímá poušť 168 552 km2, tj. 38,7 %.

  Délka hranice se sousedními státy (celkem 3 462 km)

  • Sýrie: 600
  • Jordánsko: 178
  • Saúdská Arábie: 812
  • Kuvajt: 195
  • Turecko: 377
  • Írán: 1300

   

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 33 330 000 (podle odhadu Centrálního statistického úřadu, 9.2012)

Pozn.: Neoficiální odhad počtu obyvatel 3 provincií tvořících autonomní Region iráckého Kurdistánu je 5 miliónů.

Hustota obyvatelstva:

 • 62 obyvatel/km

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva (15–74 let): 

 • zaměstnaní 49 %
 • důchodci 14 %
 • nezaměstnaní 27 %
 • ostatní 10 %

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva

 • 3.0 %  (v období 1997-2009, údaj Centrálního statistického úřadu, 9.2012)

Demografické složení

           (odhad Centrálního statistického úřadu za r. 2011, 9.2012)

 • z celkové populace je 50,3 % mužů a 49,7 % žen
 • ve městech žije 69,0 %, na venkově 31,0 % obyvatelstva

Podle pohlaví a věku

 • při narození:1,05 muže/ženu
 • pod 15 let: 1,03 muže/ženu
 • 15–64 let: 1,03 muže/ženu
 • 65 let  a více: 0,89 muže/ženu
 • průměr na obyvatele:1,01 muže/ženu (2011)

Dětská úmrtnost

 • 48,64 úmrtí/1 000 narozených (2006)

Průměrný věk dožití

 • populace celkově: 69,01
 • muži: 67,76  
 • ženy: 70,31 (údaj z roku 2006)
 • 60 % obyvatel je mladších než 25 let (odhad OSN, 2012)

Porodnost

 • 4,18 narozených dětí/ženu (2006)

 

 

1.5. Národnostní složení

 • 72 % Arabové
 • 18 % Kurdové
 • 8 % Turkomani, Arméni
 • 2 % Asyřané

Jedná se o odhady. Poslední sčítání lidu bylo v Iráku provedeno v roce 1997, avšak nezahrnovalo 3 kurdistánské provincie a proto jeho výsledky nelze považovat za kredibilní. Dle tohoto sčítání bylo v Iráku 26 mil. obyvatel, zatímco v roce 1987, kdy proběhlo poslední regulérní sčítání, to bylo 22 miliónů.

Další sčítání se nekonalo jednak kvůli bezpečnostní situaci, jednak z důvodu neochoty vládních úřadů. Ta je důsledkem politické citlivosti tématu. Podle výsledku sčítání a zjištěné národnostní skladby obyvatelstva by se totiž měl nově stanovit podíl autonomního Regionu iráckého Kurdistánu na příjmech státního rozpočtu. Kurdští politici tvrdí, že z titulu demografie má jejich provincie nárok na vyšší podíl, než je současných 17,5 % rozpočtu. Ještě výbušnějším problémem, jehož vyřešení dle ústavy závisí na sčítání lidu, je otázka územní příslušnosti ropné oblasti kolem Kirkúku, na niž si činí nárok obě dominantní národnostní skupiny.

 

1.6. Náboženské složení

 • 97 % muslimů, z toho:
  • 60-65 % šíitů
  • 32-37 % sunnitů
 • 1–3 % křesťané (chaldejská katolická, syrská ortodoxní a nestoriánská – asyrská východní církev) – viz poznámka
 • minoritní jsou Mandeané (al-Šabi`a al-Manda), Šabakové, Jezídové, Zoroastriáni

Pozn. Jedná se o odhady. Poslední věrohodné sčítání lidu bylo v Iráku provedeno v roce 1987. Zvláště v souvislosti s válkami a vnitřními konflikty v posledním období došlo ke značným demografickým změnám, které se týkají především náboženského složení společnosti. Zvláště křesťanská komunita se v Iráku dostala po pádu socialistického režimu pod velký tlak spojený i s fyzickými útoky, v jehož důsledku počet iráckých křesťanů dle odhadů klesl na pouhou třetinu (z 1,5 mil. v roce 2003 na asi 0,5 mil., tj. řádově 1,5 %).

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • úřední: arabština, kurdština
 • ostatní: chaldejština, asyrština, angličtina

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Provincie:

 • 18 provincií (guvernorátů), které se dále dělí na 101 okresů
 • al-Anbar, Basra, al-Muthanna, Nadžáf, al-Tamím, Babylon, Bagdád, Diyala, Dohúk, Erbil, Karbalá, Missan, Ninewa, Diwaniya, Salah ad-Din, Sulaimaniya, Thi Qar, Wassit
 • Ústava předpokládá federalizaci země vytvořením federálních regionů. Zatím jediný region s vlastní autonomní vládou (Kurdistan Regional Government, KRG), který byl ustaven, je Region iráckého Kurdistánu s administrativním centrem Erbil. Tvoří jej 3 provincie na severu země Erbil, Dohúk, Sulaimaniya.

Hlavní město:

 • Bagdád: 6–7 milionů obyvatel

Další velká města:

 • Mosul: 1,8 mil. obyv.
 • Basra: 2 mil. obyv.
 • Sulaimaniya: 1,8 mil. obyv.
 • Erbil: 1,5 mil. obyv.
 • Dohúk: 0,5 mil. obyv.
 • Kirkúk: 1,4 mil. obyv. (2012)
 • Nadžáf: 0,9 mil. obyv.
 • Karbalá: 0,5 mil. obyv.
 • Hilla: 0,3 mil. obyv.
 • Ramádí: 0,5 mil. obyv.
 • Kút: 0,4 mil. obyv.
 • Báquba: 0,5 mil. obyv.
 • Amara: 0,4 mil. obyv.
 • Samawa: 0,3 mil. obyv.
 • Nasiriya: 0,6 mil. obyv.
 • Diwaniya: 0,4 mil. obyv.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • irácký dinár – IQD
 • nejmenší používaná bankovka 250 IQD (bankovka v hodnotě 50 IQD již není v oběhu)
 • mince nejsou v oběhu
 • dlouhodobě stabilní kurs vůči americkému dolaru (1 USD = 1 160 - 1 260 IQD v letech 2011-12)

V některých transakcích (nemovitosti, nájem) je vítána platba v USD. Používání EUR není obvyklé.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Svátky v roce 2013

Náboženské svátky jsou pohyblivé, protože jsou založené na islámském lunárním kalendáři.

 • 1. leden: Nový rok
 • 6. leden: den irácké armády
 • 25. leden: narození Proroka Mohameda, tzv. Mouloud (Mawlid) / islámský svátek
 • 21. březen: Nawroz (též Nourúz) – perský nový rok / regionální svátek Kurdistánu
 • 9. duben: výročí pádu režimu Saddáma Husajna v roce 2003
 • 17. duben: výročí bitvy na poloostrově Fao / vítězství nad Íránem v roce 1988
 • 1. květen: svátek práce
 • 14. červenec: národní svátek Iráku - den republiky / zrušení království
 • 8. srpen: den míru / výročí uzavření příměří s Íránem
 • 9.-11. srpen: Eid al-Fitr / konec postního měsíce Ramadánu, islámský svátek
 • 3. říjen: den nezávislosti
 • 16.-19. říjen: Eid al-Adhá / islámský svátek
 • 5. listopad:  islámský nový rok
 • 14. listopad: Ashura

Muslimské svátky jsou z hlediska našeho kalendáře pohyblivé (lunární rok, podle něhož se islámské svátky určují, je o jedenáct dnů kratší). Hlavním muslimským svátkem je svatý postní měsíc Ramadán, který trvá čtyři týdny. Během tohoto měsíce se muslimská část národa od východu do západu slunce postí, vyjmuty jsou jen osoby na cestách, těhotné ženy, nemocní a děti. Aktivita obyvatelstva se v té době přesouvá spíše do nočních hodin, což se pochopitelně projevuje na výkonnosti během dne. Pracovní doba je o Ramadánu kratší. Prvním jídlem po západu slunce je tzv. Iftár, kdy se všichni scházejí u rodinného stolu. S pohoštěním je pamatováno i na nejchudší obyvatelstvo. Na konec Ramadánu navazují třídenní svátky a po přibližně dvou měsících pětidenní svátky, kdy se práce v Iráku opět zastaví.

O svátcích jsou školy, úřady a převážná většina obchodů zavřené. V posledních letech se někdy neočekávaně stává, že irácká vláda vyhlásí nějaký další významný den ad hoc jako svátek (podle politické situace), případně vyhlásí volno v době nesnesitelných letních veder. Skutečné datum náboženských svátků se může o den lišit, neboť je vyhlašují náboženské autority na základě pozorování Měsíce. 

Pracovní týden začíná v neděli a končí ve čtvrtek, v pátek a v sobotu jsou úřady a většina obchodů uzavřeny. Obvyklá pracovní doba je od 08:00 do 15:00 hod.; obchody bývají otevřeny od 09:00 hod. a zavírají kolem 18:00 hod. Výjimku tvoří obchody s potravinami a textilem a některé soukromé služby, které fungují celý týden.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Účastník obchodního jednání může očekávat od svého obchodního partnera pozvání na oběd či večeři. Pohoštění nebo občerstvení může být nabídnuto i během déle trvajícího jednání. Iráčané jsou národem pohostinným, obdobná pohostinnost je ovšem očekávána při recipročních návštěvách iráckých obchodních partnerů v České republice. Společenský oběd obvykle  trvá dvě hodiny i déle, může však být i kratší. Večeře se často protáhnou do nočních až časných ranních hodin a také jejich začátek bývá často posouván do pozdějších večerních hodin. Během oběda nebo večeře má host většinou možnost si druh pokrmu sám vybrat, většina restaurací, zejména v hotelích, nabízí bufet systém. Obvykle je po jídle nabídnut čaj nebo káva, případně i vodní dýmka.

Osobní kontakt má při obchodním jednání zásadní význam, bez něj nelze získat důvěru iráckého partnera a dosáhnout významnějšího pokroku v obchodním případu.

Při organizaci jednání – a to i na nejvyšší oficiální úrovni – je nutno počítat s tím, že irácký partner se obvykle dostaví později, než je původně plánováno. Zároveň je sám ochoten tolerovat jistou nedochvilnost u zahraničního partnera, což je považováno za méně nezdvořilé než se dostavit na jednání dříve. Běžná evropská zásada „raději o pět minut dříve než o minutu později“ zde tedy rozhodně neplatí. Z tohoto důvodu se jen obtížně plánují harmonogramy jednání, často se stává, že těsně před schůzkou požádá irácký partner o její odklad, a to i o několik hodin. Občas dojde dokonce k tomu, že se irácký partner bez omluvy nedostaví na sjednanou schůzku a za dostatečné považuje omluvit se až při pozdějším sjednávání náhradního termínu.

Stejně jako v jiných arabských zemích je třeba počítat s tím, že ne všechna ujednání z předchozího dne platí i v průběhu dalšího jednání. To se týká zejména státní sféry, kde bývá poměrně běžné znovu otevírat již uzavřené otázky, zejména s příchodem výše postaveného pracovníka. Při organizaci akcí závislých na součinnosti iráckého partnera je nutno opakovaně projednávat a připomínat, co je třeba zajistit. Pokud přesto nastane problém, irácký partner ho obvykle řeší v klidu a klidnou reakci lze doporučit i z české strany. Také je nutno říci, že stálé kontaktování iráckého partnera a připomínání se je velmi důležité pro úspěšné jednání.

Jednacím jazykem je běžně angličtina, schopnost vést jednání v arabštině je výhodou. Rozhodně tím lze dosáhnout mnohem příznivější atmosféry pro jednání. Někdy se stává, že je nutno vést jednání prostřednictvím tlumočníka. V iráckých firmách a na úřadech jsou k dispozici pracovníci, kteří jsou schopni tlumočit z angličtiny do arabštiny, na přesnost jejich tlumočení však nelze spoléhat, zejména ve složitějších otázkách, např. technických či smluvních.

Dlouhé držení ruky hostitelem při vítání je výrazem pohostinnosti. Vysloveným projevem přátelství je objetí s krátkým dotekem oběma tvářemi či držení zahraničního partnera za ruku při jeho představování ve společnosti.

Vhodným dárkem pro obchodního partnera, na němž nám záleží, je především české sklo, nepřijatelné jsou jakékoliv dárky s náznaky křesťanské či jiné neislámské náboženské symboliky. Evropská vážná hudba může být dárkem pouze pro znalce.

Jídlo a stolování

V Iráku je obvyklá tradiční arabská kuchyně, která zásadně vylučuje vepřové maso a alkohol. Sestává z širokého výběru přísad (zelenina, luštěninové, jogurtové a zeleninové kaše) a příloh (zejména rýže a chlebové placky). Tradičním hlavním jídlem je omáčka s různými kusy pečeného kuřecího nebo skopového masa s uvařenou rýží, obvyklý je také kebab (pečené kousky skopového, hovězího nebo kuřecího masa) a kubba (podle oblasti buď placka s rýží a masem, nebo plněný oválný piroh). Hojně se konzumují rovněž ryby (zvláštní a velmi oblíbený je tzv. simač masgúf, ryba na rožni).

Doporučujeme konzumovat zásadně balenou vodu, vzhledem k vysokým teplotám po většinu roku je nutno přijímat cca 4 litry tekutin denně.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je pro irácké občany zajišťována v zastaralých zařízeních; funkčních je 208 státních a 80 privátních nemocnic, na celém území Iráku se nachází také přibližně 2 000 klinik. Odhaduje se, že kolem 2 000 lékařů je občanům k dispozici jako praktici.

V případě nutnosti ošetření v kurdistánských provinciích Dohúk, Erbil, Sulaimaniya je nejvhodnější vyhledat lékařské ošetření v některém z těchto krajských měst. V arabské části Iráku doporučujeme využívat pouze doporučená zdravotnická zařízení. Najdete je v Bagdádu na mezinárodním letišti nebo v mezinárodní ("zelené") zóně a v Basře. Při cestování je třeba počítat s tím, že místní obyvatelé většinou neumí poskytovat první pomoc.

Lékařská pohotovostní služba (v blízkosti zastupitelského úřadu ČR v Bagdádu):

 • Nemocnice Yarmouk – tel. 07704429300, 07901922458
 • Červený půlměsíc – tel. 5376641 (pevná linka)
 • Nemocnice Ibn Sina v mezinárodní zóně

V Erbílu jsou k dispozici tato medicínská centra:

 • Rezgary Public Hospital – tel. 0662272790
 • Rozhalat Emergency Hospital – tel. 0662274011
 • Emergency Hospital – tel. 0662224911

V Basře existují tři velké civilní nemocnice, které přijímají cizince:

 • Al Jumhury Hospital
 • Al Sadr Hospital
 • Al Talemy Hospital

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Iráku dosud nemají stálé zastoupení žádné české instituce, připravuje se zřízení zahraniční kanceláře MPO.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • policie: 07901 737727 (z iráckého mobilu), +964 7901 737727 (z českého mobilu)
 • nouzové volání: 130 (z pevné linky), 01130 (z iráckého mobilu), +964 1130 (z českého mobilu)
 • ohlašovna požárů: 105 (z pevné linky), 01105 (z iráckého mobilu), +964 1105 (z českého mobilu)

Lékařská pohotovostní služba (Bagdád, v blízkosti ZÚ ČR):

 • 5429120 (pevná linka) Nemocnice Yarmouk
 • 5376641 (pevná linka) Červený půlměsíc

1.18. Internetové informační zdroje

 • Baghdad Business Center: http://www.baghdadbusinesscenter.biz/
 • Iraqi Trade Information Center: http://www.iraqitic.com

1.19. Adresy významných institucí

Webové stránky státních firem v Iráku

Mobilní telefonní operátoři (soukromé společnosti)

.