Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Irák Bagdád
Irák Irák

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Iraq on Economic Cooperation and Trade Promotion
Země a mez. organizace Irák
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2012-10-11 Praha
Platnost

Dohoda o letecké dopravě mezi Československou republikou a Iráckou republikou

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Czechoslovak Republic and the Republic of Iraq
Země a mez. organizace Irák
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1960-03-11 Praha
Platnost 22.8.1960
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1961-03-01 20/1961

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Iráckou republikou

Název v cizím jazyce Agreement on Cultural Co-operation between the Czechoslovak Republic and the Republic of Iraq
Země a mez. organizace Irák
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1959-05-07 Bagdad
Platnost 2.9.1959
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1960-11-30 170/1960

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Irák
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1985-08-16 Praha
Platnost 2.4.1987
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1987-10-15 81/1987

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o vypořádání závazku Irácké republiky vůči České republice

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Iraq on the Settlement of the Iraqi Debt towards the Czech Republic
Země a mez. organizace Irák
Oblast smluvní úpravy Finance - Vypořádání pohledávek a závazků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2006-05-14 Ammán
Platnost
Publikace č. 2007-05-09 29/2007

Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném osvobození zisku a příjmu československého a iráckého leteckého podniku a jejich zaměstnanců od daní

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Iraq for the reciprocal exemption from taxes on profits and income of the Czechoslovak and Iraqi airlines and their personnel
Země a mez. organizace Irák
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1977-12-07 Bagdad
Platnost 5.2.1979
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1979-11-08 116/1979
.