Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Irán most v Esfahanu
Írán Írán

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Islámská republika Írán

 • persky: Džomhúrí-je eslámí-je írán
 • anglicky: The Islamic Republic of Iran

1.2. Rozloha

 • 1 648 196 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Celkový počet obyvatel podle sčítání provedeného v roce 2011 činí 75 milionů. Z toho ve městech žije cca 71 procent populace (údaj z roku 2010). Írán prodělává, v kontrastu k okolním blízkovýchodním zemím, velmi rychlé demografické změny, především ve věkové struktuře: podíl populace do 14 let klesl ze 45 % před dvaceti lety na dnešních asi 23,4 % (15–34 let: 40,81 %, 65+ let: 5,72 %), nejpočetnější věková skupina je mezi věkem 15–34 let.

Masová emigrace Íránců, počínající po islámské revoluci v roce 1979, vytvořila v zahraničí 4–5 milionovou diasporu, z toho až 2,5 mil. v USA (zejména v Kalifornii). Další centra jsou v Kanadě, v arabských státech Perského zálivu, ve Velké Británii a dalších evropských zemích.

Hustota osídlení je cca 46 obyvatel/km2 s nerovnoměrným rozložením. Těžiště osídlení je v severní a severozápadní části země, nejhustší v provincii Teherán.

Ekonomicky aktivního obyvatelstva je podle odhadu z roku 2010 25,7 milionu.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Koeficient fertility (průměrný počet dětí na jednu ženu) je pro období 2005-2010 na úrovni 1,77, tedy pod reprodukční hranicí. Aktuální roční přírůstek obyvatelstva podle sčítání v roce 2011 činí 1,4 %. Gramotnost v roce 2007 byla na úrovni 80 %. Na 103 mužů připadá 100 žen (odhad 2012).

Průměrná délka života u mužů činí 68,84 let, u žen 71,93 let (údaj z roku 2012).

1.5. Národnostní složení

Írán je mnohonárodnostní stát obývaný třemi základními etnickými skupinami:

 • íránská – indoevropská: většina populace hovoří "íránskými jazyky", které tvoří podskupinu jazykové skupiny indoevropské; patří sem zejm. Peršané, Kurdové, Balúčové, Arméni a dal.
 • turkická: Azerové, Turkmeni, Kaškajové
 • semitská: Arabové, Asyřané

Přesné etnické složení populace však není známé, dostupné jsou pouze odhady. Největší skupinou obyvatelstva jsou podle nich Peršané (61-65 %), Azerové (16 %) a Kurdové (7-10 %).

Na území Íránu je druhý nejvyšší počet oficiálně registrovaných uprchlíků na světě (po Pákistánu). Naprostou většinu tvoří Afghánci, kteří jsou od skončení války v Afghánistánu postupně repatriováni ve spolupráci s UNHCR (z odhadovaného stavu téměř 2,5–3 milionů , kteří zůstávají v zemi, je jich oficiálně registrováno přibližně milion, zbytek zůstává v zemi neregistrován). Írán hostí také více než 150 tis. uprchlíků z Iráku.

1.6. Náboženské složení

Státním náboženstvím je šíitský islám. Přes 99 % obyvatelstva tvoří muslimové, z toho 90 % jsou šíité a 9 % sunnité. Sunnitský islám převládá mezi etnicky kurdskou a balúčskou populací. Zbytek tvoří ostatní náboženské komunity: křesťané – hlavně Arméni a Asyřané, dále zoroastrijci (původní náboženství Íránu z předislámské éry), židé a Baháí. Poslední zmíněná náboženská komunita není na rozdíl od ostatních oficiálně uznána a její příslušníci jsou vystaveni systematické perzekuci.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním a nejrozšířenějším jazykem je perština (fársí) – indoevropský jazyk, kterým v různých nářečích mluví 58 % a pasivně jej ovládá cca 83 % obyvatelstva. Perština používá upravené arabské písmo. Převážná většina íránských Ázerů, Kurdů, Arabů a Arménů užívá jako rodný svůj příslušný etnický jazyk, základní školní výuka je však pro všechny povinná v perském jazyce.

Z evropských jazyků je nejrozšířenější angličtina. Ve srovnání s jinými státy Blízkého východu však znalost cizích jazyků zaostává.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně je Írán rozdělen na 30 provincií. V čele každé provincie stojí guvernér jmenovaný prezidentem. Teherán a další velká města mají primátory volené místním zastupitelstvem. Provincie se dále člení na okresy, kterých je celkem 586. V čele  každého okresu stojí jmenovaný okresní hejtman. Okresy se dále dělí na okrsky, v jejichž čele stojí okrskoví náčelníci. Existuje 215 městských regionů.

Hlavním městem je Teherán (anglicky Tehran), počet jeho obyvatel bez aglomerací dosahoval v roce 2012 bezmála 8,3 mil. Rozloha města je 730 km2 resp. 1274 km2 včetně aglomerací a rozkládá se v nadmořských výškách od 1200 do 2000 m n.m.

Další velká města jsou (počty obyvatel bez aglomerací):

 • Mašhad (3,07 mil.)
 • Tabríz (2,38 mil.)
 • Karadž (1,97 mil.)
 • Isfahán (1,58 mil.)
 • Šíráz (1,7 mil.)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotkou je íránský rijál (IRR); běžně používané bankovky mají hodnotu 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 a 100 000 IRR, mince 100, 250, 500, 1 000 a 5 000 IRR.

Vzhledem k nízké kupní síle rijálu a nízké nominální hodnotě bankovek jsou v běžném peněžním styku používány i bankovní šeky v hodnotách 500 000 rijálů (fyzická podoba jako běžná bankovka). Dříve se používaly šeky 1 mil., 2 mil. a dokonce 5 mil. rijálů, ale tyto šeky již nejsou v oběhu a nelze je použít.

V běžném peněžním styku se však nejčastěji počítá s fiktivní (formálně neexistující) tradiční měnou tománem (1 tomán = 10 rijálů). Při obchodní komunikaci je třeba neustále pozorně sledovat, v jaké jednotce jsou ceny uváděny, jinak může docházet k nepříjemným nedorozuměním.

Banky a licencované směnárny někdy nabízejí místo bankovek šeky. Ty je poté nutno v bance vyměnit za peníze. Tato praxe je běžná zejména při výměně většího objemu zahraniční měny.

Směnný kurz IRR je denně kótován na teheránské burze (Tehran Stock Exchange – TSE). Průměrný mezibankovní směnný kurz pro rijál (IRR) v roce 2010 činil cca 10 910 IRR/USD a 14 200 IRR/EUR. Kurz používaný ve směnárnách v roce 2011 se povětšinou pohyboval mezi 17 500 – 18 500 IRR/EUR. V roce 2012 došlo k silnému propadu hodnoty domácí měny a kurz se vyšplhal až na úroveň 53 000 rijálů/EUR. V průběhu roku 2013 kurz osciloval v rozmezí 38 000 - 52 000 IRR/EUR, většinu času se jeho hodnota však pohybovala v menším rozmezí od 40 000 do 45 000 IRR/EUR.

Běžně akceptovanými měnami ve směnárnách jsou USD a EUR, některé směnárny přijímají i jiné měny (GBP, CHF, TRY).

Mezinárodní platební karty nejsou v zemi vůbec akceptovány a nelze je tudíž vůbec na nic použít. Nelze s nimi realizovat jakoukoliv platbu v zemi.

V Íránu je nainstálováno velké množství bankomatů, které však slouží pouze pro výdej za pomoci karet vydávaných výhradně místními bankami.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Íránský kalendář:

V Íránu se používá původně zoroastriánský solární kalendář, v němž nový rok začíná 21. března křesťanského kalendáře. Níže je uveden seznam názvů íránských solárních měsíců s odpovídajícím časovým rozmezím dle evropského kalendáře:

 • Farvardín: 21. 3.–20. 4.                                            
 • Ordíbehešt: 21. 4.–21. 5.                                          
 • Chordád: 22. 5.–21. 6.                                             
 • Tír: 22. 6.–22. 7.                                           
 • Mordád: 23. 7.–22. 8.                                              
 • Šahrívár: 23. 8.–22. 9.                                              
 • Mehr: 23. 9.–22. 10.
 • Aban: 23. 10.–21. 11.
 • Ázár: 22. 11.–21. 12.
 • Dej: 22. 12.–20. 1.
 • Bahmán: 21. 1.–19. 2.
 • Esfand: 20. 2.–20. 3.

Pro celé území Íránu platí časové pásmo GMT +3:30. Časový posun oproti ČR je tudíž po převážnou část roku 2,5 hodiny, neboť i v Íránu se používá letní/zimní čas. Írán překlápí svůj čas na letní vždy kolem nového roku, t.j. 21. března, a zpět vždy kolem 21. září každého roku.

Dnem pracovního klidu je pátek. Ve čtvrtek státní instituce a orgány buď nepracují, nebo je pro ně čtvrtek „krátkým“ dnem s pracovní dobou do 12 hodin.

Íránské svátky:

Íránský kalendář zahrnuje celou řadu dnů pracovního volna, které připadají na výročí významných událostí spjatých se vznikem islámského náboženství či Íránské islámské republiky a dále osobní výročí významných postav šíitského islámu. Ze starých zoroastriánských svátků se udržel svátek nového solárního roku (Nowrooz, „Nový den“).

Je třeba upozornit, že některé svátky se řídí islámským lunárním kalendářem a v jiných rocích proto připadají na odlišné dny evropského kalendáře.

Přehled hlavních íránských svátku v roce 2014

Christian Calendar

Iranian Calendar

Occasion

19 January 2014

29 Day 1392

Birthday of Prophet Mohammad

11 February  2014

22 Bahman 1392

Victory of Islamic Republic of Iran

20 March 2014

29 Esfand 1392

Nationalization of Oil

21 March 2014

1  Farvardin 1393

Nowrooz 1393

22 March 2014

2 Farvardin 1393

Nowrooz

23 March 2014

3 Farvardin 1393

Nowrooz

24 March 2014

4 Farvardin 1393

Nowrooz

1 April 2014

12 Farvardin 1393

Islamic Republic Day

2 April 2014

13 Farvardin 1393

Nature Day

3 April 2014

14 Farvardin 1393

Martyrdom of Hazrat Fatemeh

13 May 2014

23 Ordibehesht 1393

Birthday of Imam Ali

27 May 2014

6 Khordad 1393

Missiona of Prophet  Mohammad

4 June 2014

14 Khordad 1393

Demise of Ayatollah Imam Khomeini

5 June 2014

15 Khordad 1393

15 Khordad Bloody Uprising

19 July 2014

28 Tir 1393

Martyrdom of Imam Ali

29  July 2014

7 Mordad 1393

Eide Fetr

30 July 2014

8 Mordad 1393

Eide Fetr

22 August 2014

31 Mordad 1393

Martyrdom of Imam Sadegh

5 October 2014

13 Mehr 1393

Eyde Ghorban

13 October 2014

21 Mehr 1393

Eyde Ghadir

3 November 2014

12 Aban 1393

Tasoua

4 November 2014

13 Aban 1393

Ashoura

13 December 2014

22 Azar 1393

Arbaien

21 December 2014

30 Azar 1393

Martyrdom of Prophet Mohammad

23 December 2014

2 Day 1393

Martyrdom of Imam Reza

Ramadán v roce 2013 začal 9. července a skončil 8. srpna. Obecně je íránský ramadán zpožděn vůči arabskému světu o jeden až dva dny. Íd al-Adhá (svátek po 30 dnech od konce postního měsíce ramadánu) v Íránu neprovázejí žádné oficiální oslavy. V roce 2014 ramadán začíná (a tedy i končí) přibližně o 10 dní dříve než v roce předchozím.

Muslimský kalendář po celém světě začíná v roce 622. V tomto roce 622 křesťanského letopočtu, poté co přežil atentát, který na něj spáchali Kurajšovci v Mekce, odešel Prorok z Mekky do oázy Jathrib, kam vstoupil dne 24. září 622 a od tohoto data „hidžry“ (emigrace) se začíná muslimský kalendář. Oáza Jathrib byla jeden ze tří největších obchodních center tehdejšího arabského světa a později na počest prorokovu přijala jméno Madínat al Nábí (město prorokovo) zkráceně jen Medína. V roce 2010 je všude v muslimským komunitách rok1431 a to z důvodů používání jejich lunárního kalendáře. V Íránu tomu tak není, používají starý zoroastriánský kalendář (od 21. března do 20. března následujícího roku), který je stejně jako náš gregoriánský o 10(11) dnů delší než muslimský lunární kalendář. Proto se přibližně za každých 32 let rozchází tento íránský kalendář s muslimským o jeden rok. V roce 2011 začal 21. 3. v Íránu letopočet 1390.

Obvyklá pracovní doba:

 • státní instituce: 7:00–12:00, 13:00–15:00 (s polední přestávkou na modlitbu a oběd)
 • banky: 7:00–12:00, 13:30–15:00
 • soukromé firmy: zpravidla od 10:00 do večerních hodin
 • zahraniční firmy: 9:00–17:00
 • kanceláře leteckých společností: 9:00–15:00
 • restaurace: 11:00–15:00, 18:00–24:00
 • školy: 7:30

Zákonem stanovená pracovní doba nesmí za týden přesáhnout 36 hodin, přesáhne-li, je zaměstnavatel ze zákona povinen zajistit zaměstnancům oběd.

Prodejní doba:

Většina obchodů otevírá mezi 9.–10. hodinou a zavírá kolem 21 hodin. V letním období jsou polední přestávky (siesta) pohyblivé od 13–16 hodin. Většina obchodů s potravinami, ovocem a zeleninou má otevřeno i v pátek a během volných dnů do velmi pozdních večerních hodin. Od února 2004 platí povolení teheránské městské samosprávy, podle něhož teheránské restaurace, parky a provozovny rychlého občerstvení smějí zůstat otevřené až do 3:00 hodin. Na rozdíl od větší části blízkovýchodních zemí však (kromě provozoven s rychlým občerstvením, restaurací a kaváren) není možné počítat s otevřenými obchody do skutečně pozdních večerních resp. brzkých ranních hodin.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Oblečení:

Íránci jsou velmi citliví na dodržování tradičního oblékání, hlavně u žen na veřejnosti. Nicméně již není vyžadován čádor, nutný je však svrchní volné oblečení (kabát), které zakrývá šíji, boky a ruce po zápěstí + šátek, což platí bez výjimky pro všechny ženy i pro cizí státní příslušnice. Nejsou dovoleny krátké sukně, délka sukní musí být pod kotníky. Muži musí mít zahalenou horní část těla a není jim dovoleno chodit v krátkých kalhotách. Kravata je tolerována, její nošení je většinou znakem cizince.

Jednání:

Íránci kladou rovněž vysoké nároky na zdvořilé vystupování. Ve srovnání se západními normami je společenský hovor v daleko větší míře prokládán rituálními frázemi obsahující chválu a uznání partnerovi, často s výraznou nadsázkou. Naopak nesouhlas či nelibost bývají vyjadřovány jen opatrně a často pouhým mlčením; je tedy třeba být v tomto směru velmi vnímavý, aby se předešlo vážnějším nedorozuměním. Jakýkoli projev emocí – rozčilení, zvýšení hlasu, ostrý slovník – je Íránci posuzován jako nepřijatelný nedostatek důstojnosti a sebeovládání.

Nabídku služby, daru, často i běžného pohostinství je normální nejprve „skromně“ odmítat a přijmout teprve na naléhání nabízejícího; teprve opakované odmítnutí je obvykle bráno jako vážně míněné.

Je nezbytně třeba vyhnout se komentářům k islámským náboženským zvyklostem a povinnostem, i pouhé neutrální konstatování odlišnosti může být chápáno jako kritika. Totéž do jisté míry platí pro komentáře k politickému dění, na něž je lépe opatrně přistoupit jen tehdy, dá-li k tomu partner jasný impuls.

Při obchodních jednáních je nutno počítat s tím, že složitý byrokratický systém a předpisy budou příčinou častých zdržení a průtahů. Čas nemá pro Íránce zvláštní důležitost; na přesné dodržování termínů, plnění dohod nebo časů schůzek se nelze spoléhat.

Íránci jsou tradičně velmi bystří a schopní vyjednávači a obchodníci, každé jednání vyžaduje pečlivou přípravu. V průběhu je třeba zachovávat trpělivost; není třeba se nechat odradit dílčím neúspěchem, důležité je udržování stálého kontaktu s partnerem. Je nutno mít na paměti, že Íránci dávají přednost osobnímu jednání před korespondencí.

Pověstná je pohostinnost Íránců. Dohodám dosaženým při obědě se tradičně přikládá závaznost a pozvání je nutné opětovat. Při jednáních, hlavně ve státních institucích, je obvyklé, že íránští představitelé odcházejí v určeném čase k modlitbám a hosté musejí počkat. Nedoporučuje se před jednáním konzumovat alkoholické nápoje. V průběhu postního měsíce Ramadánu se v denní době nesmí na veřejnosti jíst, pít ani kouřit.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lékařská péče v Íránu je dostupná a zpravidla na dobré úrovni. Orientační ceny lékařských zákroků:

 • malé ošetření a zubařský zákrok: od 1 700 000 IRR
 • střední operace po zranění: od 17 000 000 IRR
 • komplikovaná operace: od 70 mil. IRR

V případě, že je před cestou do Íránu uzavřeno zdravotní pojištění, je vzhledem k velmi komplikovanému přístupu zahraničních bank k Íránu přesto nutné lékařskou péči zaplatit hotově a až teprve následně požadovat proplacení péče po pojišťovně v ČR. Finanční spojení mezi českými/evropskými a íránskými bankami totiž fakticky neexistuje.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Velvyslanectví ČR v Teheránu je jedinou českou institucí v Íránu. ČSA do této destinace nelétají, nemají zde kancelář.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Hasiči 125
Plynárny 194
Vodárny 122
Elektrárny 3261
Problémy s tel. čísly 17
Záchranka 115
Lékárna – 24 hodin 191
Informace – lety 199
Informace – vlaky 139
Policie 110
Policie dopravní 66429999
Policie drogová 128
Policie diplomatická 22833196
Dopravní nehody 66926666
MZV – 24 hodin služba 61151
Valutové kurzy 60992828
Telefonní centrála 118
Informace – změny tel. čísel 190
Informace – přesný čas 119
Předvolby do některých měst:
Tehrán 021
Isfahan 0311
Shiraz 0711
Tabriz 0411
Kerman 0341
Bam 0344
Yazd 0351
Mashad 0511

1.18. Internetové informační zdroje

Nejdůležitější internetové adresy s informacemi o Íránu:

Nejdůležitější íránské internetové stránky:

1.19. Adresy významných institucí

President

tel.: 64454060-3
fax: 66462774
web: www.president.ir

add: Pastor St., Pastor Square , Tehran
P. O. Box: 1423-13185

First Vice President & Head of Presidential Staff

tel.: 64454242
fax: 66462774
add: Pastor St., Pastor Square, Tehran

Head of the Presidential Office

tel.: 64454060-3
fax: 66462774
add: Pastor St., Pastor Square, Tehran

Vice President of Executive Affairs

tel.: 3974
fax : 64453936
add: Pastor St., Pastor Square, Tehran

Vice President & Head of Atomic Energy Organization

tel.: 82060-1
Fax: 88221054
web: www.aeoi.org.ir
e-mail: aeoi@aeoi.org.ir
add: End of North Karegar St. , Tehran

Vice-President for International Affairs

 

Vice President for Legal Affaires

www.lvp.ir

Vice-President Parliament Affairs

 

Vice President, Management Development & Human Resources Affairs

tel.: 88751082-9
web: www.mdhc.ir
add: Between Miremad & Mofatteh St, Shahid Beheshti St. Tehran

Vice-President and Head of Environmental Protection Organization

tel.: 88268039-44 & 88241715
fax: 66462774
web: www.doe.ir
add: Pardisan, Hakim high Way, Tehran

Vice-President and Head of Cultural Heritage and Tourism Organization

tel.: 66736452-62
web: www.ichto.ir

Vice-President and Head of Martyrs and self sacrifice's Affairs Foundation

tel.: 88939310-12
P.O. Box: 15815 – 1394
web: www.isaar.ir
add: Between Hafez & Valiasr, Taleghani St, Tehran

Vice-President and Planning and Strategic Supervision

tel.: 33271
fax: 33272195-7
web: www.spac.ir
e-mail: pro_mpo@mporg.ir
add: Safi Alishah St, Baharestan Sq, Tehran

Vice-President for Science and Technology

tel.: 88801034-8
fax: 22414192 & 22414190
e-mail: isti@isti.ir
web: www.isti.ir
add: № 162, Nejatollahi St, Tehran

Cabinet Secretary

 

Ministries

Minister of Agricultural Jihad

tel.: 64581 & 64583101-3
fax: 66412123
web: www.maj.ir
add: Hejab St., Keshavarz Blvd., Tehran

Ministry of Communication & Information Technology

tel.: 88114315 – 88114325
fax: 88467210
add: Central Ministry Building, After Ghodosi Cross Way, Shariati St.

Ministry of Labor & Social Affairs

tel.: 66580031-9
fax: 66580055
web: www.irimlsa.ir
add: Azadi St, Tehran

Ministry of Culture & Islamic Guidance

tel.: 38511 & 33966012
fax: 33966055
web: www.farhange.gov.ir
add: Kamal al Molk St., Baharestan Square, Tehran

Ministry of Defense

tel.: 23833, 66706095-9
web: www.mod.ir
e-mail: info@mod.ir
add: Kaboli St., Resalat High Way,Tehran

Ministry of Education & Training

tel.: 88806116
fax: 88805431
web: www.medu.ir
add: Rajai Building – Gharani St. Tehran

Ministry of Energy

tel.: 81606000
web: www.moe.org.ir
add: End of Niayesh Highway, Valiasr St., Tehran

Ministry of Economy & Affairs

tel.: 39909
fax: 33967114
web: http://mefa.gov.ir/
add: End of Bab Homauon St., Imam Khomeini Square ,Tehran

Ministry of Foreign Affairs

tel.: 61151
fax: 66743149
web: http://www.mfa.gov.ir/
e-mail: matbuat@mfa.gov.ir
add: Imam Khomyini St. Imam Khomyini Squer, Tehran

Ministry of Health & Medical Education

tel.: 88363560-80
fax: 81453244
web: www.behdasht.gov.ir
add: Simae Iran St., Falamak St., Eyvanak St., Sanat Square, Gods Shahrak-Tehran

Ministry of Industry, Mine & Trade

tel.: 822211
web: www.mim.gov.ir
e-mail: prmc@mim.gov.ir
add: Near Valiasr Sq, Valiasr St, Tehran

Ministry of Intelligence

tel.: 22843041-9

Ministry of Interior

tel.: 84861
web: www.moi.ir
add: Fatemi St. Tehran  

Ministry of Justice

tel.: 88383201-3
web: www.justice.ir
e-mail: info@justice.ir
add: Next to Zartoshy St, Valiasr St, Tehran

Ministry of Petroleum

tel.: 61651
web: www.mop.ir
e-mail: info@mop.ir
add: Oil Company Building , Crass way Hafez St. & Taleghani St. Tehran

Ministry of Road & Urban Development

tel.: 88646130-4
web: www.mrud.ir
add: Dadman Building, Africa Blvd, Argentina Sq, Tehran

Ministry of Science, Research & Technology

tel.: 82231000
web: www.msrt.ir
e-mail: info@msrt.ir
add: South Piroozan St, Khordin Blvd, Sanat Sq, Shahrake Gharb (Ghods), Tehran

Ministry of Sport & Youth Affairs

tel.: 23082000
web: www.sport.ir
add: Next to the Olympic Committee, Seoul Highway, Tehran

 

Central Bank of Iran

tel.: 29951
web: http://www.cbi.ir
e-mail: G.SecDept@cbi.ir
add: Mirdamad Blvd., NO.144, Tehran, P. O. Box: 15875 / 7177

.