Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Irán most v Esfahanu
Írán Írán

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Smlouva o přátelství mezi republikou Československou a císařstvím Perským

Název v cizím jazyce Traité d´amitié entre la République Tchécoslovaque et l´Empire de Perse
Země a mez. organizace Írán
Oblast smluvní úpravy Smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1930-10-29 Teherán
Platnost 9.7.1931
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1931-08-31 137/1931

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu

Název v cizím jazyce Accord Culturel entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement Imperial de l´Iran
Země a mez. organizace Írán
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1967-05-26 Praha
Platnost 24.2.1968
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1968-08-06 114/1968

Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Centrální bankou Íránské islámské republiky

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic and the Central Bank of the Islamic Republic of Iran
Země a mez. organizace Írán
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1994-11-18 Praha
Platnost 31.5.1995

Dlouhodobá platební dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu

Název v cizím jazyce Long-Term Payments Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Imperial Government of Iran
Země a mez. organizace Írán
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1977-05-13 Praha
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Islamic Republic of Iran on the International Road Transport
Země a mez. organizace Írán
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2001-01-30 Teherán
Platnost
Publikace č. 2002-03-22 20/2002

Protokol mezi Českou republikou a Íránskou islámskou republikou

Název v cizím jazyce Protocol between the Czech Republic and the Islamic Republic of Iran
Země a mez. organizace Írán
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1995-03-12 Teherán
Platnost 12.3.1995
.