Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Izrael Jerusalem
Izrael Izrael

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Izraelské hospodářství je charakteristické svým dlouhodobě slušným výkonem a vysokou technologickou úrovní produkce. Země se jednoznačně řadí mezi hospodářsky… více ►

Finanční a daňový sektor

Po finančních turbulencích, kterými si země prošla na počátku století, se Izrael v posledních letech vyznačuje velmi konzervativní fiskální a monetární politikou. Tento trend se ještě umocnil… více ►

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Od znovunavázaní diplomatických styků v roce 1990 se obchodní a ekonomické styky mezi Českou republikou a Státem Izrael konzistentně  aktivizují a v současnosti lze oprávněně a bez nadsázky… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Po turbulencích konce roku 2008 a roku 2009 si izraelská ekonomika stojí velmi dobře, v letech 2010 až 2012 vykázala solidní tempa růstu HDP. Předpovědi růstu HDP pro rok 2013… více ►

Zahraniční obchod země

Pro Izrael, stát s relativně malým objemem ekonomiky a limitovaným domácím trhem, je zahraniční obchod rozhodujícím činitelem pro fungování ekonomiky, pro jeho růst. Výrazným… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.