Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Izrael Jerusalem
Izrael Izrael

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Ačkoli se na světovém HDP podílí pouze z 0,4%, izraelské hospodářství je charakteristické vysokou technologickou úrovní produkce a značně převyšuje ekonomiky svých blízkovýchodních… více ►

Finanční a daňový sektor

Po finančních turbulencích, kterými si země prošla na počátku století, se Izrael v posledních letech vyznačuje konzervativní fiskální a monetární politikou. Úroveň zdanění je v Izraeli větší… více ►

Investiční klima

Izraelská vláda v říjnu 2014 rozhodla o nejrozsáhlejší privatizaci za poslední dekádu. Asistenci při částečné privatizaci téměř dvacítky podniků bude izraelské vládě… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Doprovodným jevem dobrých vztahů mezi ČR a Izraelem je intenzivní spolupráce v ekonomické a kulturní oblasti, v cestovním ruchu, ve vědě a výzkumu. Od znovunavázaní… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Izraelská ekonomika stojí velmi dobře, v letech 2010 až 2013 vykázala solidní tempa růstu HDP. Předpovědi růstu HDP pro rok 2014 byly v důsledku vojenské operace v červnu až… více ►

Zahraniční obchod země

Pro Izrael, stát s relativně malým objemem ekonomiky a limitovaným domácím trhem, je zahraniční obchod rozhodujícím činitelem pro fungování ekonomiky, pro jeho růst. Výrazným… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.