Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Izrael Jerusalem
Izrael Izrael

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Stát Izrael
  • Medinat Jisrael (hebrejsky)
  • Daulat Isrá´íl (arabsky)
  • State of Israel (anglicky)

1.2. Rozloha

 • 20 770 km2 v hranicích do r. 1967
 • 22 072 km2 včetně Golanských výšin a východního Jeruzaléma
 • z toho vodní plochy 474 km2 (Galilejské jezero 164 km2, Mrtvé moře 310 km2)

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • počet obyvatel 8,24 mil. (odhad Cetral Bureau of Statistics ze srpna 2014)
 • hustota obyvatelstva 365/km2
 • podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 57.5 % obyvatel nad 15 let

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Přirozený přírůstek v r. 2013 (odhad): 2,2 %

věková struktura:

 • 0 –14 let 26,1 %
 • 15 –64 let 64,2 %
 • nad 65 let 9,7 %

očekávaná průměrná délka života:

 • mužů je 78,7 roků
 • žen 82,5 roků

gramotnost: 95,4 % (muži 97,3 %, ženy 93,6 %)

fertilita: 2,9 dětí/ženu

1.5. Národnostní složení

 • Židé 75,1 %
 • Arabové 20,7 %
 • Ostatní 4,2 %

1.6. Náboženské složení

Deklarace nezávislosti ze dne 14. 5. 1948 zaručuje náboženskou svobodu a rovnoprávnost občanů bez ohledu na vyznání, současně však vyhlašuje Izrael jako židovský stát. Židovské svátky jsou i svátky státními, dva vrchní rabíni (aškenázského a sefardského směru) patří k vysokým státním představitelům. Většina obyvatel (77,2 %) se hlásí k judaismu různých směrů a různého stupně dodržování náboženských pravidel. Druhou největší skupinou jsou muslimové (15,4 %), převážně sunnité. Významné jsou menšiny křesťanů různých denominací (2,1% populace; 81,2 % z nich je arabské národnosti) a drúzů (1,6 %) soustředěných v několika komunitách na severu Izraele.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

úřední jazyky:

 • hebrejština
 • pro arabskou menšinu arabština

další běžně užívané jazyky:

 • angličtina
 • ruština

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Stát Izrael sestává z šesti oblastí (uvedeny se správním centrem):

 • Severní oblast (Nazaret)
 • Oblast Haify
 • Hlavní město Jeruzalém
 • Oblast Tel Avivu
 • Střední oblast (Ramla)
 • Jižní oblast (Beerševa)

Samosprávní celky tvoří 54 okresních zastupitelstev (z toho 1 drúzské), 69 městských zastupitelstev (z toho 4 arabská) a 141 obecních zastupitelstev (z toho 62 arabských).

V r. 1980 byl Jeruzalém (včetně východní arabské části, která byla do r. 1967 spravována/okupována Jordánskem) zákonem vyhlášen "nedělitelným hlavním městem Izraele" (748 tis. obyvatel, z toho 64 % Židů, 36 % Arabů). Většina států však toto rozhodnutí Izraele neuznala a sídlem jejich velvyslanectví je Tel Aviv (388 tis. obyvatel; celá aglomerace Tel Avivu včetně některých dále uvedených měst asi 3,1 mil.). Dalšími velkými městy jsou Haifa (369 tis.), Rišon leCion (224 tis.), Ašdod (206 tis.), Beerševa (184 tis.), Petach Tikva (175 tis.), Cholon (265 tis.), Netanja (168 tis.), Bnei Brak (140 tis.), Ramat Gan (127 tis.), Bat Jam (131 tis.), Aškelon (105 tis.) a Rechovot (100 tis.).

Asi 200 tisíc Židů obývá osady na území obsazeném Izraelem v r. 1967 na Západním břehu Jordánu, největší z těchto sídel jsou Maale Adumim (27 tis.) a Ariel (19 tis.).

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Izraelskou národní měnou je nový izraelský šekel (v angličtině používaná zkratka NIS, ted New Israeli Shekel; kód ISO je ILS), který se dělí na 100 agorot (nejmenší mince je v hodnotě 5 agorot). Z cizích měn se ve vnitrostátním styku v některých případech používá USD (např. v obchodu s realitami včetně nájemného nebo v hotelích). Kurz šekelu (střed) ke dni 1. 10. 2014 činil 3,70 NIS za 1 USD, resp. 5,85 Kč za 1 NIS.

Globes Online - aktuální směnný kurs šekelu

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Hebrejský kalendář je lunisolární, data židovských svátků jsou z hlediska gregoriánského kalendáře pohyblivá. Platí to i pro Den nezávislosti, státní svátek, který může připadnout i na duben, i když nezávislost byla vyhlášena 14. května 1948. Hlavní svátky a měsíc (období) na který obvykle připadnou:

 • Roš hašana - Nový rok - jednodenní svátek (září-říjen)
 • Jom kipur - Den smíření - jednodenní svátek, ustává veškerý život v zemi, nevysílá TV ani rozhlas, prakticky ustává motorizovaná doprava na silnicích (září-říjen)
 • Sukot - Svátky stánků - trvají týden, nepracuje se první a poslední den (říjen)
 • Simchat Tora - Radost z Tóry (říjen)
 • Chanuka - Svátky zasvěcení (chrámu) - osmidenní svátky, nepracuje se první a poslední den (prosinec-leden)
 • Purim - Svátek "metání losu" - jednodenní (únor-březen)
 • Pesach - Svátek překročení - sedmidenní svátek, nepracuje se první a poslední den (březen-květen);
 • Jom haacmaut - Den nezávislosti (duben/květen)
 • Lag ha-Omer - Svátek učenců - jednodenní, volno ve školách (květen)
 • Šavuot - Svátek týdnů (květen-červen)

Pracovní týden v Izraeli začíná nedělí a končí v pátek okolo poledne, formálně ale při východu tří hvězd, tzn. začátkem šabatu. Státní úřady jsou zavřeny i v pátek, kdy obecně platí režim jako v ČR v sobotu. Po začátku šabatu je omezena veřejná doprava případně je v některých městech (Jeruzalém, Tel Aviv) zcela pozastavena. Taxi služba je však běžně funknčí i o šabatu.

Standardní otevírací doba v obchodech je od neděle do čtvrtka 08:00–13:00 a 14:00–19:00 (někde i později), v pátek 08:00–14:00, zatímco v sobotu je zavřeno - obchody, restaurace apod. znovu otevírají po konci šabatu, tzn. po západu slunce. V Jeruzalémě je uzavřena většina restaurací, zatímco v Tel Avivu, Haifě a jiných kosmopolitních městech bývají restaurace otevřeny i během svátku. V muslimských částech (např. v části Tel Avivu-Jaffy, Haify, Ramly) je dnem pracovního klidu pátek; v místech, kde jsou větší křesťanské komunity (Nazaret) neděle. Obvyklá pracovní doba obchodních firem a průmyslových podniků je ve dnech neděle-čtvrtek 08:00–16:00, v pátek 08:00–13:00 (pokud v pátek pracují). Státní úřady obvykle pracují ve dnech neděle-čtvrtek 07:30–16:00 a jsou zavřeny v pátek; v předvečer náboženských svátků obvykle zavírají ve 12:00. Banky jsou zpravidla otevřeny ve dnech neděle-pátek 08:30–12:30 a navíc odpoledne (16:00–18:00) v neděli, úterý a čtvrtek. Většina bank má bankomaty (ATM), z nichž lze vybírat prostřednictvím platebních karet hotovost v NIS i ze zahraničních účtů.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

 • Izraelci často chodí i na obchodní jednání obzvláště v letním období v neformálním oblečení (bez saka a kravaty, v sandálech).
 • Při výběru darů je nutno věnovat pozornost tomu, zda je akceptovatelný pro partnera, např. zda potraviny splňují požadavky kašrutu, pro muslimy nemusí být vhodným dárkem alkoholické nápoje; totéž platí při výběru restaurace - je dobře partnera pozvat a nechat na něm z důvodu vlastní neznalosti místních podmínek volbu restaurace.
 • Je třeba počítat s tím, že není vhodné se snažit sjednávat schůzky na páteční odpoledne a večer a na sobotu; naopak lze pracovat v neděli. Pokud jde o sobotu, pak obchodním partnerům - pokud je dobře neznáme - radši ani netelefonujeme, může to být bráno jako nezdvořilost.
 • Doporučuje se potvrzovat vždy obchodní schůzku předem telefonicky.
 • Prosazování dodatečných cenových úprav resp. změny platebních podmínek je prakticky vyloučené.
 • Výsledky jednání je vždy vhodné potvrdit písemně.
 • Při návštěvách v nábožensky nebo etnicky vyhraněných oblastech a komunitách je třeba dodržovat místně platné kodexy oblékání a chování, například nejezdit během šabatu autem do ortodoxních čtvrtí a osad.

Vzhledem k různorodosti izraelské společnosti doporučujeme seznámit se předem se základními reáliemi života v Izraeli a s názory místních partnerů.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče v Izraeli je poměrně drahá. Jeden den pobytu v nemocnici při náhlém onemocnění stojí cca 1.000,- USD resp. při náročnějších úkonech může dosáhnout i násobků této částky. Proto lze jednoznačně doporučit, aby si čeští občané před cestou do Izraele sjednali pojištění zahrnující léčebné náklady. Naši občané stejně jako ostatní občané EU jsou povinni poskytnutou zdravotní péči uhradit buď v hotovosti nebo dle typu cestovního pojištění a stanovených pojistných podmínek může úhradu eventuálně přímo provést jejich komerční pojišťovna.

Obecně však ze zdravotního hlediska nepředstavuje pobyt v Izraeli zvýšené riziko. Nevyžaduje se žádné povinné očkování. Je nezbytné chránit se před sluncem, pít dostatečné množství tekutin a dbát na důkladné omytí ovoce a zeleniny.

Kontakty na vybrané významné nemocnice:
Jeruzalém: Hadasa, Ein Kerem, tel.: (02) 677 7111
Tel Aviv: Ichilov, 6 Weitzmann, tel: (03) 697 3829
Haifa: Rambam, 6 Alija Šnija, tel.: (04) 854 3111
Eilat: Yoseftal, 7 Miseol Sosan, tel: (08) 635 8021

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České centrum Tel Aviv

Lukáš Přibyl, ředitel, 23 Zeitlin Street, 61164 Tel Aviv, Israel, Tel: +972-3-6911216, Fax: +972-3-6918286, Email: cctelaviv@czech.cz, www.czechcentres.cz/telaviv

CzechTrade (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a CzechTrade)

Jiří Rak, vedoucí zahraničního zastoupení v Tel Avivu, Tel: +972-9-8913761, Mobil: +972 52-8797159, E-mail: telaviv@czechtrade.cz

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • První pomoc 101
 • Hasičský sbor 102
 • Policie 100
 • Infolinka 144

 

1.18. Internetové informační zdroje

 
Státní správa 
Český zastupitelský úřad v Tel Avivu http://www.mzv.cz/telaviv
Velvyslanectví Státu Izrael v Praze http://prague.mfa.gov.il
Vládní portál  http://www.israel.gov.il
Úřad předsedy vlády http://www.pmo.gov.il
Izraelský celní sazebník http://www.mof.gov.il/customs/eng
Izraelské ministerstvo hospodářství a obchodu http://www.moital.gov.il
   
Komory, svazy, databáze, statistika 

Česko-izraelská smíšená obchodní komora
Israel-Czech Chamber of Commerce and Industry

http://www.ciok.cz
www.iccci.org.il
Federace izraelských obchodních komor http://www.chamber.org.il
Izraelský institut exportu a mezinárodní spolupráce  http://www.export.gov.il
Manufacturers Association    http://www.industry.org.il/eng
Dun & Bradstreet Israel – databáze podniků   http://www.dundb.co.il
Centrální statistická kancelář http://www.cbs.gov.il
Bankovnictví, pojišťovnictví, burza 
Banka Leumi  http://english.leumi.co.il
Banka Hapoalim http://www.bankhapoalim.com
Banka United Mizrahi http://www.mizrahi.co.il
Banka Discount http://www.discount-bank.co.il
Banka First International http://www.fibi.co.il
Banka Mercantile http://www.mercantile.co.il
Pojišťovna Migdal http://www.migdal.co.il
Pojišťovna Harel http://www.harel-group.co.il
Burza cenných papírů http://www.tase.co.il
Tendery a jejich hlavní vyhlašovatelé 
Tenderový portál http://michrazim.lapam.gov.il
Israel Electric Corporation  http://www.israel-electric.co.il
Izraelská přístavní správa http://www.israports.org.il
Izraelské železnice http://www.israrail.org.il
Telekomunikační společnost Bezeq http://www.bezeq.co.il
Výstavnictví a veletržní činnost 
Veletržní areál Tel Aviv http://www.israel-trade-fairs.com
Stier – významný organizátor výstav a veletrhů http://www.stier.co.il
Ekonomický tisk a webové zpravodajství 
Globes http://www.globes.co.il
Marker http://www.themarker.co.il
Izraelské ekonomické zpravodajství http://www.i-biz.co.il
Deník Jerusalem Post http://www.jpost.com
Deník Haaretz http://www.haaretz.com
Deník Yediot Achronot http://www.ynet.co.il
Další informace 
Firemní Zlaté stránky http://www.d.co.il/english.html
Informace o možnostech získání košer certifikace http://www.kosher.cz
Popis kulturních rozdílů v podnikatelské praxi http://www.israelmarketing.com/doingbusiness.html

1.19. Adresy významných institucí

Israel-Czech Chamber of Commerce and Industry
23 Efal St. Prisma Building
POB 3286
Petah Tikva, Israel
Tel:  +972 3 924 80 49
Fax: +972 3 546 63 19
http://www.iccci.org.il
Email: business@iccci.org.il
kontaktní osoba: pan Shaul Lifshitz, CEO

Česko-izraelská smíšená obchodní komora (ČISOK)
Palác Blaník
Václavské nám. 56
113 26 Praha 1
Tel.: 224 032 161
Fax: 225 001 447
kontaktní osoba: pí. Šárka Stegbauerová, tajemnice
http://www.ciok.cz E-mail: trade@ciok.cz

Manufacturers Association of Israel (MAI)
Industry House
29, Hamered Str.
P.O. Box 50022
Tel Aviv 68125
Israel
Tel.: (00972 3) 519 8832-3
Fax: (00972 3) 510 3154
http://www.industry.org.il
kontaktní osoba: Mr. Dan Catarivas, Director of Division of Foreign Trade & International Relations

Federation of Israeli Chambers of Commerce (FICC)
84, Hahashmonaim St.
P.O. Box 20027
Tel Aviv 67132
Israel
Tel.: (00972 3) 563 1010
Fax: (00972 3) 561 2614
http://www.chamber.org.il
E-mail: chamber@tlv-chamber.org.il
kontaktní osoba: Mr. Ze'ev Lavie, Deputy Director of International Relations Division

Pozn.: FICC funguje i jako Telavivská obchodní a průmyslová komora. Velvyslanectví ČR v Tel Avivu může v případě zájmu zprostředkovat rozeslání exportní nabídky všem členům FICC. Většina z nich je přitom dovozci, jedná se tudíž o poměrně efektivní, navíc i bezplatný nástroj.

Conbiz, s.r.o.
Jedná se o poradenskou a obchodní společnost sídlící v Praze založenou však Izraelci žijícími trvale v ČR.
Kubelíkova 1224
Praha 3
130 00
Tel.: 233321634
Web: www.conbiz.co.il
Kontaktní osoba: Amos Uzan, amos@conbiz.co.il

Chamber of Commerce & Industry - Haifa & Northern Israel
53, Ha`atzmaut St.
P.O. Box 33176
Haifa 31331
Israel
Tel.: (00972 4) 862 6364
Fax: (00972 4) 864 5428
http://haifachamber.com
E-mail: main@haifachamber.org.il

Chamber of Commerce & Industry - Be`er Sheva & Negev Area

30, Rambam St.
P.O. Box 5278
Be´er Sheva 84152
Israel
Tel.: (00972 7) 623 4222, 623 5663
Fax: (00972 7) 623 4899
http://www.negev-chamber.org.il

Chamber of Commerce & Industry - Jerusalem
10, Halel St.
P.O. Box 2083
Jerusalem 91020
Israel
Tel.: (00972 2) 625 4333/4/6
Fax: (00972 2) 625 4335
E-mail: jerccom@inter.net.il

Investment Promotion Center

5 Bank of Israel Street
Jerusalem 91036
Israel
Tel.: +972 2 6662607
Fax: +972 2 6662938
E-mail: infoipc@moital.gov.il
http://www.investinisrael.gov.il

Kibbutz Industries Association

13, Leonardo Da Vinci St.
P.O. Box 40012
Tel Aviv 61400
Israel
Tel.: (00972 3) 695 5413
Fax: (00972 3) 695 1464
http://www.kia.co.il
E-mail: kia@kia.co.il

Israel Institute for Export and International Cooperation
Industry House
29, Hamered St.
P.O. Box 50084
Tel Aviv 68125
Israel
Tel.: (00972 3) 514 2830
Fax: (00972 3) 514 2902
http://www.export.gov.il
kontaktní osoba: paní Sabin Segal, ředitelka zahraničního odboru

Association of Electronics and Software Industries
P.O.Box 50026
Tel Aviv 61500
Israel
Tel.: (00972 3) 516 3986, 519 8862
Fax: (00972 3) 516 1003
E-mail: shlomo@iaesi.org.il
http://www.iaesi.org.il
kontaktní osoba: pan Shlomo Waxe, CEO

Israel Federation of Bi-National Chambers of Commerce & Industry (IFBC)
29, Hamered St.
P.O. Box 50196
Tel Aviv 61500
Israel
Tel.: (00972 3) 517 7737
Fax: (00972 3) 517 7738
E-mail: info@bncc.org
http://www.bncc.org
kontaktní osoba: Mr. Felix Kipper, Secretary General

.