Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Izrael Jerusalem
Izrael Izrael
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraničně-politická orientace

 

Izrael je od poloviny 60. let 20. století strategickým spojencem Spojených států amerických v regionu Blízkého východu, každoročně je mj. příjemcem americké vojenské pomoci ve výši 3 mld. USD.

Vztahy s evropskými zeměmi jsou od téhož období v rovině politické předmětem častých sporů, jež se generují zejména z izraelského postoje k blízkovýchodnímu mírovému procesu, z postoje, který EU za časté shledává „málo snaživým“. V rovinách ostatních nicméně probíhá čilá spolupráce; počínaje rokem 2000 je rámec vzájemných vztahů určován Asociační dohodou, která prakticky zcela liberalizovala obchod mezi EU a Izraelem (více viz kapitola 6). Izrael je rovněž zapojen do četných unijních vědecko-výzkumných programů a organizací, jakými jsou FP7, Euréka, Galilelo či ESA.  

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Izrael není členem žádného regionálního uskupení. Má uzavřenou Asociační dohodu s EU (tzv. Euro-Mediterranean Agreeement), která vstoupila v platnost 1. 6. 2000. Od roku 1995 se účastní Středomořského dialogu NATO, programu konzultací a spolupráce zahrnujícího dále Alžírsko, Egypt, Jordánsko, Mauretánii, Maroko a Tunisko.

Je členem OSN, skupiny Světové banky vč. IFC, Mezinárodního měnového fondu, OECD a dalších organizací: CCC, ECE, FAO, IADB, IAEA, EBRD, ICAO, ICC, ICFTU, IDA, IFAD, IFC, ILO, IMO, Inmarsat, Intelsat, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, PCA, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UPU, WHO, WIPO, WMO, WTO/GATT a WToO (Světová organizace cestovního ruchu). Dále má statut pozorovatele nebo partnera u AG, BSEC, CCC, CE, CERN, IFRCS, OAS a OSCE (OBSE).

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Izrael je signatářem většiny rozhodujících multilaterálních dohod, především v rámci GATT/WTO. Počínaje říjnem 2010 je Izrael členem prestižní OECD, čímž byla úspěšně završena jedna ze zahraničně-politických priorit poslední dekády.

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

  • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy (Praha, 29. 4. 1991).
  • Dohoda o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót (Praha, 23. 8. 1993)
  • Dohoda mezi vládou ČR a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů ČR a pro držitele diplomatických a služebních pasů Státu Izrael (Jeruzalém, podpis 7. 8. 1995, účinnost od 9. 3. 1996).
  • Dohoda mezi vládou ČR a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblastech zdravotnictví a lékařské vědy (Jeruzalém, 20. 9. 1995).
  • Dohoda o všeobecném bezvízovém styku (Jeruzalém, 20. 4. 1996)
  • Program kulturních, vzdělávacích a vědeckých výměn mezi vládou ČR a vládou Státu Izrael na léta 2006, 2007 a 2008 (Praha, 11. 2. 2006).
  • Dohoda mezi vládou ČR a Státem Izrael o sociálním zabezpečení (Jeruzalém, podpis 16. 7. 2000, účinnost od 1. 7. 2002).
  • Dohoda o spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromém sektoru (podpis březen 2009, platnost od září 2009).

Proces sukcese do smluv uzavřených ještě za trvání federace již byl ukončen.
Pozn.: Přehled bilaterálních smluv týkajících se ekonomické oblasti je obsahem kapitoly 7.1.


.