Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Izrael Jerusalem
Izrael Izrael

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the State of Israel on Cooperation in the Fight against Crime
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 2013-10-07 Jeruzalém
Platnost
Publikace č. 2014-07-24 41/2014

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Israel on the Abolition of Visa Requirements for Holders of National Passports
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1996-04-29 Jeruzalém
Místo podpisu 1996-04-11 Praha
Platnost 19.7.1996
Publikace č. 1996-09-02 237/1996

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Israel on Bilateral Cooperation in Private Sector Industrial Research and Development
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2009-03-30 Praha
Platnost
Publikace č. 2009-12-11 118/2009

Dohoda o spolupráci v zemědělství mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael

Název v cizím jazyce Agricultural Cooperation Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Israel
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Zemědělské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1996-01-12 Praha
Platnost 29.4.1996
Publikace č. 1996-06-10 171/1996

Program spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2012 - 2015

Název v cizím jazyce Programme of Co-operation in the Field of Education, Science and Culture between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Israel for the Years 2012 - 2015
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury, mládeže a sportu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2011-09-15 Jeruzalém
Platnost 1.1.2012
Publikace č. 2011-12-21 108/2011

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a služebních pasů Státu Izrael

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Israel on the Waiver of the Visa Requirement for the Holders of Diplomatic and Service Passports
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1995-08-07 Jeruzalém
Platnost 9.3.1996
Publikace č. 1996-02-29 39/1996
Publikace č. 2003-07-07 86/2003

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Israel o vzájemné pomoci v celních otázkách

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Israel regarding Mutual Assistance in Customs Matters
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1997-09-02 Jeruzalém
Platnost
Publikace č. 1998-10-07 228/1998
Publikace č. 1999-04-27 77/1999

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblastech zdravotnictví a lékařské vědy

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Israel on co-operation in the fields of health and medical science
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1995-09-20 Jeruzalém
Platnost
Publikace č. 2007-07-02 55/2007

Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the State of Israel on Social Security
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2000-07-16 Jeruzalém
Platnost
Publikace č. 2002-06-28 73/2002

Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Administrative Arrangement for the Application of the Agreement between the Czech Republic and the State of Israel on Social Security
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2003-10-30 Jeruzalém
Platnost
Publikace č. 2004-01-30 16/2004

Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the State of Israel for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1993-12-12 Jeruzalém
Platnost 23.12.1994
Publikace č. 1995-02-22 21/1995

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the State of Israel on Cooperation in the fields of Culture, Education and Science
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1991-04-29 Praha
Platnost 10.10.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the State of Israel
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1991-04-24 Jeruzalém
Platnost 21.8.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2003-08-14 101/2003

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Israel for the Reciprocal Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Izrael
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1997-09-23 Jeruzalém
Platnost
Publikace č. 1999-04-23 73/1999
.