Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Jemen staré město Sanaa
Jemen Jemen

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Jemenská republika
  • arabsky v českém fonetickém přepisu: al-džumhurýja al-jamanýja
  • anglicky: Republic of Yemen

1.2. Rozloha

 • 527 968 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 25,1 mil. (stav za začátku roku 2013 podle posledního odhahu EIU)
 • hustota osídlení je 48 obyv./km2
 • podíl ekonomicky činného obyvatelstva je 28,1%

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva činí 2,4 %

Demografické složení:

 • 51 % muži
 • 49 % ženy
 • 45,0 % do 14 let
 • 51,6 % ve věku 15–64 let
 • 3,4 % nad 64 let

1.5. Národnostní složení

 • 99 % Arabové
 • 1 % ostatní (z toho nejvíce Somálci, Etiopci a Indové)

1.6. Náboženské složení

 • 99 % muslimové (z toho cca 2/3 sunité a 1/3 šíité)
 • 1 % ostatní (z toho nejvíce křesťané, židé a hinduisté)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úredním jazykem je arabština a druhým nejčastěji používaným jazykem je angličtina.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 20 provincií (rozdělených dále na okresy) a obvod hl. města
 • hlavní město: Sanaá (1,75 mil. obyv)
 • další velká města: Aden, Taiz, Hodejda a Mukalla

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • jemenský rijál (nejmenší mince v oběhu je v hodnotě 5 rijálu)
 • zároveň se bežně používá americký dolar 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Fixní svátky

 • 1.1. New Years´ Day
 • 1.5. Labour Day
 • 22.5. Unity Day
 • 26.9. Revolution Day
 • 14.10. National Day
 • 30.11. Independence Day

Pohyblivé islámské svátky (závislé na lunárním kalendáři)

 • Mawlid al-Nabi (the birthday of the Prophet) - 3.1.2015
 • Eid Al-Fitr  - 18.7.2015
 • Eid Al-Adha  - 23.9.2015
 • Islamic New Year - 15.10.2015

Obvyklá pracovní doba na úřadech je od neděle do čtvrtka od 8 hod. do odpoledne, v soukromém sektoru od soboty do čtvrtka od 8 hod. do oběda a od 16 hod. do večera. Obvyklá prodejní doba je od 9 hod. zpravidla až do pozdního večera, často s delší odpolední přestávkou.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Velmi rozšířenou místní zvyklostí je žvýkání mladých výhonků z větviček qatu. Qat je dřevina, jejíž listy obsahují látku s podobnými, ale značně silnějšími účinky než káva. Žvýkání qatu se projevuje stimulací a zvýšenou aktivitou celého organismu, zvyšuje fyzickou výdrž, zahání chuť k jídlu a spánek. Qat, přezdívaný „strom ráje“, není dle lékařských posudků návykovou látkou. Jeho žvýkání praktikuje až 80 % populace a je to zvyk silně zakořeněný v jemenské společnosti.

Nejvíce se žvýká o víkendech po obědě na společenských setkáních, na kterých se často přijímají významná obchodní, politická a jiná rozhodnutí. Pri návštěvě u jemenského hostitele je třeba počítat s tím, že muži a ženy budou stolovat odděleně. Při jídle holou rukou je nevhodné používat levou ruku, která je považována za nečistou.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Podle česko(slovensko)-jemenské dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd z r.1985 poskytne každá smluvní strana v případě akutního onemocnění nebo úrazu bezplatně nezbytnou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území. V praxi se však lze na tuto dohodu odvolávat pouze v případě státních nemocnic. Jinak je místní zdravotní péče dostupná pro každého, kdo zaplatí.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Zastoupení jiných českých institucí v Jemenu nejsou.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Telefonní čísla tísňového volání jsou v jednotlivých oblastech různá a jsou uvedena v místním telefonním seznamu.

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Adresy významných institucí jsou uvedeny v odkazech na internetové adrese www.yemen-nic.net/english_site/

.