Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Jordánsko Shawbak
Jordánsko Jordánsko

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Jordánsko je země s malým nerostným bohatstvím a s pouze necelými 8 % obdělávatelné půdy. Rovněž průmyslová základna země je velice úzká, sektor služeb se na HDP podílí z… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Ekonomické vztahy a obchodní výměna mezi ČR a Jordánskem vykazuje i přes postupný nárůst posledních let stále potenciál dalšího rozvoje. Přetrvávajícím problémem českého zboží… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Jordánský trh je zaplaven výrobky z celého světa. Úspěšné působení na tomto trhu vyžaduje proto mimořádně aktivní a vytrvalý přístup i velkou míru flexibility. Velká váha se přikládá osobnímu… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.