Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Jordánsko Shawbak
Jordánsko Jordánsko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Jordánské hášimovské království
 • Al-Mamlaka al-Urduníja al-Hášimíja (arabsky)
 • The Hashemite Kingdom of Jordan (anglicky)

1.2. Rozloha

 • 89 300 km2
 • 7,8 % tvoří zemědělsky využívaná plocha

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 6,27 mil. obyvatel k červenci 2009
 • 64,5 obyvatel na km²
 • 25 % ekonomicky činného obyvatelstva

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Celkový počet obyvatelstva Jordánska podle zveřejněných statistických údajů činil 6,29 mil. obyvatel

k červenci 2010 z toho bylo:

36 % mladších 15 let

 64 % starších 15 let (3,67 mil.), z toho 40 % ekonomicky aktivních a 60 % ekonomicky neaktivních

(30 % studentů, 54 % žen v domácnosti, 8 % má jiné vlastní příjmy/renty, 7 % invalidní, 1 % neuvedeno)

Jordánsko se řadí se 67,8 % populace pod třicet let mezi nejmladší země na světě.

Přibližně 70 % obyvatelstva žije ve městech.

Dle oficiálních údajů (korigovaných v roce 2007 na základě studie norské agentury FAFO) žije v Jordánsku necelých 450 tis. Iráčanů, z toho velká část ilegálně. Kromě toho pobývá v Jordánsku cca 400 tis. sezónních egyptských dělníků. Naopak několik set tisíc Jordánců pracuje dlouhodobě v zemích Zálivu. V důsledku krize v Sýrii pobývalo v březnu 2012 na 100 tis. Syřanů, z toho asi 1/3 vyžadovala podporu státu či dobročinných organizací.  

1.5. Národnostní složení

 • Arabové (98 %)
 • Čerkesové, Čečenci, Arméni

Přibližně 65 % arabského obyvatelstva je palestinského původu.

1.6. Náboženské složení

Státním náboženstvím je islám, ke kterému se hlásí asi 92–96 % obyvatel, zbytek populace představují křesťané a několik tisícovek Drúzů (zejména v okolí města Azraq).

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je arabština, vedle toho je relativně rozšířené i používání angličtiny.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Z důvodu přehlednosti uvádíme jména ve zjednodušené české transkripci arabštiny a v obvyklé anglické podobě, je-li od češtiny odlišná.

Správní členění:

 • 12 provincií, tzv. „governorátů"

Hlavní město:

 • Ammán / Amman (2,2 mil. obyvatel)

Další města:

 • Irbid (780 000), Zarká / Zarqa a okolí (700 000), Salt (290 000), Mafrak / Mafraq (190 000), Karak (180 000), Džeraš / Jerash (130 000), Madaba (115 000) a Akaba / Aqaba (85 000)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Jordánskou měnou je jordánský dinár (JD nebo JOD), který se dělí na 100 piastrů nebo 1 000 filsů. Směnný kurz vůči USD je fixní, 1JD = 1,41 USD.

V běžném platebním styku se používá takřka výlučně domácí měna, výjimku představují některé luxusní restaurace či hotely, kde lze (v méně výhodném kurzu) platit i USD.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Obvyklá pracovní doba je od 9:00 do 17:00 s cca hodinovou přestávkou kolem poledne. Výjimkou jsou

maloobchody, které mají běžně otevřeno do 20–22 hod., většina supermarketů má otevřeno do 22–24

hodin. Pracovní doba úřadů státní správy bývá od 8:30 do 15:00 hod. V době měsíce Ramadán (v roce

2011 cca od 1. 8. do 30.8.) bývá vládou vyhlašována zkrácená pracovní doba, v roce 2010 od 9:00

hod. do 14:00 hod.

Oficiální státní svátky v roce 2012 připadají na následující dny:

1. 1. Nový rok

30. 1. Narozeniny krále Abdulláha II.

7. 2. Nástup krále Abdulláha II. na trůn

1. 5. Svátek práce

25. 5. Den nezávislosti

10. 6. Den armády

14. 11. Vzpomínkový den na krále Hussajna

25. 12. Vánoce

Slaví se také muslimské svátky, jejichž data jsou pohyblivá; v roce 2012 připadají na tyto dny:

30. 1. Narozeniny proroka Mohammeda

20. 7. Začátek Ramadánu

19. 8.  -21 .8.  Eid al-Fitr (konec Ramadánu)

25. - 29. 10.   Eid al-Adha

15. 11.  Islámský nový rok

Státními svátky jsou i některé křesťanské svátky.

 

8. – 9. 4. Velikonoční neděle a pondělí

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Na obchodní jednání musí být podnikatel, tak jako v evropských zemích, dobře připraven. Jordánci jsou citliví a hrdí lidé, proto se v průběhu vyjednávání nedoporučuje přístup z pozice síly. Pozitivně je naopak vnímáno přátelské chování, vstřícný přístup a zdrženlivost.

Pro úspěch obchodního jednání je rovněž nezbytné držet se zásad arabského, respektive muslimského bontonu, které se od zásad evropských občas odlišují. Zde v bodech přikládáme několik z nich:

 • pokud spolu jednají partneři opačného pohlaví, podání ruky (bez ohledu na to, jedná-li se o muže či ženu) je lépe přenechat jordánskému partnerovi;
 • při přeložení nohy přes nohu by neměla být vidět podrážka boty;
 • v rámci zdvořilostní komunikace se doporučuje vyhnout hovorů na citlivá témata; těmi jsou zejména královská rodina, palestinsko-izraelský konflikt, otázka vztahů Jordánska s ostatními arabskými státy, jordánská životní úroveň, postavení žen ve společnosti apod.;
 • nabídku k pozvání do rodiny, na výlet apod. vždy nejdříve zdvořile odmítněte.

Důležitou oblastí obchodního jednání je oblékání. S ohledem na klimatické podmínky se mnozí Jordánci v poslední době uchylují k ležérní módě, tj. mnohdy nenosí saka a kravaty, to však neplatí pro vládní úřady a významnější společnosti, kde je naopak sako a kravata běžným „pracovním“ oděvem. Pro Evropana je však vhodné držet se evropských uzancí.

Jednání obvykle probíhají většinou v klimatizovaných kancelářích. Po jejich ukončení zpravidla následuje pozvání hostitele do restaurace. 

Jordánci jsou zdatní a vytrvalí obchodníci. Rovněž zdlouhavost jednání a úvodní zdvořilosti je pro obchodníky z Evropy často nezvyklá.

Jordánci jsou mistři smlouvání, ať už se jedná o cenu nebo dodací a platební podmínky. Aplikují přitom dvě základní techniky. První, emocionálně oproštěná, spočívá v trpělivém, exaktním vysvětlování svého postoje, v racionální argumentaci. Druhá technika je naopak emocionální a v takové chvíli se obchodník zpravidla uchýlí k mírně teatrálnímu popisu tragických důsledků, které by jeho případný ústupek vyvolal. Jedná se o snahu vybudovat si výchozí pozici, ze které pak bude možné (ale ne více než jednou) svému protějšku ustoupit. Jakmile se partneři dohodnou (stvrzeno podáním ruky), atmosféra se velmi uvolní a z nepříjemných vyjednavačů se stávají pozorní a zábavní hostitelé. 

Specifickou záležitostí jsou dárky. Je naprosto běžné předat malý dárek již při prvním setkání se svým obchodním partnerem. Nevhodný je s ohledem na převládající muslimskou populaci alkohol, proto lze doporučit spíše malou pozornost z českého křišťálu, případně hezkou knihu o České republice. Dárky automaticky dává i druhá strana, zpravidla se jedná o nějaký typický produkt jordánského hospodářství (exkluzivní balení sušených datlí, značkový olivový olej, kosmetika z Mrtvého moře, apod.).

Vedle dárků nelze než doporučit, aby po každém jednání, i kdyby nebylo úspěšné, obdržel jordánský protějšek děkovný dopis. Dvojnásob to platí v případě jednání se státními úředníky, kteří krátké děkovné dopisy očekávají.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Jordánsko disponuje sítí velmi kvalitních soukromých nemocničních zařízení, což platí zejména pro Ammán a turistickou destinaci Akabu. V těchto zařízeních ošetří bez problému jakéhokoliv Evropana, který se prokáže mezinárodně platným pojištěním pro cesty a pobyt, popř. složí-li dostatečně vysokou zálohu na léčebné výlohy. 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • 191 Policie
 • 193 Zdravotní pohotovost
 • 199 Hasiči
 • 196 Imigrační policie (vízové a pobytové náležitosti)

1.18. Internetové informační zdroje

•        http://www.nic.gov.jo/ základní informační portál o Jordánsku

•        http://www.petra.gov.jo tisková agentura Petra

•        http://www.jordantimes.com Jordan Times, anglicky psaný denník

•        http://www.star.com.jo/default/default.aspx Star, anglicky psaný týdeník     

•        www.visitjordan.com portál zaměřený na cestovní ruch

•        http://www.kingabdullah.jo stránky krále Abdulláha II.

•        http://www.pm.gov.jo/ úřad vlády (plus rozcestník na ostatní ministerstva)

•        http://www.mfa.gov.jo/ Ministerstvo zahraničních věcí Jordánska

•        http://www.menafn.com/ Middle East and North Africa Financial Network

•        http://www.cbj.gov.jo/ Jordánská národní banka (statistiky vývoje ekonomiky, zahraničního obchodu, bankovní regulace apod.)

•        http://www.mit.gov.jo/home_En.asp Ministerstvo průmyslu a obchodu (podnikatelská legislativa, analýzy průmyslu a zahraničního obchodu apod.)

•        www.dls.gov.jo Department of Lands and Survey (Pozemkový úřad Jordánska)

•        http://www.tourism.jo/inside/Main.asp Ministerstvo cestovního ruchu a památek

•        www.visitjordan.com stránky Jordan Tourism Board

•        http://www.intaj.jo/ Information Technology Association 

•        http://www.rj.com Royal Jordanian

•        http://www.jcaa.gov.jo/ Jordan Civil Aviation Authority

•        http://www.nra.gov.jo/ Natural Resources Authority

•        http://www.memr.gov.jo/ Ministerstvo energetiky a nerostných zdrojů

•        www.nepco.com.jo National Electric Power Company

•        http://www.jopetrol.com.jo/ Jordan Petroleum Refinery Company

•        www.apmterminals.com kontejnerový přístav v Aqabě

•        www.epc.gov.jo Executive Privatisation Commission

•        http://www.incometax.gov.jo/IncomeTax/Home/En_Index.aspx Income and Sales Tax Department (informace o daňovém systému, předmětná legislativa v anglickém jazyce)

•        http://www.mof.gov.jo/english/inside.asp Ministerstvo financí

•        www.aqabazone.com  Aqabská speciální ekonomická zóna

•        www.jordaninvestment.com Jordan Investment Board

•        http://www.customs.gov.jo Customs Department (celní sazebníky a pravidla importu a exportu)

.