Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Katar pevnost Zubara
Katar Katar

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Qatar
Země a mez. organizace Katar
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2012-01-18 Dauhá
Platnost
Publikace č. 2013-05-24 40/2013
.