Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kuvajt město
Kuvajt Kuvajt

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

  • Česky: Stát Kuvajt
  • Arabsky: Dawlat Al Kuwayt
  • Anglicky: State of Kuwait

1.2. Rozloha

  • 17 818 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel: 3,58 miliónu, z toho 1,15 miliónu Kuvajťanů a 2,43 miliónu cizinců (2010).

Hustota obyvatelstva je cca 201 obyvatel na km2.

Podle věku je největší skupinou mládež do 15 let - 40%, skupina obyvatel starších 60 let tvoří 5% z celkového počtu obyvatel.

Ekonomicky činné obyvatelstvo: Podle statistiky Kuvajtské bankovní asociace bylo v roce 2010 v Kuvajtu zaměstnáno celkem 2,11 miliónu osob, z toho 83,5% cizinců. Většina Kuvajťanů pracuje ve státním sektoru. V soukromém sektoru pak 21%.

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Pokračuje růst počtu kuvajtských občanů i zahraničních pracovníků, a to i (pro druhý případ) přes různá restriktivní opatření vlády, která mají za cíl tento růst zpomalit, např. omezením rezidenčních povolení pro pracovníky v domácnostech (služebnictvo) podle počtu členů domácností apod. Počet zahraničních pracovníků – většinou z asijských států - tak tvoří více než dvojnásobek počtu obyvatel s kuvajtským občanstvím a lze předpokládat, že i nadále poroste.

V roce 2015 by měl počet obyvatel dosáhnout 3,8 mil. Nárůst počtu obyvatel bude znamenat budování nových měst a související infrastruktury, a tím bude druhotně umožňovat nové obchodní a pracovní příležitosti.

1.5. Národnostní složení

Podle posledních údajů je celkem 1,15 miliónu Kuvajťanů.

Z cizinců trvale nebo dlouhodobě žijících v Kuvajtu tvoří cca 1 milión Asiaté (Indie, Bangladéš, Filipíny, Pákistán, Srí Lanka); cca 700 000 Arabové (Egypt, Sýrie, Libanon, Irák), dále Írán a ostatní.

1.6. Náboženské složení

  • Kuvajťané: islám sunitského směru 70%, islám šíitského směru 30%.
  • Cizinci: převážně muslimové sunitského směru (Arabové, Pákistánci, Indové), křesťané (Filipínci, Evropané a Američané), hinduisté (Indové)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Arabština, běžně používaná angličtina.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Země je rozdělena na šest guvernorátů: Kuvajt hlavní město, Hawalli, Farwaniya, Jahra, Ahmadi a Mubarak Al-Kabeer v čele se jmenovanými guvernéry a volenými municipalitními radami. Hlavní město Kuwait City má cca 1,7 mil. obyvatel. Téměř veškeré obyvatelstvo bydlí v souvislé městské zástavbě spojené s příměstskými vilovými rezidenčními čtvrtěmi s dalšími městečky: Jahra, Ahmadi, Fahaheel, Fintas.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Kuvajtský dinár (KWD) 1 KWD = 1000 filsů.

Dělení bankovky: 20, 10, 5, 1, ½, ¼ dináru, mince: 100, 50, 20, 10 a 5 filsů.

Oficiální kurs v srpnu 2013: 1 KWD = 3,50 USD, 2,61 EUR.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

K nejvýznamnějším pevným svátkům patří Národní den 25.2. a Den osvobození 26.2.

Pracovní doba státních institucí ve dnech neděle – čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod. Soukromý sektor pracuje rovněž ve dnech neděle – čtvrtek od 8:00 do 14:00 a od 16:00 do 18:00 či 19:00 hod. Obchody jsou otevřeny od 8:00 do 12:00 či 13:00 a od 16:00 či 17:00 do 21:00 až 22:00 hod., některé z nich (Sultan Center) nepřetržitě. Pracovní doba v bankách je od 8:00 do 12:30 a 16:00 až 18:00 hod. Víkendové dny jsou pátek a sobota.

V době postního měsíce Ramadánu je upravena pracovní doba státních institucí (od 8:30 do 13:30) a také soukromého sektoru (od 9:00 do 14:00 a poté od 20:00 do 22:00 hod.).

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Kuvajt má množství pohyblivých svátků, jejichž přesné stanovení je v některých případech určeno teprve několik dnů předem muslimskými institucemi. Nejvýznamnějším pohyblivým svátkem trvajícím cca 1 měsíc s omezenou pracovní dobou a výkonností v důsledku půstu od východu slunce do jeho západu je Ramadán. Důležité je také vědět, že Kuvajt je muslimskou zemí, kde se neslaví Nový rok, ani jiné křesťanské svátky.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Kuvajtu existuje jednorázový poplatek za ošetření ve státním zdravotním zařízení ve výši 2 KWD. Zdravotní pojištění pro cizince žijící v zemi je splatné při prodlužování pobytového víza. V případě krátkodobých pobytů musí cizinci za ošetření ve všech zdravotnických zařízeních platit, doporučuje se proto sjednat si před vstupem do země zdravotní pojištění, popř. toto pojištění uzavřít v kterémkoliv kuvajtském pojišťovacím ústavu na předpokládanou dobu pobytu.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádná z těchto institucí nemá v Kuvajtu své zastoupení.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

777, 1844777 - tísňové volání - pohotovost (policie, ambulance, požárníci)

100, 105 - hasiči

2538-2000 - policie - centrála

2472-2000 - první pomoc - centrála

2242-2366, 2245-0005 - první pomoc - Amiri Hospital

180 - letiště (informace o příletech/odletech)

101 - informační služba o telefonních čístech v Kuvajtu

6679-8883 - stálá konzulární diplomatická služba ZÚ ČR

1.18. Internetové informační zdroje

Prakticky všechny potřebné údaje lze získat na adrese:

Další důležité webové stránky:

1.19. Adresy významných institucí

Adresy významných obchodních a hospodářských komor a podnikatelských svazů

Kuvajtská obchodní a průmyslová komora (KCCI) má velmi významné postavení, které je podtrženo nařízením, že pouze členové KCCI mohou vyvíjet zahraničně obchodní činnost a mohou se účastnit v místních tendrech. V představenstvu komory se střídají představitelé nejvlivnějších obchodnických rodin (zakládajících si na značné autonomii od státních orgánů). Komora má k dispozici základní informace o registrovaných firmách, jejich kapitálu, platnosti licencí, majitelích apod., ale také informace obecného obchodního charakteru.

Od r. 2005 působí ve funkci prezidenta komory Ali Mohammed Thunayan Al-Ghanim, generálním ředitelem Rabah Abdulrehman Al-Rabah. V představenstvu komory je 25 členů.

Kontakt:
Kuwait Chamber of Commerce and Industry
P.O.Box 775 Safat, 13008 Kuwait
tel: 2241-7825, 2243-3854
fax: 2240-4110
web: www.kcci.org.kw

Kuvajtská investiční agentura (KIA) je autonomním vládním orgánem odpovědným za řízení a administraci všeobecného rezervního fondu (GRF) a aktiva Fondu budoucích generací (FGF) i za další fondy svěřené ministrem financí a vládou. KIA investuje na místním, arabském i mezinárodním trhu, hlavní kancelář má v Kuvajtu a pobočku v Londýně.

Kontakt:
Kuwait Investment Authority
Ministries Complex - Al Mirqab
tel: 2248-5600
fax: 2245-4059
e-mail: information@kia.gov.kw
web: www.kia.gov.kw/kia

.