Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kuvajt město
Kuvajt Kuvajt

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the State of Kuwait for the Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Kuvajt
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1996-01-08 Kuvajt
Platnost 21.1.1997
Publikace č. 1997-03-07 42/1997

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the State of Kuwait on Scientific and Technical Cooperation
Země a mez. organizace Kuvajt
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1984-10-01 Kuvajt
Platnost pro ČR 1993-01-01

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt

Název v cizím jazyce Cultural Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the State of Kuwait
Země a mez. organizace Kuvajt
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1971-06-30 Kuvajt
Platnost 17.1.1972
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1972-07-27 49/1972

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd změněná výměnou nót ze dne 27.12. 1994 a 7.3. 1995

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the State of Kuwait on Cooperation in the Field of Public Health and Medical Sciences
Země a mez. organizace Kuvajt
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1979-12-18 Kuvajt
Platnost 11.3.1980
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1980-07-01 78/1980
Publikace č. 1997-05-02 98/1997

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o vzájemném poskytnutí práv k pozemkům a budovám pro diplomatické mise v Praze a v Kuvajtu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the State of Kuwait on Mutual Granting of Rights to Plots and Buildings for their Diplomatic Missions at Prague and Kuwait
Země a mez. organizace Kuvajt
Oblast smluvní úpravy Finance - Vzájemné poskytování pozemků a budov
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1988-10-17 Kuvajt
Platnost 17.10.1988
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the State of Kuwait for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Kuvajt
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2001-06-05 Praha
Platnost
Publikace č. 2004-04-16 48/2004

Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the State of Kuwait
Země a mez. organizace Kuvajt
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1997-07-03 Praha
Platnost
Publikace č. 2005-06-20 62/2005

Protokol mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsané 8. ledna 1996 v Kuvajtu

Název v cizím jazyce Protocol between the Czech Republic and the State of Kuwait on the Amendments to the Agreement between the Czech Republic and the State of Kuwait for the Promotion and Protection of Investments signed in Kuwait on January 8, 1996
Země a mez. organizace Kuvajt
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 2010-10-31 Kuvajt
Platnost
Publikace č. 2013-09-18 64/2013
.