Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Libanon Sidon
Libanon Libanon

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • arabsky: Al-Džumhúríja al-Lubnáníja
 • česky: Libanonská republika
 • francouzsky: République Libanaise
 • anglicky: Lebanese Republic nebo Republic of Lebanon

1.2. Rozloha

 • rozloha 10.452 km2 , 225 km pobřeží Středozemního moře na západě země
 • hornatý charakter území: pohoří Libanon (tzv. Mount Lebanon) rovnoběžně s pobřežím (nejvyšší vrchol Kornet el-Sauda je na severu v oblasti Cedrů, 3.090 m) a pohoří Antilibanon podél hranice se Sýrií, mezi nimi leží údolí Bekáa (šířka země od moře na západě k východní syrské hranici je v nejširším místě 85 km); více než polovina území je položena výše než 1000 m n.v.
 • země sousedí na severu a na východě se Sýrií a na jihu s Izraelem

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • počet obyvatel:4,2 mil.(2012 odh.)
 • navíc:440 tis. palestinských uprchlíků (dle UNRWA, viz www.unrwa.org, polovina ve věku do 25 let), z toho 55 % žije ve 12 táborech,
 • přes 700 000 registrovaných syrských uprchlíků ke konci srpna 2013 a až 0,3-0,5 mil. dalších syrských občanů – námezdní síly, střední třída, majitelé podniků.
 • několik desítek tisíc občanů Egypta, Srí Lanky, Filipín a Malajsie, kteří do Libanonu přicházejí rovněž za prací
 • hustota osídlení 413 obyvatel na km2 (podle oficiálního údaje) až 520 (podle odhadovaného počtu lidí skutečně přítomných v zemi); osídleno je zejména pobřeží, kde splývá urbanistická zástavba jednotlivých vesnic a měst, a pohoří Libanon kolem Bejrútu (87 % obyvatelstva žije ve městech nebo v jejich okolí)
 • významná zahraniční diaspora přesahující12 mil. Libanonců (dle některých údajů až15 mil.).

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 0.24% (2012 odh.)
 • Porodnost: 15/1000 obyvatel  (2012 odh.)
 • Úmrtnost : 6.54  na 1000 obyvatel (2012 odh.)
 • Počet obyvatel ve městech : 87%  z celkové populace (2012)
 • Nárůst urbanizace: 0.9% roční změna (odhad na roky 2010-15)
 • poměr mužů a žen (2012): 49 % : 51 %
 • Věková struktura: (2012 odh.)
  0-14 : 23% (mužů  487,930/ žen 464,68)
  15-64: 68% (mužů 1,370,630/ žen 1,446,170)
  65 a více: 9% (mužů 173,070/žen 200,620)
 • Průměrná délka života (2012 odh.):
  Celkově: 75.01 let
  Muži: 73.48 let
  Ženy: 76.62 let
 • Gramotnost (odhad 2012):
  Všichni ve věku nad 15 let umějí číst a psát
  Celkově: 87.4% 
  Muži: 93.1%
  Ženy: 82.2%

1.5. Národnostní složení

 • Libanonci 80 %
 • Palestinci 12 %
 • Arménci 5 %
 • Syřané, Kurdové a jiní 3 %

 

Pozn.:Obyvatelstvo je arabského etnika z  95%, avšak zvláště křesťanští Libanonci se neidentifikují jako Arabové, ale jako potomci starověkých Kananejců a upřednostňují označení Féničané (Phoenicians).

1.6. Náboženské složení

V Libanonu  je oficiálně registrováno 17 náboženských denominací. Největší z nich představují křesťané (odhadem 39 %), ti se však dělí do několika dalších skupin (Z křesťanských denominací jsou převažující  katoličtí maronité, k nimž se hlásí odhadem 24 % celkového počtu obyvatel). Největší jednotnou skupinou v současném Libanonu jsou muslimští šíité (odhadem 32 %). Muslimští sunnité (odhadem 21 %) tvoří třetí nejpočetnější skupinu. Politicky významní jsou rovněž drúzové, k nimž se hlásí přibližně 7 % obyvatel.

Jednotlivé náboženské komunity nejsou po území Libanonu zastoupeny rovnoměrně: Šíité žijí zejména na jihu země, v údolí Bekáa a na jižním předměstí Bejrútu, sunnité obývají okolí Tripoli, Sidónu a Bejrútu, drúzské osídlení je významné v  pohoří Šúf. Převaha maronitské komunity je oblasti Mount Lebanon a ve východním Bejrútu. Asi na jeden tisíc obyvatel se v Libanonu hlásí k židovskému vyznání.(Jde o neoficiální odhady místních médií, oficiální statistiky náboženského složení Libanonu nejsou k dispozici.)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • arabština (v běžném styku libanonský, resp. levantský dialekt)
 • francouzština (hlavně v křesťanské komunitě)
 • angličtina (zejména v obchodním styku)
 • arménština (v arménské komunitě)

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

5 správních oblastí:

 • Velký Bejrút včetně předměstí (Greater Beirut)
 • Pohoří Libanon (Mount Lebanon)
 • Bekáa (Bekaa)
 • Sever
 • Jih

hlavní město:

 • Bejrút - 1,5 mil. obyvatel (s předměstími v části Mount Lebanon)

další velká města:

 • Tráblus (Tripoli -250 tis.)
 • Zahlé (45 tis.)
 • Sajdá (Sidon - 45 tis.)
 • Súr (Tyr -25 tis.)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Libanonská lira neboli libra (LBP nebo také L.L., L.P.) není dělena na nižší jednotky. Nejmenší mince je 50 LBP (často už obchodníky odmítaná), dále mince 100 LBP, 250 LBP a 500 LBP. Bankovky jsou 1.000 LBP, 5.000 LBP, 10.000 LBP, 20.000 LBP, 50.000 LBP a největší je 100.000 LBP. LBP je volně směnitelnou měnou. Přes značnou snahu o dedolarizaci ekonomiky lze v podstatě všude platit přímo USD.

Kurz místní měny je v posledních letech stabilní a odpovídá výši 1.500 LBP za 1 USD.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Pracovní doba státních institucí je zpravidla od 8 do 14 hod. od pondělí do čtvrtka, v pátek od 8 do 11 hod. a v sobotu od 8 do 13 hod.. Běžná pracovní doba firem je od 9 do 16 hod. v létě a do 17 hod. v zimním období. Banky pracují od 8.30 do 13.30 hodin, v sobotu od 8 do 11–12 hodin. Volným pracovním dnem je neděle.

Prodejní doba je podle sezóny a podle typu obchodu různá. Obchody otevírají ráno v 8.30 až v 10 hod. a večer zavírají kolem 19:30 hodin.Velké supermarkety mají otevřeno po celý týden od 9 do 22 hodin.

Každoroční aktualizace dat libanonských státních svátků je zveřejňována na www.informs.gov.lb. Hlavní muslimské svátky jsou pohyblivé a řídí se lunárním kalendářem. Měsíční muslimský svátek ramadán bude v roce 2012 probíhat pravděpodobně od 20.července do 19. srpna. Přesné datum počátku a ukončení ramadánu (včetně závěrečných svátků al-Fitr) je vyhlašováno pro jednotlivé muslimské směry vrcholnými náboženskými představiteli jednotlivých komunit těsně před jejich začátkem v návaznosti na pohyby Měsíce.

Přehled oficiálních svátků v roce 2013:

 

01 Jan 2013

New Year's Day

 

06 Jan 2013

Christmas Day - Armenian Orthodox

 

24 Jan 2013

Prophet Mohammad's Birthday

 

09 Feb 2013

St. Maroun's Day

 

14 Mar 2013

Annunciation

 

29 Mar 2013

Good Friday - Western

 

31 Mar 2013

Easter - Western

 

13 Apr 2013

Good Friday - Eastern

 

15 Apr 2013

Easter - Eastern

 

01 May 2013

Labor Day

 

06 May 2013

Martyr's Day

 

25 May 2013

Resistance and Liberation Day

 

15 Aug 2013

Assumption Day

 

8 Aug 2013

Eid El-Fitr

 

15 Oct 2013

Eid Al-Adha

 

4 Nov 2013

Hijri New Year

 

22 Nov 2013

Independance Day

 

13 Nov 2013

Achoura

 

25 Dec 2013

Christmas Day

 

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

 • nutno ovládat angličtinu nebo francouzštinu, případně arabštinu
 • uvědomovat si, že Libanonci mají jistě ne náhodou pověst vynikajících vyjednavačů a obchodníků a že kladou velký důraz na image
 • mít na vědomí, že pro úspěšné završení obchodu je důležitý osobní kontakt s partnery a často i orientální rituál mnoha setkání a společných obědů a večeří před závaznou rozpravou o uzavření kontraktu
 • potvrzovat vždy termín obchodní schůzky předem telefonicky; není výjimkou, že libanonští obchodníci své schůzky na poslední chvíli ruší
 • výsledky jednání potvrdit písemně
 • projednávat státní zakázky bez libanonského prostředníka je vesměs nemožné
 • nekomentovat náboženské zvyky a poměry v zemi a v rámci možností přizpůsobit své chování konfesijní příslušnosti svého partnera
 • vyvarovat se dárků v podobě alkoholu v případě muslimských partnerů
 • někteří muslimové  netisknou ruce ženám (je důležité, aby o tom byly informovány případné obchodní partnerky)
 • být si vědom skutečnosti,  že protiizraelské postoje jsou z historických důvodů (a zejména  následkem letního konfliktu v roce 2006) mezi Libanonci značně rozšířené (viz i vízové restrikce v kap. 1.13.)
 • při domlouvání schůzek počítat s každodenními problémy v městské dopravě (časté dopravní kolapsy v centru města). Příležitostná nedochvilnost je proto v zemi tolerována za předpokladu, že je spojena s omluvou, nejlépe prostřednictvím mobilního telefonátu zpožděného po cestě na schůzku těsně před plánovaným termínem schůzky.
 • mobilní telefon patří k běžné výbavě místního obchodníka; české společnosti mají roamingové smlouvy s Libanonem.
 • dobře fungují služby půjčoven vozů: k vypůjčení vozu je podmínkou  být starší 21 let, mít mezinárodní ŘP.  Pro řízení v Libanonu je vhodné mít větší řidičské zkušenosti, neboť pravidla v Libanonu se vykládají vcelku volně a je nutná rychlá reakce a všeobecná obezřetnost
 • cestovatelé se mohou ubytovat v hotelích různých cenových kategorií, náklady na jednolůžkový pokoj a noc činí podle lokality a počtu hvězdiček  mezi 100–300 USD. Úroveň odpovídá běžným standardům.
 • doporučuje se přibalit do zavazadla prostředky proti trávicím obtížím

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Před cestou do teritoria je vhodné uzavřít kvalitní zdravotní pojištění.

Úroveň zdravotní péče v Libanonu je srovnatelná s evropskými nemocnicemi a vyrovná se lékařské péči v ČR. V Bejrútu existuje přes deset větších nemocnic, ze kterých lze doporučit zejména American University Hospital (tel. 01–350 000).

Za ošetření cizince se převážně platí v hotovosti, uznávány jsou i mezinárodní karty zdravotního pojištění prvotřídních společností.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádná z ekonomických institucí ČR není v teritoriu zastoupena.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Praktická telefonní čísla
První pomoc 140 nebo (05) 921 675
Policie 112 nebo (01) 752 428/9
Požárníci 175 nebo (01) 445 300
Americká univerzitní nemocnice (01) 350 000
Informace o počasí 1722
Informace o telefonních číslech 120
Mezinárodní hovory 100 nebo (01) 425 107 až 110
Bejrútské letiště (01) 628 000 až 009

Aktuální informace o počasí v Libanonu doporučujeme prověřit zejména při plánování přejezdu z Bejrútu do údolí Bekáa (a event. dále do Damašku), neboť při této cestě může být v případě nepřízně počasí spojnice meziBejrútem a údolím Bekáa uzavřena

1.18. Internetové informační zdroje

Přehled důležitých internetových adres využitelných českými podnikateli se zájmem o spolupráci s Libanonem (adresy vládních institucí, ekonomických a finančních institucí a profesních svazů) je k dispozici v kapitole Odkazy na internetovém portálu Libanonské centrální banky www.bdl.gov.lb nebo na internetovém portálu libanonské investiční agentury IDAL www.idal.com.lb. Užší výběr internetových adres je součástí kapitoly Obchod a ekonomika webových stránek velvyslanectví ČR v Libanonu www.mzv.cz/beirut.

Vhodným zdrojem informací o ekonomickém vývoji země jsou zejména měsíční, čtvrtletní a výroční zprávy Libanonské centrální banky zveřejňované na www.bdl.gov.lb. Na tomto portálu je možné získat také kompletní informace k vývoji bankovního sektoru, aktuální směnné kurzy a výše úrokových sazeb a odkazy na všechny libanonské banky disponující internetovými adresami.

Při vyhledávání obchodních partnerů je vhodné využít internetové stránky Federace obchodních, průmyslových a zemědělských komor www.cci-fed.org.lb. Tendrové příležitosti v oblasti investičních projektů jsou pravidelně zveřejňovány na webovém portálu Rady pro rozvoj a rekonstrukci (CDR) www.cdr.gov.lb. Výroční zprávy této organizace zpřístupněné také na uvedené internetové stránce vhodně mapují situaci poválečné obnovy a rozvoje jednotlivých sektorů. Užitečným portálem pro potenciální investory je zejména domovská stránka investiční agentury IDAL www.idal.com.lb. Celní náležitosti jsou k dispozici na www.customs.gov.lb, v případě českých exportérů však doporučujeme se seznámit i s vývojem celních tarifů mezi Libanonem a členskými státy EU dohodnutý v rámci Asociační dohody na www.dellbn.cec.eu.int/english/text.htm. Užitečné informace k navázání obchodních vztahů s Libanonem jsou rovněž obsahem kapitol Obchod a ekonomika na www.mzv.cz/beirut a obsahem každoročně aktualizované souhrnné teritoriální informace o Libanonu.

Nejvhodnějším portálem s turistickými informacemi je www.destinationlebanon.com nebo www.rediscoverLebanon.com, vyhledavače libanonských hotelů, restaurací, obchodních a zábavních center, půjčoven automobilů apod. jsou dostupné i na www.lebanon.com, www.lebanonlinks.com nebo www.terra.net.lb.

Libanonské vládní instituce

Další zdroje informací o Libanonu

a) všeobecné informace

b) turistické informace:

c) obchodní komory a profesionální asociační svazy:

d) odborné ekonomické časopisy:

e) statistiky

f) internetové stránky velvyslanectví jiných států v Libanonu:

Pozn: Webové stránky velvyslanectví USA v Libanonu disponují mnoha informacemi, statistiky nicméně obsahují starší data. V adrese www.embofleb.org/lebanon.htm se nabízí aktuální seznam internetových adres s informacemi k Libanonu- jedná se několik set adres ve 12 skupinách členěných na média, základní informace, školství, vládu, kulturu, turistiku, organizace, náboženské skupiny, organizace, historii a dealery internetu, obchod, obecné seznamy.

i) další užitečné informace:

 

1.19. Adresy významných institucí

V Libanonu působí 4 regionální Obchodní, průmyslové a zemědělské komory, které zastřešuje jejich federace. Kontakty jsou následující:

THE FEDERATION OF THE CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND AGRICULTURE IN LEBANON

Sanayeh, Justinien Street, CCIAB Bldg.,

P.O.Box 11-1801

B e i r u t

Internet: http://www.cci-fed.org.lb               

e-mailový kontakt je součástí internetové prezentace

Tel. / Fax: (+ 961 1) 34 79 04, 34 96 14

Tel. (Centrála): (+ 961 1) 74 41 60

Kontaktní osoba: Mr. Mohamad CHOUCAIR – President

CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND AGRICULTURE OF BEIRUT & MOUNT LEBANON

Sanayeh, Justinien Street, CCIAB Bldg.,

P.O.Box 11 - 1801

B e i r u t

Internet: http://www.ccib.org.lb

E-mail: wnaja@inco.com.lb

Tel.: (+ 961 1) 35 33 90/1/2/3, 74 41 60

Fax: (+ 961 1) 34 13 28

Kontaktní osoba: Mr. Mohamad CHOUCAIR - President

Mr. Gaby Tamer  - Vice- President

CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND AGRICULTURE OF TRIPOLI AND NORTH

Tripoli Highway, CCIAT Bldg.,

T r i p o l i

Internet: http://www.cciat.org.lb

http://cciat-leb.freeservers.com

E-mail: comindag@dm.net.lb

Tel.: (+ 961 6) 43 27 90, 60 12 64, 62 71 62

Fax: (+ 961 6) 44 20 42

Kontaktní osoba: Mr. Marcel CHABTINY - Vice President

CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND AGRICULTURE OF ZAHLE AND BEKAA

”Palace de Justice” Highway, CCIAZ Bldg.,

Z a h l e

Internet: http://www.cciaz.org.lb

E-mail: info@cciaz.org.lb

Tel.: (+ 961 8) 80 26 02, 81 76 81

Fax: (+ 961 8) 80 00 50

Kontaktní osoba: Mr. Edmond JREISSATI - President

Mr. Youssef G. Geha  - General Manager

CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND AGRICULTURE OF SAIDA AND SOUTH

Riad El-Solh Street, CCIAS Bldg.

S a i d a

Internet: http://www.ccias.org.lb

E-mail: chamber@ccias.org.lb

Tel.: (+ 961 7) 72 01 23

Fax: (+ 961 7) 72 29 86

Kontaktní osoba: Mr. Mohammad Hassan SALEH - President

Kontakty na některé odborné asociace jsou následující:

LEBANESE BANKS ASSOCIATION

Dora Highway, Moucarry Center, 4th floor

B e i r u t

Tel.: (+ 961 1) 970 500

Fax: (+ 961 1) 970 501

E-mail: abl@abl.org.lb

Kontaktní osoba: Dr. Joseph TORBEY - President

LEBANESE INDUSTRIALISTS´ ASSOCIATION

Beirut Chamber of Commerce, Industry and Agriculture Building

Sanayeh, Justinien St.

P.O.Box 11 - 1502

B e i r u t

Tel.: (+ 961 1) 350 280/1/2

Fax: (+ 961 1) 351 167, 350 282

E-mail: ali@sodetel.net.lb

ali@ali.org.lb

Internet: http://www.ali.org.lb

Kontaktní osoba: Mr. Neemat FREM - President

BEIRUT TRADERS´ ASSOCIATION

Beirut Chamber of Commerce, Industry and Agriculture Building

Sanayeh, Justinien Street

B e i r u t

Tel.: (+ 961 1) ´747 886, 345 735, 347 997

Fax: (+ 961 1) 747 887

E-mail: beiruttraders@inco.com.lb

Kontaktní osoba: Mr. Nadim A. ASSI - President

Klasickou TPO (Trade Promotion Office) se státní podporou je Trade Information Center při ministerstvu ekonomie a obchodu. Kontakt je následující:

TRADE INFORMATION CENTER

MINISTRY OF ECONOMY AND TRADE

Rue Artois, Hamra

B e i r u t

Tel.: (+ 961 1) 345 250, 345 255

Fax: (+ 961 1) 349 459

E-mail: tic@economy.gov.lb

Internet: http://www.economy.gov.lb

Kontaktní osoba: Mrs. Rafif BERRO - Office Director

 

.