Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Libanon Sidon
Libanon Libanon

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic a Memorandum

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Lebanese Republic on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Libanon
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1997-09-19 Bejrút
Platnost
Publikace č. 2001-10-24 106/2001

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Lebanon
Země a mez. organizace Libanon
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2003-09-22 Bejrút
Platnost
Publikace č. 2007-01-11 4/2007

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Lebanese Republic on Cooperation in the Fields of Culture, Education and Science
Země a mez. organizace Libanon
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2004-05-03 Bejrút
Platnost
Publikace č. 2004-12-14 138/2004

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Lebanon on Cooperation in the Field of Tourism
Země a mez. organizace Libanon
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2006-02-24 Praha
Platnost 18.8.2006
Publikace č. 2007-06-08 35/2007

Smlouva mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Republic of Lebanon for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Libanon
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1997-08-28 Praha
Platnost
Publikace č. 2000-04-11 30/2000
.