Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Omán poušť Wahiba
Omán Omán

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

  • Sultanát Omán
  • Arabsky v českém přepisu: Saltanat Umán
  • Anglicky: Sultanate of Oman

1.2. Rozloha

  • 212 460  km2

Výše uvedený údaj pochází z oficiálních ománských zdrojů, některé prameny (např. CIA Factbook) uvádějí až 309.500 km2. Tato skutečnost pramení v nejasném stanovení hranic ve vnitrozemských pouštních oblastech.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 
počet obyvatel 3,3 mil. [1]
hustota osídlení 15,5 obyv./km2[2]
podíl ekonomicky činného obyvatelstva 46 %.[3]

[1]   "Statistical Yearbook 2012" of Ministry of National Economy vydaná v 02/2013 (z toho 1,3 mil. cizinců a 2 mil. Ománců )

[2]  Výpočet vychází z hodnoty 3 295 tis. obyvatel

[3]  Údaje o zaměstnanosti podle "Central Bank of Oman Anual Yearbook 2012" : celková zaměstnanost v roce 2011 činila 1 473 471 (z toho Ománci 23%), z toho ve státním sektoru 184 440 (z toho Ománci 86%) a v soukromém 1 289 031 (z toho Ománci 13%).

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 

průměrný roční přírůstek obyvatelstva    

17,2% celkem, Ománci 2,2%, expati 45,2 % (odhad k 1/2 r. 2011)

demografické složení [1] muži   64 %
  ženy  36 %
do 14 let   22 %
15-19 let     8 %
20-24 let   11 %
24-29 let   16 %
29-64 let   40 %
nad 64 let   2,7 %.

[1] "Statistical Yearbook 2012" of Ministry of National Economy vydaná v 02/2013 - údaj se vztahuje pouze k  Ománcům, demografické složení expatů : 83% muži, 17% ženy

Z tabulky je patrné, že 57% obyvatelstva (včetně expatriantů) je do 30 let.

1.5. Národnostní složení

Arabové a další afro-asijské národnosti (Balúčové, Indové, Srí Lančané, Pákistánci, Bangladéšané apod.)

státní příslušníci (Ománci)  61,0 %
cizinci [1]  49,0 %.


[1] "Statistical Yearbook 2012" of Ministry of National Economy vydaná v 02/2013 zejména z ostatních arabských zemí a z jižní a jihovýchodní Asie

1.6. Náboženské složení

  • muslimové (islám) – 86 % (z toho většina ibádíjský směr, dále též menšiny sunnitské i ší´itské)
  • hinduisté – 13 %
  • jiná náboženství – 1 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Arabština

V obchodním styku či u výše postavených státních úředníků je nejčastěji používaným cizím jazykem angličtina. [1]


[1]  vzhledem k vysokému počtu pracovníků z Asie a Afriky (zejména na méně hodnocených a méně kvalifikovaných pracovních místech) se lze s nimi dorozumět i jazyky jejich země původu, tj. např. filipínskými dialekty (pilipino), balúčijsky, urdsky, amharsky, bangla (bengali), hindí a dalšími  indickými jazyky apod.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

země se dělí na 11 governorátů: Masqat, Dhofar, Musandam, Al Buraymi, Ad Dakhiliyah, Ad Dhahirah, Al Batinah North, Al Bathina South, Al Wusta, Ash Sharqiyah North, Asharqiah South.

hlavní město je Maskat (cca 700 tis. obyv.)

další větší města
Salalah (150 tis. obyv.)
Sohar
Sur
Ruwi

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 ománský rijál (OMR) = 1000 bajsa

(Dlouhodobě je udržován směnný kurs k  americkému dolaru v poměru 1 USD = 0,3845 OMR)

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Pevnými státními svátky jsou                           

1. leden
18. a 19. listopad
31. prosinec.

Ostatní svátky jsou pohyblivé, protože se řídí islámským lunárním kalendářem HIJRI, který má kratší rok a tedy se neustále oproti našemu roku posouvá. Nejvýznamnějšími dvěma obdobími pohyblivých svátků jsou svatý měsíc ramadán a pouť do Mekky -  hadždž. Tyto události končí svátky, které v místním kalendáři připadají na první tři pracovní dny desátého měsíce (´Íd Al-Fitr na závěr ramadánu) a na 9.-12. den dvanáctého měsíce (´Íd Al-Adhá na závěr hadždže, během něhož probíhá velká pouť do Mekky).

V roce 2013 podle našeho (gregoriánského) kalendáře začal ramadán 10.7. a skončil 8.8.2013, následný třídenní ´Íd Al-Fitr proběhl od 9.8. do 11.8.2013. V roce 2014 začne ramadán 1.7. a skončí 29.7., svátek Id Al Fitr začne 30.7. Svátek Id al Idhá začne 17.10.2013.

Obvyklá pracovní doba je od neděle do čtvrtka (změna víkendu na pátek a sobotu byla uzákoněna k 1.5.2013). Některé firmy pracují i v sobotu. Max. 48 hodin při šesti pracovních dnech týdně. Obvyklá prodejní doba je 8-12 a 16-18 hod. od neděle do pátku. Větší prodejny mívají otevřeno i pozdě večer a v sobotu dopoledne.


[1]            Všechna uvedená budoucí data závisejí na viditelnosti měsíce v daném období. Základní porovnání islámského a gregoriánského kalendáře lze nalézt na www.islamicfinder.org/Hcal/index.php?home

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Pro obchodní jednání je nejpodstatnější osobní kontakt mezi stranami. Bez vzájemného kontaktu lze jen těžko očekávat získání důvěry, ale i významnějšího pokroku při jednání na straně ománského partnera. I při již probíhajícím obchodu je vhodné organizovat průběžné osobní návštěvy obchodních partnerů.

Dlouhé držení ruky hostitelem při vítání je výraz pohostinnosti. Vysloveným projevem přátelství je objetí doprovázené krátkým dotekem oběma tvářemi (viz francouzský uvítací zvyk).

Typické uvítací občerstvení je světlá trpká káva dolévaná do malého šálku, potom malý šálek s ouškem přeslazeného čaje a někdy také datle. Nejslušnější je si kávu nechat nalít, ale ne více než třikrát. Šálek se drží pravou rukou.

Při jednání s ománským partnerem je zvykem nejprve zahájit rozhovor obecnými tématy, např. o klimatických podmínkách, o sportu, o významných událostech v zemi či světě. Je rovněž zdvořilé se optat na rodinu, pokud již partnera a jeho rodinné poměry známe.

Je vhodné jednání směřovat do takových hodin, kdy neprobíhají motlitby. Není vhodné jednání protahovat nad obvyklou pracovní dobu. Na druhou stranu je ománský partner namnoze ochoten jednat např. při večeři v pozdních večerních hodinách.

Sluší se ománského partnera, na němž nám záleží, obdarovat. Vhodným dárkem je především český křišťál, nevhodné jsou jakékoliv dárky s motivy křesťanské či jiné než islámské náboženské symboliky apod.

Jak již bylo uvedeno výše, kromě svátků má sváteční atmosféru také celý devátý měsíc zvaný ramadán, kdy se pravověrní přes den postí a večer bohatě hodují. V době ramadánu je lépe žádná obchodní jednání neorganizovat.

Při jednání o zastoupení firmy je nutné řádně zvážit, zda je ománský partner skutečně schopen a ochoten se zastoupení plně věnovat.

I v anglických textech se často používá místní datování. Pro lepší rozlišení je za místním letopočtem někdy uvedena zkratka “H.” a za naším letopočtem zkratka “G.”. Místní letopočet začal v roce 622 našeho letopočtu a místní kalendář je lunární. Má také 12 měsíců, ale maximálně po 30 dnech, takže rok je zpravidla o 11 dní kratší.

Rok 2013 začal 19.2.1434 a končí 28.2.1435. [1]

Rok 1434 začal 15.11.2012 a končí 4.11.2013, rok 1435 začíná 15.11.2013.

[1]            Pro přepočty dat je velmi užitečná webová stránka www.islamicfinder.org/Hcal/index.php?home, kde lze flexibilně konvertovat data mezi islámským (hijri) a evropským (gregoriánským) kalendářem.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní zdravotní péče je zejména ve větších městech ve státních zařízeních na vysoké úrovni. Namnoze je zaměstnáván zahraniční personál, státní nemocnice jsou vybaveny soudobou technikou. Péče o cizince je v zásadě péčí placenou a je nutno si náklady refundovat u své zdravotní pojišťovny. Obecně neexistují žádné dohody o spolupráci zdravotních pojišťoven. Pro krátkodobý pobyt v Ománu je vhodné uzavřít zdravotní pojištění pro zahraničí.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádná z výše uvedených organizací nemá v Ománu své zastoupení

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

mezinárodní předvolba z ČR 00968 bez další předvolby čísla města či oblasti

policie                                                            
Maskat 24560099 (pro celou oblast hlavního města)
letiště Maskat 24510099
Khasab 26830199
Nizwa 25425099
Ruwi 24701099
Salalah 23290099
Seeb 24420099
Sohar  26840099
Sur 25540099

zdravotnická pohotovost
603988
563625

pohotovost pro dopravní nehody
561447

ambulance [1]
Al Buraimi Hospital 25652319
Al Nahda Hospital 24837800
Armed Forces Hospital 24331997
Khoula Hospital 24563625
Nizwa Hospital 25449361
Royal Hospital 24590491
Sohar Hospital 26840399
Sultan Qaboos Hospital(Salalah) 23211151

zubní ambulance
Al Massarat  24566435
Al Muthana Physiotherapy Centre 24484046
Al Shatti Hospital 24604263
Gulf Medical Centre 24564639
Hatat House Polyclinic 24563641
Harub Dental Clinic 24563814
Lama Polyclinic 693055
Medident 600668
Qurum Medical Centre 562198
Mahfudh Dental Clinic 441819

hlášení dopravních přestupků
24510228

informace o pasech a vízech 
24569606

požárníci a další záchranářská pohotovostní služba
999

poruchy elektřiny
24714300 (Muscat, Mutrah)
24701821 (Ruwi)
23290211 (Salalah)

poruchy dodávek vody
24795775 (Muscat, Mutrah)
24702732 (Ruwi)
23290222 (Salalah)

informace o mezinárodních telefonních číslech
1327

mezinárodní telefonní ústředna (operátoři)
1305

informace o vnitrostátních telefonních číslech
198

stížnosti     
192

informace o leteckých spojích
24519223

ztracená zavazadla při letecké přepravě
24519504

předpověď počasí
24519113

kurzy cizích měn  
1106

AAA (Arabian Automobile Aliance = arabská automobilová asociace = 24hodinová asistenční služba po celý rok                                                                 
24697800


[1]            Zdravotní pomoc lze přivolat z největších nemocnic.

1.18. Internetové informační zdroje

Statistické přehledy

Významné adresy

Seznam významných předpisů

Nejdůležitější internetové zdroje informací

Různé

1.19. Adresy významných institucí

Diwan of the Royal Court (kancelář královského dvora) 
www.diwan.gov.om (stránky přístupné pouze autorizovaným osobám)

Ministry of Agriculture & Fisheries (ministerstvo zemědělství a rybolovu)               
www.maf.gov.om

Ministry of Awqaf & Religious Affairs (ministerstvo náboženských záležitostí)            
www.mara.gov.om

Ministry of Civil Service (ministerstvo veřejných služeb)                        
www.omanmocs.com

Ministry of Commerce, Industry & Minerals (ministerstvo obchodu, průmyslu a minerálních zdrojů)
www.mocioman.gov.om

Ministry of Education (ministerstvo školství)                                     
 www.edu.gov.om

Ministry of Finance (ministerstvo financí)                                       
www.mof.gov.om

Ministry of Health (ministerstvo zdravotnictví)                              
www.moh.gov.om

Ministry of Heritage & Culture (ministerstvo kultury a kulturního dědictví)       
www.mnhc.gov.om

Ministry of Higher Education (ministerstvo vyššího školství)                          
www.mohe.gov.om

Ministry of Information (ministerstvo informací)                                   
www.omanet.com

Ministry of Justice (ministerstvo spravedlnosti)                            
 www.moj.gov.om

Ministry of National Economy (ministerstvo národní ekonomiky)                    
www.moneoman.com

Ministry of Oil & Gas (ministerstvo ropy a plynu)                             
 www.mog.gov.om

Ministry of Transport and Communications(ministerstvo dopravy a komunikací)   
www.comm.gov.om

.