Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Palestina severní Jeruzalém a Ramalláh
Palestina Palestina

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Palestinské hospodářství je závislé na Izraeli. V roce 1994 byl mezi OOP a Izraelem podepsán Pařížský protokol, který nově definoval právní základnu vzájemných hospodářských vztahů i vztahů… více ►

Finanční a daňový sektor

Finanční a daňový sektor na PAÚ prochází od roku 2008 strukturálními reformami. PNS reformy v tomto sektoru úzce koordinuje se Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem (ale i Izraelskou… více ►

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Nejvýznamnější segment spolupráce hospodářské oblasti tvoří rozvojová pomoc, kterou ČR poskytuje PNS. Obchodní aktivity jsou zanedbatelné. Oficiální údaje o obchodní výměně navíc často… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

V důsledku neplnění dohody o vnitropalestinském smíření, uzavřené v květnu 2011, a celkové nestability v regionu nelze v tuto chvíli další vývoj na PAÚ odhadovat. Dosavadní vláda premiéra… více ►

Zahraniční obchod země

Statistické údaje vztahující se k zahraničnímu obchodu vycházejí pouze z registrovaných transakcí a nemusejí zcela vyjadřovat skutečný stav (realizace exportu a importu prostřednictvím izr.… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.