Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Palestina severní Jeruzalém a Ramalláh
Palestina Palestina

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Autonomní území pod Palestinskou národní správou

Arabsky: Al-Sulta al-wataníja al-filastiníja

Anglicky: Autonomous Territories under Palestinian National Authority

Pozn.: Zastoupení PNS v ČR nese označení Velvyslanectví Státu Palestina od února r. 1989, poté, co tehdejší ČSSR v roce 1988 uznala vyhlášení Státu Palestina. Do té doby v ČSSR existovalo od r. 1976 zastoupení Organizace pro osvobození Palestiny (OOP), od r. 1983 s diplomatickým statutem. ČR v současné době toleruje status quo palestinského zastoupení v Praze, a to přesto, že de facto existenci palestinského státu neuznává. Mírové dohody z Oslo z roku 1993 zahraniční zastoupení PNS sice formálně nepřipouštějí, nicméně kodifikují zachování úrovně již existujících diplomatických misí. Tento postoj je v souladu s politikou Evropské unie.

1.2. Rozloha

PAÚ jsou dva geograficky nezávislé územní celky - Západní břeh (někdy také Západní břeh Jordánu) a Gaza (Pásmo Gazy, Pásmo Gaza). Od roku 1967 byla pod izraelskou správou (okupací), od roku 1993 (dohody z Oslo) jsou území rozdělena do bezpečnostních zón A, B a C, zatímco civilní správa je v pravomoci PNS. Zvláštní status má (východní, palestinský) Jeruzalém, který Izrael připojil ke svému území, mezinárodní společenství však tuto anexi neuznává.

Zóna A: je plně pod palestinskou správou, a to včetně otázek bezpečnostních (jedná se především o velká města a správní střediska)
Zóna B: PNS má civilní pravomoci a zodpovědnost za dodržování veřejného pořádku, ostatní bezpečnostní pravomoci spadají pod orgány Státu Izrael.
Zóna C je pod plnou bezpečnostní bezpečnostní kontrolou Státu Izrael.

Bezpečnostní zóny B a C označuje Izrael za „spravovaná" území, Palestinci za „okupovaná". Palestinci si také v souvislosti s aspiracemi na samostatný stát nárokují východní část Jeruzaléma, kterou Izrael získal ve válce v roce 1967. Izrael naopak prosazuje politiku Jeruzaléma jako „sjednoceného" hlavního města Státu Izrael, které však v důsledku jeho nevyřešeného statusu není mezinárodně uznáno. Správním střediskem PAÚ je z tohoto důvodu Ramalláh. Zvláštní status má město Hebron, rozdělený v roce 1996 tzv. Hebronským protokolem na oblast H1 pod plnou kontrolou PNS a H2 pod kontrolou Izraele.

Rozloha

Celkem (Západní břeh a Gaza): 6 020 km2
Západní břeh: 5 655 km2
Gaza: 365 km2

 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel celkem: 4,29 mil.
Západní břeh: 2,65 mil.
Pásmo Gazy: 1,64 mil.
Východní Jeruzalém: 246 000

Hustota obyvatelstva na 1 km2: 713
Západní břeh: 468
Pásmo Gazy: 4 505

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 43,4 %
Západní břeh 45,4 %
Pásmo Gazy 39,9 %

Zdroje: PCBS: Komuniké "On the Eve of the International Population Day", 11.7.2012

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Přírůstek v r. 2011 (odhad): 2,98%
Západní břeh: 2,59%
Pásmo Gazy: 3,37%

Věková struktura
0-14 let: 40,8 %
15-64 let: 56,2 %
nad 65 let: 3,0 %

Průměrná délka života: muži 71 let, ženy 73,9 roku

Gramotnost (r. 2010): 94,9% muži: 97,6 %, ženy: 92,2 %

Podíl obyvatel venkova: 28,5 %
Podíl obyvatel uprchlických táborů: 15 %
Západní břeh: 5,7%
Pásmo Gazy: 31,2%

Počet Palestinců celkem (PAÚ + zbytek světa, odhad): 11 000 000

PAÚ: 4 290 000

Izrael: 1 200 000

Arabské státy:  4 900 000

Ostatní státy: 612 000


Počet obyvatel PAÚ s uprchlickým statusem: 2 085 900
Západní břeh: 872 100
Pásmo Gazy: 1 213 800

Počet uprchlíků v Jordánsku, Sýrii a Libanonu: 3 014 100

Zdroj: PCBS Statistical Abstract of Palestine, 2011 (prosinec 2011), PCBS prohlášení "On the Eve of the International Day of Refugees (20/06/2012)

1.5. Národnostní složení

Věrohodné údaje nejsou v současné době k dispozici.

1.6. Náboženské složení

Oficiálním náboženstvím je islám, uznávaným také křesťanství a víra komunity Samaritánů v Nábulusu. Svátky obou největších náboženství jsou oficiální (u křesťanů západní i východní-ortodoxní). Palestinské obyvatelstvo je převážně muslimské (98 % - především sunnité), křesťané tvoří necelá 2 % celkového počtu obyvatel.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Arabština - úřední jazyk
 • Angličtina a hebrejština - často používané jazyky, méně francouzština

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně se území dělí na celkem 16 celků - provincií v čele s guvernéry:
- Západní břeh: (Východní) Jeruzalém/Al-Quds (408 042 obyvatel - okres, 256 625 - město), Ramalláh (283 446), Betlém (177 170), Jericho, Hebron (530 541), Nábulus (332 299), Salfít, Qalqílija, Tulkarem, Túbás, Dženín
- Pásmo Gaza: Gaza-město (492 621 obyvatel), Džabálija (Gaza-Sever), Deir Balah, Chán Júnis, Rafah.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Hlavní měnou je nový izraelský šekel (NIS) = 100 agorot (PAÚ mají s Izraelem měnovou unii); kromě NIS se používá jordánský dinár (JD, cca 5 NIS), US dolar (3,5 NIS) a postupně se etabluje euro (EUR, 5,2 NIS).

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

PNS uznává svátky státní a náboženské - islámské a křesťanské (západní i pravoslavné).

Svátky v roce 2012:
Svátky PNS:
- Nový rok - 1. ledna
- Den půdy - 30. března

- Svátek práce - 1. května
- Počátek povstání v roce 2000 - 29. září
- Den nezávislosti - 15. listopadu

Islámské svátky:
- Narozeniny proroka Muhammada:  4. února 2012 / 24. ledna 2013
- svátek Isrá wa mi´rádž: 17. června 2012 / 5. června 2013
- postní měsíc Ramadán (začátek):  20. července 2012 / 9. července 2013
- Eid al-Fiter (svátek na konci Ramadánu):  19. - 21. srpna 2012 / 8. - 11. srpna 2013
- Eid al-Adha: 26. - 28. října 2012 / 15. - 18. října 2013
- Islámský nový rok:  15. listopadu 2012 - 4. listopadu 2013

Křesťanské svátky:

  Západní Východní  (ortodoxní)
Nový rok 1. ledna (každoročně) 14. ledna (každoročně)
Tří králů 6. ledna (každoročně) 19. ledna (každoročně)
Velikonoce 6. - 9. dubna 2012 / 29. - 31. března 2013 13. - 16. dubna 2012 / 3. - 6. května 2013
Vánoce 25. - 26. prosince (každoročně) 7. - 8. ledna (každoročně)

Islámské, některé křesťanské východní  i západní svátky jsou závislé na lunárním kalendáři a jsou pohyblivé. Většina křesťanských komunit svátky sjednotila: Velikonoce jsou slaveny podle „východního" kalendáře, vánoce podle kalendáře „západního". V Betlémě a Jeruzalémě vzhledem k poutníkům přicházejícím ze zahraničí slaví jednotlivé komunity zvlášť dle svých kalendářů (západního i východního).

Pracovní týden je neděle - čtvrtek, volný den je pátek a sobota (pozn.: instituce PNS). V křesťanských nevládních institucích je volným dnem neděle (nebo pátek a neděle). Pracovní doba na úřadech je oficiálně 8.30-15.00. Během ramadánového půstu je třeba počítat se zkrácenou pracovní dobou, v nestátním sektoru někde s „polední siestou", prodejní doba je většinou od ranních hodin do pozdního večera.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

 • Nesjednávat schůzky v pátek (u muslimů) a neděli (křesťanů).
 • Palestinci rádi přijímají i poskytují dárky, je však třeba věnovat pozornost tomu, zda je akceptovatelný - např. je nevhodné muslimům darovat alkoholické nápoje.
 • Palestinci chodí často i na obchodní jednání v neformálním oblečení (bez kravaty atd.).
 • Při návštěvách nábožensky nebo jinak vyhraněných oblastí a komunit je třeba dodržovat místně platné kodexy oblékání, chování atd. - nedoporučuje se např. oblékat krátké sukně/kalhoty a mít nezakrytá ramena, na mnoha místech (Gaza, Hebron, Nábulus) jsou pro ženy vhodnější dlouhé rukávy a horní část oblečení bez výstřihu.
 • U striktně věřících muslimů se obchodní partner může setkat s krátkým přerušením jednání v době„modlitby". Během ramadánového půstu musí obchodní partner počítat s tím, že mu většinou nebude nabídnuta ani voda.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V případě onemocnění či úrazu doporučujeme, pokud je to možné, nechat se ošetřit v izraelských nemocnicích. Úroveň místní zdravotnické péče není ve všech lokalitách stejná, popř. není dostupná vůbec. Vzhledem k tomu, že je zdravotní péče v Izraeli poměrně nákladná (jeden den pobytu v nemocnici při náhlém onemocnění stojí až 1.000,- USD), doporučujeme, aby se čeští občané před cestou do Izraele pojistili u některé české či mezinárodní pojišťovny.

Ze zdravotního hlediska nepředstavuje pobyt v Palestině zvýšené riziko. Nevyžaduje se žádné povinné očkování. Obecně platí, že je potřeba se chránit před sluncem, pít dostatečné množství tekutin a dbát na důkladné omytí ovoce a zeleniny, jakož i základní hygienu.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Občané ČR mohou cestovat na PÚ za stejných podmínek jako do Státu Izrael, tzn. maximálně do 3 měsíců bez víz či jiných povolení. Přesun mezi Izraelem, který ovládá všechny vnější hraniční vstupy, a Západním břehem není považován za přechod hranic, přechody do Gazy jsou považovány za mezinárodní. Při cestách na PAÚ je třeba počítat s vojenskými bezpečnostními kontrolami a uzávěrami, je třeba mít cestovní doklady neustále při sobě. Nelze vyloučit, že izraelské orgány na kontrolních stanovištích nepovolí z bezpečnostních důvodů další cestu. Podmínky pro cesty na PAÚ jsou velmi proměnlivé, dlouhodobě bezpečnostně stabilní jsou města Betlém, Ramalláh a Jericho, na místě je však stálá obezřetnost. Veškeré cesty do a z Gazy jsou v současné době pro české občany  vyloučeny.

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Kromě SÚ žádné jiné české instituce u PNS zastoupení nemají.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie: 100
 • Záchranka: 101
 • Civilní ochrana (hasiči): 102
 • Poruchy: 166
 • Info o telefonních číslech: 144
 • Info pro účastníky telefonní sítě: 199

Pozn.: Uvedená čísla jsou totožná s telefonními čísly v Izraeli, osoba v nouzi se na palestinská čísla dovolá pouze z pevných linek palestinské sítě Paltel nebo palestinského mobilního operátora Jawwal (popř. roamingem z izraelského Orange na Jawwal).

1.18. Internetové informační zdroje

Palestinská národní správa:

Investorské a poradenské firmy a svazy

Výzkumná a akademická střediska:

Mezinárodní organizace a organizace OSN v zemi působící:

Nevládní organizace:

Média:

1.19. Adresy významných institucí

Obchodní komory:

Federace palestinských obchodních, průmyslových a agrárních komor
Federation of Palestinian Chambers of Commerce, Industry & Agriculture
Tel.: 00972-2-2344923
Fax: 00972-2-2344914
POB 54107, Jerusalem
E-mail: fpccia@palnet.com
http://www.pal-chambers.com


Místní obchodní, průmyslové a agrární komory:

Bethlehem Chamber of Commerce & Industry
Tel.: 00970-2-2742742/2764401
Fax: 00970-2-2764402
POB 59, Bethlehem, Dr. Gmeiner Str.
E-mail: bcham@palnet.com
http://www.bethlehem-chamber.org

Gaza Chamber of Commerce, Industry & Agriculture (pod kontrolou Hamásu)
Tel. & Fax: 00970-8-2864588/44047/21172
POB 33, Gaza
E-mail: gazacham@palnet.com
http://www.pal-chambers.org

Hebron Chamber of Commerce, Industry & Agriculture
Tel.: 00970-2-2228218/7491
Fax: 00970-2-2227490
POB 272, Hebron, King Feisal St.
E-mail: hebcham@hebronet.com n. info@hebroncci.org
http://www.hebroncci.org

Jenin Chamber of Commerce, Industry & Agriculture
Tel.: 00970-4-2501107/5282/280/383
Fax: 00970-4-2503388
Jenin, Nazareth Str.
E-mail: jencham@hally.net
http://www.jenincci.org.ps

Jericho Chamber of Commerce, Industry & Agriculture
Tel.: 00970-2-2322394/2323313
Fax: 00970-2-2322394
POB 91, Jericho, Al-Quds Str.
E-mail: jerco@pal-chambers.com
http://www.pal-chambers.com

Jerusalem Chamber of Commerce, Industry & Agriculture
(Pozn.: Na příkaz izraelské správy z r. 2002 stále zavřená)
Tel.: 00972-2-6282351/6261340
Fax: 00972-2-6272615
POB 19151, Jerusalem
náhradní kontakt:
Tel.: 00972-2-2344923
Fax: 00972-2-2344914
E-mail: chamber@chamber.jacci.org / arabjerusalemchamber@gmail.com
http://www.jacci.org

Nablus Chamber of Commerce, Industry & Agriculture
Tel.: 00970-9-2380335/2379615
Fax: 00970-9-2377605
POB 35, Nablus
E-mail: nablus@palnet.com
http://www.pal-chambers.com

Qalqilya Chamber of Commerce, Industry & Agriculture
Tel.: 00970-9-2941473/7630
Fax: 00970-9-2940164
POB 13, Qalqilya
E-mail: qchamber@palnet.com
http://www.qal-chamber.com

Ramallah/Al-Bireh Chamber of Commerce, Industry & Agriculture
Tel.: 00970-2-2984690/2955052/6043
Fax: 00970-2-2984691
POB 256, Ramallah, Al-Bareed St.
E-mail: info@ramallahcci.org
http://www.ramallahcci.org

Salfit Chamber of Commerce, Industry & Agriculture
Tel. & Fax: 00970-9-2515970
POB 16, Salfit
E-mail: salfeetchamber@hotmail.com

Tulkarem Chamber of Commerce, Industry & Agriculture
Předseda: Zuhdi Abdullah Shreim
Tel.: 00970-9-2671010/1797
Fax: 00970-9-2675623

POB 51, Tulkarem
E-mail: chamber_tulk@hotmail.com

 

Další obchodní komory:

American-Palestinian Chamber of Commerce
Tel.: 00970-2-2408212
Fax: 00970-2-2408213
POB 19315, Ramallah
E-mail: pacc@pal_am.com
http://www.pal_am.com

European-Palestinian Chamber of Commerce, Industry & Agriculture
Tel.: 00972-2-6273293/6264883
Fax: 00972-2-6264975/87893
POB 20185, Jerusalem
E-mail: info@epcc-jerusalem.org
http://www.epcc-jerusalem.org
Gaza: Telefax: 00970-8-2860160
E-mail: epccgaza@palnet.com

Obchodní a průmyslové svazy, investorské, konzultační a obchodní firmy:
PALTRADE
Tel.: 00970-2-2408383/4
Fax: 00970-2-2408370
POB 883, Ramallah, Al-Watania Tower Bldg., 5th fl., Al-Bireh
E-mail: info@paltrade.org
http://www.paltrade.org
Gaza:
Tel.: 00970-8-2833539
Fax: 00970-8-2833549
POB 5180, Gaza

The Palestinian Businessmen Association (PBA)
Tel.: 00970-2-2347177/2343320
Fax: 00970-2-2347179
POB 1681, Ramallah, POB 38491 Jerusalem
E-mail: palba@palnet.com
http://www.pba-palestine.org

The Palestinian Businessmen Association (PBA) - Gaza
Tel.: 00970-8-2827229
Fax: 00970-8-2827550
POB 1389, Gaza

PECDAR - Palestinian Economic Council for Development & Reconstruction
Tel.: 00970-2-2974300
Fax: 00970-2-2974331
POB 54910, Jerusalem
E-mail: info@pecdar.pna.net
http://www.pecdar.org

Palestinian Contractors´ Union
Telefax: 00970-2-2404797/3796
Al-Bireh, Silwadi Bldg. 4th Fl.
E-mail: pcujerusalem@palnet.com

Palestinian Federation of Industries
Tel.: 00970-2-2407334/8703
Fax: 00970-2-2407335
POB 574, Al-Bireh, Al-Baloo´a
E-mail: info@pfi.ps
http://www.pfi.ps
v Gaze:
Tel.: 00970-8-2838664
Fax: 00970-8-2838674
E-mail: amr@pfi.ps

Arab Hotel Association
Tel.: 00972-2-6283140
Fax: 00972-2-6283118
POB 66206, Jerusalem 91190, 10 Nur Eddin St.
E-mail: info@palestinehotels.com, info@astap.org
http://www.palestinehostels.com, www.astap.org

Association of Palestinian Local Authorities (APLA)
Tel.: 00970-2-2980601/2961530
Fax: 00970-2-2980602
POB 3633, Al-Bireh, Jerusalem St.
E-mail: apla@palnet.com
http://www.apla-pal.org
MFW: Municipal/institutional development lobbying activities

Arab Palestinian Shopping Centers
Tel.: 00970-2-2408581
Fax: 00970-2-2408582
POB 4185, Al-Bireh
E-mail: apsc@palnet.com
http://www.apic-pal.com

Palestine Development & Investment Ltd. (PADICO)
Tel.: 00970-9-2384480
Fax: 00970-9-2384355
POB 316, Nablus
E-mail: padico@padico.com
http://www.padico.com

Palestine Securities Exchange ( Palestinian Stock Market)
Tel.: 00970-9-2345555
Fax: 00970-9-2341341
Al-Qasr Bldg., POB 128, Nablus
E-mail: prs@p-s-e.com
http://www.p-s-e.com

 

Mezinárodní organizace:

IMF - International Monetary Fund
Tel.: 00970-2-2366530
Fax: 00970-2-2366543
POB 54842, World Bank Bldg., Dahiet Al-Barid, Jerusalem
E-mail: knashashibi@imf.org
http://www.imf.org

UNDP/PAPP - UN Development Program/Program of Assistance to the Palestinian People (PAPP)
Tel.: 00972-2-6268200
Fax: 00972-2-6268222
4A, Ya´kubi St., Wadi Al-Joz, POB 51359, Jerusalem
E-mail: registry.papp@undp.org
http://www.papp.undp.org

World Bank (International Bank for Reconstruction and Development IBRD) - West Bank and Gaza Resident Mission
Tel.: 00970-2-2366500
Fax: 00970-2-2366543
Dahiet Al-Barid, World Bank Bldg., POB 54842, Jerusalem
http://www.worldbank.org

.