Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Saudská Arabie poušť u Rijádu
Saúdská Arábie Saúdská Arábie

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Ekonomika KSA je v současné době plně závislá na těžbě ropy , která se spolu s navazující petrochemickou výrobou podílejí více než 1/2 na tvorbě HDP. SAK má největší zásoby… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Saúdská Arábie učinila v letech 2005-10 značný pokrok v liberalizaci investičního prostředí, což potvrzuje každoroční hodnocení Světové banky v oblasti „Ease of Doing Business“, v… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Rozvoj obchodní spolupráce s KSA je pro ČR velmi důležitý. Saúdskoarabský trh je největším v regionu a nadále poroste, o čemž svědčí nejen ambiciózní investiční plány KSA, ale též… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Saúdská Arábie úspěšně překonala období celosvětové finanční a hospodářské krize. Její ekonomika, nejvíce postižená v roce 2009, kdy došlo ke stagnaci HDP oproti roku 2008 opět… více ►

Zahraniční obchod země

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.