Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Saudská Arabie poušť u Rijádu
Saúdská Arábie Saúdská Arábie

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Saúdskoarabské království (SAK)
Arabsky v českém přepisu: Al Mamlaka Al Arabíja As Saúdía
Anglicky: Kingdom of Saudi Arabia

1.2. Rozloha

2 240 350 km2 [1]

SAK se rozkládá na Arabském poloostrově, kde zabírá většinu jeho území. Sousedí na severu od západu k východu s Jordánskem (744 km), Irákem (814 km) a Kuvajtem (222 km), na východě od severu k jihu s Bahrajnem (24 km dlouhým mostem k tomuto ostrovnímu státu), Katarem (60 km), Spojenými arabskými emiráty (457 km), na jihovýchodě s Ománem (676 km) a na jihu s Jemenem (cca 1 458 km), celková délka hranic činí 4 431 km..

Z východní strany je SAK omýváno vodami Perského zálivu, západní hranici SAK tvoří Rudé moře.

 


[1]            Dle neoficiálních pramenů  se rozloha pohybuje již od 1 960 582 km2, některé hranice se sousedními státy (např. v pouštních oblastech se sousedním Jemenem) nejsou přesně vymezeny. CIA Factbook uvádí např. rozlohu 2 149 690 km2.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 
počet obyvatel  celkem  29 195 895 [1]
hustota osídlení   13,03 obyv./km2[1]
podíl ekonomicky činného obyvatelstva 2] 9,6 mil. (33 %)
- z toho Saudové / expatrianti 3,2 mil / 8,5 mil. [2]

 


[1]         Pramen: ročenka 2013 Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), údaj k 1/2 roku 2012. Z toho je Saúdů 19,8 mil. (68 %) a cizinců s dlouhodobým pobytem 9,4 mil. (32 %). Údaje v dalších pramenech se různí, CIA Factbook uvádí aktuálně 27 345 986 obyvatel, současné odhady hovoří až o 29,9 mil. obyvatel. Z nich tvoří cizinci cca 30 %.

[2]        Skutečně zaměstnaných Saúdů je však podle statistiky pouze cca 1,9 mil. ( 0,98 mil. ve státním sektoru = 93% všech zaměstanců tohoto sektoru a 0,92 mil. v soukromém sektoru = pouze 10% všech zaměstnanců tohoto sektoru), 1,3 mil. je oficielně registrovaných nezaměstnaných Saúdů dle statistických údajů dostupných k 1.4.2014. V rámci programu tzv. saúdizace jsou předepsány kvóty pro počet saúdských zaměstnanců ve firmách.

  

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 
průměrný roční přírůstek obyvatelstva      2,9 % [1]
     
demografické složení (včetně registrovaných cizinců) muži 56,5 %
  ženy 43,5 %
  do 14 let    32 %
  do 30 let 60 %
     do 15 až 39 let 45 %
  39-64 let 19 %

                                                          

 


[1]            Zdroj: Statistická ročenka SAMA pro rok 2013 (údaj k 1/2 r. 2012). Roční přírůstek obyvatelstva se zvyšuje, průměrný přírůstek obyvatelstva za roky 2005-10 je podle stejného pramene 2,0 %..

 

1.5. Národnostní složení

 
Arabové        90 %
Afro-Asiaté    10 %
 
státní příslušníci (Saúdové)    68 %
cizinci [1]      32 % [2]

    

 


[1]            Tzv. expatrianti, tj. cizinci se stálým pobytem v SAK, avšak bez státního občanství.

[2]            Dle ročenky 2013 SAMA..

1.6. Náboženské složení

muslimové (islám)                                            100 %

Většinu saúdské populace (85 - 90%) tvoří sunnité - salafistický (wahábistický)  výklad sunnitského islámu, šíité žijí na východě v oblastech Al-Hofúf a Al-Qatif a na jihozápadě (Najran) - celkem se počet šíítské populace odhaduje na 2-3 mil. (10-15% ).

Veřejné projevy jiných náboženství (náboženské obřady, symboly, tiskoviny atd.) jsou zakázány. Odhady hovoří o cca 1 milionu křesťanů z řad expatriantů (zejména Filipínci), praktikování jiných náboženství však není oficiálně povoleno, a proto nejsou ani oficiálně registrováni jejich vyznavači.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

arabština

V obchodním styku či u výše postavených státních úředníků je nejčastěji používaným cizím jazykem angličtina.

Vzhledem k vysokému počtu zaměstnanců z Asie a Afriky (zejména na méně hodnocených a méně kvalifikovaných pracovních místech) se lze v příslušných čtvrtích dorozumět i jazyky jejich země původu, tj. např. filipínskými dialekty (pilipino), amharsky, bangla (bengali), hindí a dalšími  indickými jazyky.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

13 provincií Al Bahah Báha
  Al Hudud ash Shamaliyah H´dad aš Šamalíja
  Al Jawf Džuf
  Al Madinah Medína
  Al Qasim Kásim
  Ar Riyad Rijád
  Ash Sharqiyah (Eastern Province) Aš Šarkíja
  `Asir Ásir
  Ha`il Haíl
  Jizan Džizán
  Makkah Mekka
  Najran Nadžrán
  Tabuk Tabúk

  

hlavní město               Rijád             (5,8 mil. obyv.) [1]
další velká města Džidda (druhé největší město a letní sídlo vlády, 3,5 mil obyv.) [2]
  Mekka [3]  
  Medína [4]  
  Dammám  
  Khobar  
  Dahrán  
  Janbú  
  Tabúk  

 


[1]           Město je umístěno ve vnitrozemí. Poloha cca S 24°44,99“ V 42°42,52“ cca 670 m.n.m..

[2]            Některé saúdské prameny uvádějí souhrnný údaj pro aglomeraci Džidda/Mekka 5,7 mil. obyvatel.

[3]            Město přístupné pouze muslimským věřícím.

[4]            Město přístupné pouze muslimským věřícím.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 saúdský rijál (SAR) = 100 halala [1]

V oběhu jsou bankovky s nominálními hodnotami 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 SAR a mince s hodnotami 10, 25, 50 a 100 halala a 1 SAR. V současné době pozbývají mince významu (v obchodech se obvykle pod 1 SAR drobné - tj. halala - nevrací ani neplatí). Postupně byly vydány nové bankovky, přičemž staré zůstávají nadále v platnosti.

 


[1]            Od r. 1986 udržován směnný kurz k americkému dolaru v poměru 1 USD = 3,75 SAR. Směnný kurz se může lišit na základě započtené provize zejména při směně v hotelích. Jiné měny než SAR nejsou při běžných platbách akceptovány. Banky nejsou samy ochotny při směně přijímat poškozené, popsané či orazítkované USD bankovky (v SAK je běžným zvykem v obchodním styku bankovky značkovat, popisovat a razítkovat), byť je samy často vydávají. Z praktického pohledu je nutno poznamenat, že v místních bankách je těžko obstaratelná jakákoliv větší hotovost v jiné měně než USD, tedy i v EUR (např. pro cestu do Evropy apod.).

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Pevným státním svátkem je 23. září - den saúdské státnosti [1].

Ostatní svátky jsou pohyblivé, protože se řídí islámským lunárním kalendářem HIJRI, který má kratší rok. Nejvýznamnějšími dalšími dvěma obdobími svátků jsou ramadán a hadž. Tyto události končí svátky, které v místním kalendáři připadají na první tři pracovní dny desátého měsíce (´Íd Al-Fitr na závěr ramadánu) a na 9.-12. den dvanáctého měsíce (´Íd Al-Adhá na závěr hadždže, během něhož probíhá velká pouť do Mekky). V úřadech a některých podnicích však bývají tyto svátky prodlouženy až na dva týdny. Oba svátky jsou ve vztahu k evropskému kalendáři svátky pohyblivými.

V roce 2015 bude Ramadán  od 18.6. 2015 do 16.7.2015, svátek ´Íd Al-Fitr od 17.7. 2015 do 24.7.2015. Svátek ´Íd Al-Adhá na závěr hadždže, během něhož probíhá velká pouť do Mekky je v roce 2015 podle gregoriánského kalendáře od 19.9 do 29.9. 2015.

Obvyklá pracovní doba je od 8:00 do 16:30 hod. a pracovními dny jsou sobota až čtvrtek, v úřadech, bankách a některých podnicích trvá pracovní týden od neděle do čtvrtka. Během devátého měsíce místního kalendáře (ramadánu) se začátek dopolední části a odpolední část pracovní doby přesouvají částečně až na pozdní večer, státní úřady pracují jen omezeně cca od 10:00 do 14:00, většina prodejen je otevřena až po 21:00. Pracovní doba je vždy přerušována motlitbami. Motlitby probíhají ve všední dny  5x denně, jejich čas je pohyblivý (při rozbřesku (fadžr) - možnost modlitby až do východu slunce (šrúk), cca v poledne (dhúr), uprostřed odpoledne (asr), při západu slunce (maghreb) a při setmění (išha) a trvají každá cca 30 minut [3]. Po tuto dobu jsou přerušovány – pokud motlitba spadá do pracovní doby či termínu jednání - veškeré pracovní aktivity [4].

Prodejní doba je v zásadě od 9:00 do 12:00 (resp. do času polední motlitby, který je pohyblivý [5]) a od 16:00 (resp. od ukončení odpolední motlitby [6]) do 22:00. Prodejní doba je vždy přerušena motlitbami, při kterých se obchody zavírají. Velké hypermarkety mají obvykle otevřeno nepřetržitě, v době motliteb však nelze využít služeb personálu, např. platit u pokladen, nechat se obsloužit u pultu nebo nelze do hypermarketu vstoupit (ti, kteří jsou uvnitř hypermarketu mohou dále vybírat zboží - v době ramadánu však taková tolerance pomíjí).

 


[1]            Prohlášení jednotného státu k 23.9.1932.

[2]            Všechna uvedená budoucí data závisejí na viditelnosti měsíce v daném období. Základní porovnání islámského a gregoriánského kalendáře lze nalézt na www.islamicfinder.org/Hcal/index.php?home, celý kalendář na rok 2015, resp. na r. 1435 je k nalezení na http://www.islamicfinder.org/Hcal/hdate_year.php?year=2015

[3]            Přesné každodenní časy motliteb jsou publikovány v denním tisku, na internetu je lze najít např. na www.arabnews.com na horní liště pod kapitolou Islam, Prayer Times. Časy jsou pro různá města a oblasti SAK odlišné díky její rozlehlosti až o několik desítek minut.

[4]            Výjimky se téměř nepraktikují, a to ani v případě důležitých obchodních jednání či státních návštěv. V případě nutnosti lze očekávat pouze případnou toleranci místního partnera zkrácením času motlitby. Práci přerušují např. i zastoupení evropských firem, např. leteckých společností.

[5]            V zimních měsících nastává čas tzv. polední motlitby ještě před polednem.

[6]            V letních měsících konec odpolední motlitby bývá až po 16. hodině.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Pro obchodní jednání je nejpodstatnější osobní kontakt mezi stranami. Bez vzájemného osobního kontaktu lze jen těžko očekávat získání důvěry, ale i významnějšího pokroku při jednání na straně saúdského partnera.

Dlouhé držení ruky hostitelem při vítání je výraz pohostinnosti. Může dojít i k tomu, že Vás saúdský partner provází společností a drží Vás za ruku – i to je výrazem přátelství k Vám, aniž by v tom měly být hledány jakékoliv jiné úmysly. Vysloveným projevem přátelství je objetí a s krátkým dotekem oběma tvářemi (viz francouzský uvítací zvyk, zde však jedenkrát na levou tvář a jednou až vícekrát na tvář pravou).

Je třeba brát na zřetel, že v arabských zemích je vzájemná vzdálenost komunikujících osob kratší než v Evropě.

Formální anglický pozdrav „How are you“ je při komunikaci v anglickém jazyce naprosto běžný, ba dokonce nutný. I přesto, že jednání budou probíhat v angličtině, je zdvořilé pozdravit arabsky, tedy Salam Alejkum („mír s Tebou“), potažmo na takovýto pozdrav od partnera odpovědět Alejkum Salam. Méně formální rozloučení zní Másalama. Pokud saúdský partner neovládá angličtinu, což je spíše výjimkou, je obvykle schopen z řad vlastních zaměstnanců, podřízených či kolegů zajistit tlumočníka z angličtiny do arabštiny a naopak.

Typické uvítací občerstvení je světlá trpká káva dolévaná do malého šálku, potom malý šálek s ouškem sladkého čaje a někdy také datle. Nejslušnější je si kávu nechat dolít, ale ne více než třikrát. Kávu vždy dolévá obsluha. Pokud další kávu již nechceme dolévat, krátce pokýváme šálkem v prstech ze strany na stranu. Šálek se drží pravou rukou.

Pravou rukou se zásadně konzumují jakékoliv nápoje či potraviny, levá ruka se zásadně nepoužívá. To je důležité brát na zřetel např. zejména při typické arabské večeři, kdy se hoduje na zemi rukama bez použití příborů. [1]

Při jednání se saúdským partnerem je zvykem nejprve zahájit rozhovor obecnými tématy, např. o klimatických podmínkách, o sportu, o významných událostech v zemi či světě, je však vhodné se zdržet jakýchkoliv kritických komentářů k odlišnostem způsobu života a myšlení v SAK, saúdský partner rovněž nebude kritizovat způsob života a myšlení v ČR. Obecně však lze konstatovat, že saúdský partner bude odmítat islamistický terorismus, resp. jakékoliv formy politicky zaměřeného terorismu. Je nutné si též uvědomit, že současná vládní garnitura proti islamistickému terorismu v SAK intenzivně bojuje. Je rovněž zdvořilé se optat na rodinu, pokud již partnera a jeho rodinné poměry známe.

Jednání je nezbytné naplánovat do takových hodin, kdy neprobíhají motlitby. Saúdský partner uvítá, pokud sami berete na zřetel časy motliteb a požádáte o přerušení nedokončeného jednání, abyste umožnili saúdskému partnerovi odebrat se na motlitbu (cca 30 minut). Rovněž není vhodné jednání protahovat nad obvyklou pracovní dobu. Na druhou stranu je saúdský partner namnoze ochoten jednat např. při večeři ve večerních hodinách, na evropské poměry dokonce někdy až neobvykle pozdních.

Je vhodné saúdského partnera, na němž nám záleží, obdarovat. Vhodným dárkem je především český křišťál, nepřijatelné jsou jakékoliv dárky s náznaky křesťanské či jiné než islámské náboženské symboliky a nedostatečně oděnými ženami. Evropská vážná hudba je dárkem pouze pro znalce, evropská melodika je výrazně odlišná od arabské a pro partnera nemusí být srozumitelná. Saúdský partner uvítá rovněž informace o ČR, je však třeba dávat pozor, aby případné informační materiály či publikace neobsahovaly nadměrné množství zobrazení náboženských křesťanských staveb a symbolů, nepřijatelné jsou publikace se zaměřením na židovskou symboliku či židovské památky v ČR.

Kromě svátků má sváteční atmosféru také celý místní devátý měsíc zvaný ramadán, kdy se pravověrní přes den postí (nejedí, nepijí, nekouří, což by v tomto období neměl na veřejnosti činit ani evropský návštěvník) a večer bohatě hodují, a první polovina místního dvanáctého měsíce, kdy se organizuje výroční pouť do Mekky zvaná hadž, které se schopný muslim musí zúčastnit alespoň jednou za život. V době hadže a ramadánu je lépe neorganizovat žádná obchodní jednání.

Při jednání o zřízení zastoupení firmy v KSA je nezbytné zvážit, zda je saúdský partner skutečně schopen se zastoupení plně věnovat. Na mnohé lze usoudit již z velikosti firmy, jejích možností pokrýt svou činností rozsáhlé saúdské území, počtu a kvality jejích zaměstnanců či umístění a vybavení sídla firmy. V případě udělení zastoupení je třeba saúdského partnera správně motivovat a být s ním v častém kontaktu, v osobním kontaktu pak rozhodně vícekrát do roka.

I v anglických textech se často používá místní datování. Pro lepší rozlišení je za místním letopočtem někdy uvedena zkratka "H."[2] a za naším letopočtem zkratka "G."[3]. Místní letopočet začal v roce 622 našeho letopočtu a místní kalendář je lunární. Má také 12 měsíců, ale maximálně po 30 dnech, takže rok je zpravidla o 11 dní kratší.

Rok 2014 začal 29.2.1435 a končí 9.2.1436. [4]

SAK se nachází v jiném časovém pásmu než ČR. V době letního času je rozdíl oproti SELČ +1 hodina, v zimním období činí rozdíl proti SEČ +2 hodiny.

Nejen veřejné, ale i mnohé soukromé prostory a akce bývají buď vyhrazeny pouze pro muže nebo rozděleny zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy.

Ženy nesmějí řídit automobil [5]. Na veřejnosti (a tedy i při jednáních) musí i cizinky nosit přes normální oblečení základ místního kroje zvaný abája, tj. tenký černý plášť od krku až po kotníky a k tomu musí mít vlasy zakryté černým šátkem [6].

 


[1]            Zde je na místě upozornit rovněž na dostatečnou hygienu nohou a kvalitní ponožky, neboť se často stoluje i ve stanu v sedě na zemi na kobercích a zásadně se zutými botami.

[2]            Zkratka názvu místního kalendáře Hijri.

[3]            Zkratka názvu evropského kalendáře Gregorian.

[4]            Pro přepočty dat je velmi užitečná webová stránka www.islamicfinder.org/Hcal/index.php?home, kde lze flexibilně konvertovat data mezi islámským (hijri) a evropským (gregoriánským) kalendářem.

[5]            O možnosti povolit ženám řízení automobilu se hovoří otevřeně v médiích i politických kruzích již několik let.

[6]            Občasná tolerance zvyku evropských žen nemít hlavu zakrytou šátkem například při nákupech ve velkých nákupních střediscích či dokonce na ulici může narazit na kontrolu mutawy (náboženské policie), kdy je nutno si hlavu okamžitě zakrýt. Pokud je to možné, je zásadně mutawou upozorněn muž ženu doprovázející (měl by to být vždy blízký příbuzný či manžel a tomu je případně nutno přizpůsobit své vystupování). Dle místních zákonů by mutawa neměla zasahovat, pokud není v doprovodu policie a tudíž je v případě nepřítomnosti policisty teoreticky možné její připomínky ignorovat. V posledních letech docházelo k mnoha porušením těchto pravidel. Mutawa je v posledních měsících nabádána vládou k větší toleranci k západním cizincům a ke slušnému vystupování.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní zdravotní péče je zejména ve větších městech ve státních zařízeních na velmi vysoké úrovni. Namnoze je zaměstnáván zahraniční personál [1], státní nemocnice jsou vybaveny soudobou technikou. Péče o cizince je v zásadě péčí placenou a je nutno si náklady refundovat u své zdravotní pojišťovny [2]. Obecně neexistují žádné dohody o spolupráci zdravotních pojišťoven. Pro krátkodobý pobyt v SAK je vhodné uzavřít zdravotní pojištění pro zahraničí.

 


[1]            V saúdském zdravotnictví pracuje i nezanedbatelný počet českých občanů, ZÚ může doporučit případné kontakty na tyto pracovníky.

[2]            Zahraniční zaměstnanci místních firem bývají zdravotně pojištěni, Saúdové mají zdravotní péči ve státních zařízeních zdarma. Zahraniční zaměstnanci ve zdravotnictví požívají stejných výhod, navíc mají namnoze možnost požívat zdarma nadstandardních služeb zaměstnavatele (VIP oddělení, kosmetické operace apod.)

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České centrum, kancelář CzechTrade ani kancelář CzechInvest nejsou v SAK zřízeny. V r. 2005 byla ukončena činnost zastoupení agentury CzechTourism a zastoupení bylo pro celý region přesunuto do Kuvajtu.

V posledních letech zaregistrovalo své pobočky v SAK několik českých firem, např. Plynostav Arabian Ltd., Optokon Arabian Ltd., Enteria Arabian Ltd., Atelier Simona

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • mezinárodní předvolba z ČR +966
 • předvolby největších měst (další info v AJ též zde)
  • Abha 17
  • Dammam 13
  • Dahrán 13
  • Ghat 16
  • Džidda (Jeddah) 12
  • Džubail (Jubail) 13
  • Khobar 12
  • Medína (Madinah) 14
  • Mekka (Makkah) 17
  • Qássim 13
  • Rijád (Riyadh) 11
  • Shuqayq 13
  • Taif 12
  • Janbú (Yanbu) 14
 • policie 999
 • dopravní nehody 993
 • ambulance 997
 • požárníci 998
 • silniční bezpečnost 996
 • mezinárodní telefonické hovory 900
 • předpověď počasí 966
 • poruchy elektřiny 933
 • poruchy odpadu (1) 4461177
 • poruchy dodávek vody (1) 4763333
 • vlaková spojení (1) 4489678
 • letecká spojení (1) 2221700

1.18. Internetové informační zdroje

Statistické přehledy

www.sama.gov.sa saúdská centrální banka
www.mep.gov.sa saúdské ministerstvo hospodářství a plánování

Významné adresy

www.saudinf.com saúdská ministerstva a jiné státní instituce
www.sagia.gov.sa saúdská agentura na podporu investic
www.saudichambers.org.sa ústředí saúdských obchodních komor
www.recexpo.com veletržní výstaviště v Rijádu
www.acexpos.com veletržní výstaviště v Džiddě
www.czechairlines.com/en/gulf kanceláře saúdských agentů ČSA

Seznam významných předpisů

www.sagia.gov.sa zejména v oblasti podnikání a investování v SAK

Nejdůležitější internetové zdroje informací

www.mzv.cz/riyadh - stránky ZÚ ČR v Rijádu

www.saudia-online.com ekonomické a všeobecné informace
www.sauditourism.sa a http://www.scta.gov.sa cestovní informace k Saúdské Arábii
www.saudinf.com saúdská státní správa
www.saudiembassy.net saúdský ZÚ v USA
www.sagia.gov.sa saúdská agentura na podporu investic
www.customs.gov.sa saúdská celní správa
www.saso.org.sa saúdský úřad pro technickou normalizaci
www.saudichambers.org.sa ústředí saúdských obchodních komor
www.riyadhchamber.com - obchodní komora v Rijádu
www.jcci.org.sa - obchodní komora v Džiddě
www.chamber.org.sa - obchodní komora v Dammamu
www.arabnews.com saúdský deník Arab News

Různé mezinárodní

www.gcc-sg.org organizace arabských států Perského zálivu
www.isdb.org rozvojová banka islámských zemí
www.meed.com anglický ekonomický týdeník pro Blízký východ

1.19. Adresy významných institucí

Použito abecední řazení podle anglického názvu působnosti ministerstva. Pro telefonní a faxová čísla platí standardní předvolba pro Rijád, resp. Džiddu, tedy +966 11, resp. +966 12 před uvedeným číslem.

Ministry of Agriculture
Airport Road, Riyadh 11195
Tel: 401 6666 Fax: 403 1415

Ministry of the Civil Service
Washem Street,
PO Box 18367, Riyadh 11114
Tel: 402 6900/ 402 6934 Fax: 403 4998

Ministry of Commerce and Industry
PO Box 1774, Airport Road, Riyadh 11162
Tel: 401 2220 / 401 4708 Fax: 403 8421

Ministry of Communications and Information Technology
Intercontinental Road, Riyadh 11112
Tel: 463 7225 Fax: 405 2310

Ministry of Culture and Information
Nasseriya Street, Riyadh 11161
Tel: 401 4440 / 401 3440 Fax: 402 3570

Ministry of Defense and Aviation
Airport Road, Riyadh 11165
Tel: 478 5900 / 477 7313 Fax: 401 1336

Ministry of Economy and Planning
PO Box 1358, University Street, Riyadh 11183
Tel: 402 3562 / 401 3333

Ministry of Education
Airport road, Riyadh 11148
Tel: 404 2888 / 404 2952 Fax: 401 2365

Ministry of Finance
Airport Road, Riyadh 11177
Tel: 405 0000 / 405 0080 Fax: 405 9202

Ministry of Foreign Affairs
Nasseriya Street, Riyadh 11124
Tel: 406 7777 / 441 6836 Fax: 403 0159

Ministry of Hajj
Omar bin Al-Khatab Street, Riyadh 11183
Tel: 402 2200 / 402 2212 Fax: 402 2555


Ministry of Health
Airport Road, Riyadh 11176
Tel: 401 2220 / 401 2392 Fax: 402 9876

Ministry of Higher Education
King Faisal Hospital Street, Riyadh 11153
Tel: 464 4444 Fax: 441 9004

Ministry of The Interior
PO Box 2933, Riyadh 11134
Tel: 401 1944 Fax: 403 1185

Ministry For Islamic Affairs, Endowment, Dawa and Guidance
Riyadh 11232
Tel: 473 0401

Ministry of Justice
University Street, Riyadh 11137
Tel: 405 7777 / 405 5399

Ministry of Labor
Omar bin Al-Khatab Street, Riyadh 11157
Tel: 477 1480 / 478 7166 Fax: 477 7336

Ministry of Municipal and Rural Affairs
Nasseriya Street, Riyadh 11136
Tel: 441 5434

Ministry of Petroleum and Mineral Resources
PO Box 757, Airport Road, Riyadh 11189
Tel: 478 1661 / 478 1133 Fax: 479 3596

Ministry of Social Affairs
Omar bin Al-Khattab St., Riyadh 11157
Tel: 477 1480 / 478 7166
Fax: 477 7336

Ministry of Transport
Airport Road, Riyadh 11178
Tel: 404 2928 / 404 3000 Fax: 403 1401

Ministry of Water and Electricity
Riyadh office: Tel: 205 2981 Fax: 205 0557
Jeddah office: Tel: 606 2313 Fax: 606 2127

.