Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Saudská Arabie poušť u Rijádu
Saúdská Arábie Saúdská Arábie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Všeobecná dohoda mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie

Název v cizím jazyce General Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia
Země a mez. organizace Saúdská Arábie
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2002-03-03 Rijád
Platnost
Publikace č. 2003-04-09 34/2003

Protokol o změně znění článku 3 Všeobecné dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie

Název v cizím jazyce Protocol Amending Article 3 of the General Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia
Země a mez. organizace Saúdská Arábie
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2005-05-09 Praha
Platnost 9.5.2005
Publikace č. 2005-06-20 64/2005

Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Kingdom of Saudi Arabia for the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Saúdská Arábie
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2009-11-18 Rijád
Platnost
Publikace č. 2011-03-17 15/2011

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Convention between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Tax Evasion with Respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Saúdská Arábie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2012-04-25 Praha
Platnost
Publikace č. 2013-06-10 42/2013
.