Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

SAE Emirates Palace
Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Spojené arabské emiráty
 • Al-Imarát al-Arabíja al-Muttahida
 • The United Arab Emirates

1.2. Rozloha

 • 83 600 km2 s ostrovy
 • hranice se Saúdskou Arábií (v poušti) nejsou z části přesně vymezeny
 • před vznikem SAE emirát Abú Dhabí hraničil s Katarem, Království Saúdské Arábie toto území v roce 1971 zabralo.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • počet obyvatel je 7,9 mil. (stav ke konci roku 2013 podle posledního odhadu EIU)
 • hustota osídlení je velmi nerovnoměrná, hlavní sídla jsou soustředěna na mořském pobřeží a rozsáhlá pouštní oblast je téměř neobydlená
 • ve 4 největších městech: Abú Dhabí (2,8 mil), Dubaj (2,4), Sharjah (1 mil) a Al Ain žije 3/4 obyvatel
 • podíl ekonomicky činného obyvatelstva dosahuje vzhledem k téměř 90% podílu přistěhovalců až 59 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek činil v loňském roce 5,33 %, přičemž za tímto přírůstkem je migrace cizinců do SAE. Specifikem je vysoký podíl (cca 68 %) mužské populace daný jednostranným složením přistěhovalců za prací.

1.5. Národnostní složení

 • cca 10 % tvoří původní obyvatelstvo
 • cca 15 % představují Arabové z Egypta, Jordánska, Súdánu, Libanonu, Sýrie atd.
 • cca 62 % jsou občané asijských zemí (Indie, Pákistán, Filipíny, Bangladéš, Srí Lanka)
 • cca 8 % jsou Íránci
 • cca 5 % tvoří občané ze zemí vyspělých (nejvíce – cca 140 tis. z Velké Británie)

1.6. Náboženské složení

Státním náboženstvím je islám, většina obyvatelstva se hlásí k sunnitskému směru, necelých 5 % se hlásí ke směru šíitskému. SAE jsou společně s Kuvajtem jedinými státy celé oblasti, kde je povoleno kromě islámu vyznávat i další náboženství (hinduismus, křesťanství) a Abú Dhabí je sídlem katolického biskupa pro celou oblast Arabského poloostrova. Náboženská tolerance však platí pouze pro vyznání, nikoliv pro aktivní šíření jiného než islámského náboženství. 32 z 34 kostelů a kapliček na Arabském poloostrově se nacházejí v SAE.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je arabština, užívání angličtiny je běžné v obchodních stycích a používá se při komunikaci mezi rozdílnými etnickými komunitami. Rozšířený je také jazyk hindu, perština, farsí a urdu vzhledem ke značnému počtu expatriotů z Indie (2 mil.), Pákistánu (900 tis.) a Íránu (500 tis.). V zemi žije cca 600 tis. Filipínců.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Země se člení na sedm emirátů:

 • Abú Dhabí – 2,8 mil. obyvatel, podíl na HDP 60%
 • Dubai – 2,4 mil. obyvatel, podíl na HDP 30%
 • Sharjah – 1,3 mil. obyvatel, podíl na HDP 5%
 • Ajman – 322 tis. obyvatel
 • Ra‘s al-Khaimah – 319 tis. obyvatel
 • Fujairah – 207 tis. obyvatel
 • Umm al-Quwain – 52 tis. obyvatel

Hlavní město je Abú Dhabí s přibližně 2,8 mil. obyvatel, další větší města jsou Dubaj (2,4 mil.), Al Ain a Sharjah (cca 600 tis.).

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 emirátský dirham (AED) = 100 filsů; 1 USD = 3,673 AED.

Dirham je vázán na USD pevným kurzem od roku 1985. Jeho směnitelnost není v SAE omezena restrikcemi, lze jej vyměnit za kteroukoliv světovou měnu, a to i zpětně při odjezdu ze země. Kurzové rozpětí je ovšem výhodnější pro směnu USD, než např. pro EUR.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

Státním svátkem je 2. prosinecden, kdy v roce 1971 podepsalo 6 emírů společnou smlouvu o vytvoření federace SAE. Emirát Ra‘s al-Khaimah se připojil v následujícím roce. V zemi se dodržují všechny náboženské muslimské svátky. V roce 2014 a 2015 připadají svátky na následující dny:

 • 1. 1. 2015 Nový rok
 • 3. 1. 2015 Mouloud (Narození Proroka)
 • 16. 5. 2015 Israa and Moran night (Nanebevzetí Proroka)
 • 18. 6. 2015 začátek Ramadánu
 • 18. 7. 2015 Eid al-Fitr (konec Ramadánu)
 • 23. 9. 2015 Den Arafata
 • 24. 9. 2015 Eid al-Adha (Svátek oběti)
 • 25. 10. 2014 Al-Hijra (islámský Nový rok) - 15.10.2015
 • 2. a 3. 12. 2014 Národní den - 2.-3.12.2015

Svatý měsíc Ramadán bude vyhlášen podle lunární fáze přibližně v termínu 18. 6. – 18. 7. 2015. Během Ramadánu je často velmi obtížné sjednat schůzku, místní obchodníci muslimského vyznání jsou zpravidla unavení a obecně o pracovní záležitosti nejeví příliš zájem.

Obvyklá pracovní doba:

Zákon přijatý v květnu 2006 změnil běžný pracovní týden pro státní sektor na neděle – čtvrtek z předchozího sobota – středa. Pátek a sobota jsou nyní ve státních firmách, školství a místní správě volnými dny. Některé soukromé firmy se přizpůsobily a přijaly dvoudenní víkend, některé ale pokračují v předchozí praxi, tzn. svým zaměstnancům poskytují volno pouze ve čtvrtek odpoledne a v pátek celý den. Otázka posunutého víkendu je probírána v místním tisku a roste tlak na sjednocení víkendu pro státní a soukromý sektor (pátek, sobota).

Banky, ministerstva a další státní instituce pracují od neděle do čtvrtka od 9:00 a končí svou činnost pro veřejnost obvykle ve 14:00. Obvyklá pracovní doba soukromých firem je sobota až čtvrtek od 8:00 do 13:00 a po polední přestávce kromě čtvrtka ještě od 16:00 do 20:00.

Prodejní doba:

Prodejní doba supermarketů je zpravidla od 9:00 do 23:00 (např. Carrefour má otevřeno po celý rok od 7:00 do 23:00), některé obchody však drží polední přestávku od 13:00 do 16:00 (17:00), ale potom jsou otevřeny dlouho do noci. Některé obchody s potravinami (COOP) jsou otevřené 24 hodin denně/7 dní v týdnu. Většina obchodů (kromě supermarketů) v Abú Dhabí a v Dubaji otevírá v pátek, tj. v den pracovního klidu, až ve 14:00. Prodejní doba se zpravidla prodlužuje během svatého měsíce Ramadánu (až do 1:00).

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Obchodní jednání:

Nebylo by správné předpokládat, že na základě jednoho nebo dvou setkání dojde k uzavření dohody či smlouvy. Pro zdejší svět je typické, že jednání trvají výrazně déle, než je obvyklé v našich zeměpisných šířkách. Je nutno nejdříve vybudovat vzájemnou důvěru a přátelské kontakty s místní stranou. Mělo by být patrné, že našeho obchodního partnera bereme jako sobě rovného. Není třeba chovat se ani nadřazeně, ani příliš submisivně. Nevhodné jsou různé příměry a srovnání, které poukazují na některé nedostatky místního systému. Je lepší se orientovat spíše na pozitivní hodnocení konkrétních kvalit.

Při schůzce nás může zaskočit nezvykle vysoký počet přítomných, jsou preferována spíše týmová jednání. Nejvhodnější dobou pro plánované setkání je, vzhledem k denní skladbě modliteb (viz www.islam.org), dopoledne. Odmítnout (či říci ne)je vůči hostovi považováno za neslušné a tak i když partner nebude mít o nabízený výrobek či službu zájem, nejspíše to nedá ze zdvořilosti přímo najevo. Na začátku i na konci je vhodné poděkovat za přijetí a ujistit druhou stranu o významu, jaký setkání přikládáme.

Aspekt času a dochvilnost:

Čas je relativní veličina a v arabském světě to platí dvojnásob. Dochvilnost rozhodně nepatří mezi zdejší ctnosti. Je dobré tento fakt přijmout hned po příletu a nenechat se příliš strhnout emocemi, při čekání na kohokoliv či cokoliv. Projevy netrpělivosti rozhodně nepřidají na vážnosti či důležitosti. Naopak v očích místních lidí vytváří o takovém člověku spíše negativní povědomí. Pokud jsme zvyklí na dodržování termínů a doby schůzek, pak je na místě obrnit se trpělivostí. Vše řídí Alláh a vše záleží na jeho vůli, neboli ins‘allah, určitý ekvivalent k českému „dá-li Bůh“ (jednoznačně nejčastější odpověď, kterou uslyšíme například na otázku, zda zítra platí schůzka v 10 hodin v hotelové restauraci). Nicméně místní obchodníci dobře vědí, že časovému faktoru je v našich zemích připisován jiný význam a není proto vhodné, abychom to byli my, kdo se opozdí. Mohlo by to být vnímáno jako projev neúcty či nedostatek zájmu o dotyčnou osobu či obchod.

Svatý měsíc Ramadán:

Jak již bylo uvedeno, jedná se o období, kdy dochází ke značnému poklesu všech, tedy i obchodních aktivit. Obchody a restaurace mají v průběhu dne zavřeno (s výjimkou shopping mallů jako je např. Carrefour či Lulu), úřady mají otevřeno pouze několik hodin denně, obvykle od 9:00 do 13:00. Navíc i od cizinců je požadováno, aby se na veřejnosti zdrželi konzumace jídla, nápojů a kouření. Omezení naštěstí neplatí pro děti, těhotné ženy a nemocné.

V restauracích velkých hotelů je možno dostat jídlo i během dne a alkoholické nápoje po západu slunce, v některých rekreačních místech dokonce i během dne. Rozhodně se ale nedoporučuje situovat důležité schůzky a jednání do tohoto období.

Pracovní návyky:

Pojetí pracovní doby, zvláště pak jejího začátku, je poněkud volnější, takže je lepší s tím dopředu počítat. Volným dnem je pátek, pro státní instituce a některé soukromé firmy i sobota. Neděle je normálním pracovním dnem. To je třeba mít na paměti při zasílání faxů nebo při telefonování. Pracovní morálka a tempo jsou pochopitelně limitovány celkovou životní filozofií. V poslední době lze však zaznamenat určitý progres například ve státní správě. Na základě tlaku vyvíjeného přímo z vládnoucích kruhů dochází v úřadech k určité eliminaci dlouhých front a nevysvětlitelných absencí úředníků. Obdobně jako je ve španělštině známé „maňana“, i zde se setkáme s existencí hojně používaného ekvivalentu – bukra. Český překlad zítra nelze chápat doslova, přesnější interpretace je asi možná, nebo spíše někdy. Při jednání se rovněž používají fráze keefak (jak se máte), mafi mushkelah (žádný problém) a chalas (konec, to je všechno).

Smlouvání:

Jestli je něco naprosto typické pro arabské obchodníky, je to téměř bytostná potřeba smlouvání. Smlouvá se všude a o všechno. V případě budoucího kontraktu se smlouvá o podmínky dodání, o záruční a pozáruční servis a pochopitelně o cenu. Je proto důležité mít jasnou představu ceny a počítat s tím, že se nás druhá strana bude snažit stlačit, už jenom z principu, na cenu nižší. Není vhodné však cenu navyšovat příliš, aby u místní strany nevznikl pocit, že jsou bráni na hůl, či že je dostatečně nerespektujeme. Je to však běžná praktika místních obchodníků, kteří cenu výrobku nadhodnotí vždy a pak čekají, nakolik je pro nás cena akceptovatelná. Nezbývá než přistoupit na smlouvání. Je to hra nervů a silnější vítězí. Pokud se vzdáme moc brzy či snadno přistoupíme na cenu nebo podmínky druhé strany, může na nás být nahlíženo jako na slabého partnera, který se nechá lehce přesvědčit.

Vhodné oblečení:

Oblečení hraje stejně jako všude na světě důležitou úlohu. Pro oficiální příležitosti jsou vyžadovány pro ženu delší šaty s rukávy po lokty, nebo kostým, který by měl zakrývat i ramena a část paže. U mužů je obvyklý oblek a kravata. SAE jsou méně rigidní zemí, na rozdíl od Kuvajtu nebo Saúdské Arábie, co se týče práv žen, které zde mohou chodit samy, bez doprovodu mužů. Místní muži, obchodníky nevyjímaje, se oblékají do splývavých bílých hábitů (dišdaš), sahajícím až ke kotníkům. Pod ním nenosí klasické spodní prádlo, ale krátkou sukni (wizra). Při slavnostních příležitostech si na sebe berou ještě lehký průhledný plášť (bišt). Pokrývku hlavy tvoří bílý šátek (gutra), některé národnosti (např. Saúdové, Palestinci) preferují šátek červenobílý, který je přidržován na hlavě pomocí dvojitého černého kroužku (agal). Nejčastější obuví jsou sandály (naal). Ženy pak chodí zahaleny do černých hábitů (abaya), pod kterým ale většinou nosí luxusní značkové oblečení. Hlavu včetně vlasů, nosu a obočí zakrývá černý šátek (shella), někdy kombinovaný s maskou (neikab nebo burqa). Evropské ženy se mohou pohybovat zcela volně, turistky je občas vidět po městě i v minisukni nebo v šortkách (v muslimské zemi mimo turistická letoviska velmi neobyklé, a proto je i zde vhodné do města decentnější oblečení) na na pláži v bikinách.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče v SAE je na velmi dobré úrovni, avšak zároveň je také značně finančně náročná. Za přijetí lékařem je účtována částka 100 až 250 AED, lékařské vyšetření běžného typu stojí 400 AED, rozbor krve 250 AED. Ceny léků se běžně pohybují od 50 AED výše. Dále např. poplatky za hospitalizaci činí cca 500 AED/noc v jednolůžkovém nemocničním pokoji, sazby za lékařské úkony včetně operací se liší podle rozsahu zákroku, např. za akutní operaci ledvinového kamene je v nemocnici Al Noor, Abú Dhabí účtována sazba 9 000 AED. Našim turistům rozhodně doporučujeme dobré cestovní pojištění.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Zastoupení Českých center, CzechInvestu, CzechTourismu a dalších českých institucí na území SAE není. Kancelář CzechTrade v Dubaji byla registrována v únoru 2007 a sídlí na adrese:

Zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Dubaji (bývalá kancelář CzechTrade)
Dubai World Trade Centre, 7th Floor, Sheikh Zayed Road
P.O. Box 9204, Dubai, U.A.E.
Tel.: + 971 4 3097018
Fax: + 971 4 3313493
E-mail: dubai@czechtrade.cz
PhDr. Roman Míšek, PhD. – ředitel zastoupení

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • nepřetržitá ambulance: 998
 • policie: 999
 • hasiči: 997
 • dopravní policie: 90001234

1.18. Internetové informační zdroje

Detailnější informace o zemi je možné najít např. na internetových stránkách www.uaeinteract.com. Konkrétní internetové odkazy jsou uvedeny v také textu STI u jednotlivých kapitol.

1.19. Adresy významných institucí

Fyzické adresy emirátských institucí a firem můžou pro cizince představovat určitý problém, protože ulice (kromě těch hlavních) nemají jména a budovy nemají čísla. Většinou se používají názvy budov podle institucí, které mají zde své kanceláře (tak je označeno i sídlo našeho velvyslanectví – Citibank Bldg.) nebo odkaz na některou všeobecně známou lokalitu v okolí.

.