Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

SAE Emirates Palace
Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United Arab Emirates for the Promotion and Protection on Investments
Země a mez. organizace Spojené arabské emiráty
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1994-11-23 Abú Dhabí
Platnost 25.12.1995
Publikace č. 1996-03-27 69/1996

Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United Arab Emirates
Země a mez. organizace Spojené arabské emiráty
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2002-12-15 Abú Dhabí
Platnost
Publikace č. 2004-07-15 78/2004

Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the United Arab Emirates for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Spojené arabské emiráty
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1996-09-30 Washington
Platnost 9.8.1997
Publikace č. 1997-11-17 276/1997
Publikace č. 2004-10-29 122/2004
.